Ordlista hemförsäkring - Krångliga försäkringstermer enkelt förklarat

Rättsskydd? Allriskförsäkring? Lösöre? Självrisk? Försäkringsord kan ibland vara knepiga att förstå, men lugn. Här får du hjälp med att tolka begrepp som ofta förekommer i din hemförsäkring.

Om ett föremål i hemmet går sönder genom en plötslig och oförutsedd olyckshändelse, exempelvis om du tappar datorn i golvet, kan du få ersättning genom en allriskförsäkring (även kallad drulleförsäkring). Allt du behöver göra är att teckna en hemförsäkring och komplettera med en allriskförsäkring.

Fullvärde innebär att det inte finns något maxbelopp för hur mycket du kan få i ersättning. Råkar du ut för en skada så gör vi en värdering av det som är skadat enligt våra värderingsregler och beslutar om ersättningens storlek utifrån det. Om ditt hus till exempel skulle brinna ner så ersätter vi kostnaden för att bygga ett nytt likvärdigt hus med avdrag för ålder på byggnadsdelar och ytskikt.

Försäkringsbeloppet är den högsta ersättningen du kan få vid en skada. Hur stort försäkringsbeloppet är vid olika skadehändelser kan du se i ditt försäkringsbrev och i villkoret. Har du en hemförsäkring hos oss behöver du inte välja ett försäkringsbelopp för dina saker – vi försäkrar de allra flesta hem till så kallat fullvärde. Det betyder att det inte finns något maxbelopp för hur mycket du kan få i ersättning.

Försäkringsbrevet är en del av avtalet mellan dig och ditt försäkringsbolag och här hittar du information om vad som gäller för just din försäkring. Försäkringsbrevet visar till exempel vem, när, och vad försäkringen gäller.

För att vi som försäkringsbolag ska kunna ersätta skador och olycksfall behöver alla försäkringstagare betala in en avgift. Denna kallas för försäkringspremie eller premie. Enklare uttryckt så är det priset du betalar för försäkringen. Priset baseras på olika faktorer beroende på vad det är för typ av försäkring. I hemförsäkringen kan priset baseras på exempelvis var du bor och hur många ni är i hushållet. Premien kan du betala månadsvis via autogiro, halvårsvis eller helårsvis

I vår hemförsäkring ingår det ett ID-skydd som kan hjälpa till att begränsa konsekvenserna om du utsätts för ID-stöld (identitetsstöld). Du kan också få hjälp att förebygga och minska risken att råka ut för en ID-stöld.

En identitetsstöld är när en person har kommit över dina personliga uppgifter och använder dem för att till exempel söka och utnyttja krediter, ta emot bidrag, teckna mobilabonnemang, beställa varor eller till och med komma över lagfarten till din fastighet.

Lösöre är lösa och flyttbara saker som exempelvis soffan, tv:n, kläder, smycken, musikinstrument, datorn, antikviteter och så vidare. Enklare uttryckt skulle man kunna säga att det är de saker du tar med dig när du flyttar.
Läs mer om att räkna ut lösöre

I hemförsäkringen ingår ett reseskydd där du kan få hjälp om du till exempel skulle bli akut sjuk eller skada dig på resan och behöver läkarvård, eller om du behöver åka hem med ambulansflyg. Hos de flesta försäkringsbolag gäller reseskyddet i 45 dagar i hela världen. Genom reseskyddet kan du ofta även få ersättning om du skulle bli bestulen eller råka ut för en försening på resan. Hos många försäkringsbolag kan du utöka reseskyddet och få en mer omfattande försäkring. Ofta innehåller det utökade reseskyddet till exempel ett avbeställningsskydd.

Om du skulle hamna i en rättstvist med till exempel en granne eller hantverkare kan rättsskyddet i din försäkring under vissa förutsättningar hjälpa till med att ersätta ombuds- och rättegångskostnader. För att rättsskyddet ska gälla behöver du anlita ett juridiskt ombud, oftast en advokat.

Nästan alla typer av försäkringar har någon form av självrisk. Självrisken är den del av kostnaderna som du måste betala själv om du råkar ut för en skada. Hur mycket självrisk du betalar beror på vilken försäkring det gäller och vilken skada det handlar om. Oftast är det ett fast belopp, men ibland kan det vara en viss procent av kostnaden för skadan.

Om du skulle orsaka en skada på någon, till exempel cyklar på en person, kan personen kräva skadestånd från dig, alltså ekonomisk ersättning för de skador du orsakat. I din hemförsäkring finns ett ansvarsskydd som kan hjälpa dig om du krävs på skadestånd. Försäkringsbolaget utreder om du är skadeståndsskyldig och betalar det skadestånd du är skyldig att betala.

Om du skulle bli överfallen och exempelvis misshandlad på vägen hem från bion kan du få ersättning genom överfallsskyddet i din hemförsäkring. Försäkringen gäller också för vissa sexualbrott. Du får ersättning med ett fast belopp som är olika beroende på vilket brott du blivit utsatt för.