Så eldar du rätt för att undvika skador

Höga el- och oljepriser gör att allt fler vänder blickarna mot vedeldning. Men är du ovan eller har en eldstad som inte använts på länge finns mycket att tänka på.

Beräkningar visar att villor med eldstad oftast förbrukar mindre energi än villor utan eldstad. Men för att inte elda för kråkorna krävs en modern anläggning med hög verkningsgrad – och inte minst, att man eldar på rätt sätt. Både för att få ut så mycket effekt som möjligt men också för att minska risken för skador på hus och hem.

Se över skorstenen innan du börjar elda

Om du har en gammal skorsten byggd för oljeeldning går den oftast inte att använda för vedeldning. En sotare kan ge råd om du kan använda den gamla skorstenen eller om du måste bygga en ny. Om du ska bygga en ny skorsten eller väsentligt bygga om den gamla behöver du göra en bygganmälan. Ibland krävs också bygglov. Har du en skorsten avsedd för vedeldning som inte använts på ett tag – låt en sotare besiktiga den innan du börjar elda.

Du är skyldig att göra en brandskyddskontroll

För att i ett tidigt skede upptäcka fel som kan leda till brand ska eldstäder och skorstenar kontrolleras ur brandskyddssynpunkt, en så kallad brandskyddskontroll. Kontrollen utförs i huvudsak okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning, till exempel röktryckprovtryckning eller temperaturmätning. Endast skorstensfejartekniker som är behöriga och utsedda av kommunen får utföra en brandskyddskontroll.

Elda med måtta

Håll koll på mängden ved du använder, många eldstäder rymmer mer ved än vad både själva eldstaden och skorstenen tål när den brinner. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risk att det blir alldeles för varmt i skorstenen. Värmeöverföring kan då ske till brännbara byggnadsdelar och risken för brand ökar. Elda aldrig mer än 2–3 kilo ved per timme och inte längre än 3-4 timmar i sträck. Låt eldstaden svalna lika länge som du eldat innan du börjar elda igen.

Elda alltid med torr ved

Sur ved skapar dålig förbränning i kamin och skorsten och kan i värsta fall orsaka soteld. Sotelden (blanksot) har låg antändningstemperatur men brinner med så hög temperatur att skorstenen kan expandera. Det kan göra att isoleringen runt till exempel en stålskorsten kan bli förstörd och då kan värmen läcka ut och antända i bjälklag, golv och isolering. Därför är det viktigt att alltid elda med torr ved under hög förbränning.

Checklista för vedeldning

För att få ut mesta möjliga energi, elda miljövänligt och säkert, gör så här:

 • Har skorstenen inte använts på en tid eller om du är det minsta osäker på skicket – låt en sotare besiktiga den!
 • Se till att du har en modern braskamin med effektiv förbränning.
 • Elda bara torr ved. Du får ut mer värme och riskerar inte soteld som kan förstöra isoleringen runt skorstenen och orsaka en brand.
 • Ha god lufttillförsel, pyrelda aldrig. Att elda vid maximal effekt med bra drag är bättre än att småelda hela dagen.
 • Ta för vana att regelbundet se efter hur röken ser ut. Med rätt eldning ska röken vara vit, helst genomskinlig. Träaskan i eldstaden ska vara finfördelad och grå.
 • Aska från kaminen ska förvaras i en plåthink utomhus med ett rejält avstånd från huset. Kom ihåg att den kan vara varm i flera dagar.
 • Elda aldrig mer än 2–3 kilo ved per timme i din eldstad och inte längre än 3-4 timmar i sträck.
 • Eldstaden fungerar bättre om den sotas och rengörs ofta. Det spar både energi, miljö och minskar risken för skorstensbränder.
 • Tänk alltid på att det är förbjudet att elda hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånplattor eller liknande. Hälsofarliga rökgaser bildas!


Att tänka på om du ska installera en ny vedpanna eller kamin

 • Ta tidigt kontakt med byggnadsnämnden och miljökontoret. Lokala föreskrifter kan finnas för just ditt bostadsområde. Bygganmälan krävs för ny eldstad, ny skorsten eller väsentlig ändring av panna eller av skorsten. Ibland krävs bygglov för utförande av ny eller ändrad skorsten.
 • Köp en modern vedpanna eller kamin som vid bra eldningsteknik ger låga utsläpp av luftföroreningar och klarar utsläppskraven.
 • Anpassa storleken på panna och ackumulatortank efter ditt värmebehov. Här kan du ta hjälp av en energi- och klimatrådgivare.
 • Rådgör med sotare om den anläggning du planerar att installera är lämplig att ansluta till befintlig skorsten.
 • Ordna utrymmen för hantering och lagring av ved. Du kan behöva bygglov om du vill ha ett större vedupplag på tomten.

I Naturvårdsverkets broschyr Elda rätt Länk till annan webbplats. finns mycket nyttig information för dig som vill veta mer.

Mer att läsa