Bygg rätt och undvik vattenskador

Finns vatten i rummet som du ska bygga eller renovera? ­Eftersom det finns risk för vattenskador, både nu och i framtiden, kräver försäkringsbolagen, Boverkets byggregler, konsumenttjänstlagen och även många bostadsrättsföreningar att jobbet görs på rätt sätt – fackmässigt utförande.

Hur bygger jag rätt?

Konsumenttjänstlagen och försäkringsbolagens villkor har krav på att arbetet utförs fackmässigt, det vill säga enligt:

  • Boverkets byggregler (BBR)
  • Branschreglerna BBV, GVK, MVK och Säker Vatten
  • Monteringsanvisningar för produkterna som används.

Många bostadsrättsföreningar har också krav på fackmässigt utförande när du vill ändra kök och badrum.

Vad händer om det blir fel?

Rätt sätt kallas också fackmässigt utförande, vilket är ett krav i försäkringsvillkoren. Följer du inte bygg- eller branschregler kan det leda till att du inte får ersättning om olyckan är framme.

Rätt utförande gör att du sparar pengar och slipper besvär. Det ställer också krav på hantverkarna, som är skyldiga att informera dig om konsekvenserna av att inte följa gällande regler, till exempel att risken för vattenskada ökar.

Hantverkaren måste informera

Som konsument har du rätt att få veta och avgöra om ett visst utförande är värt riskerna. Det är ett krav i branschreglerna. Om du väljer att avvika från reglerna, skriver hantverkaren en så kallad avvikelse. Tänk på att avvikelser kan ge sämre försäkringsskydd och lägre pris vid försäljning.

På motsvarande sätt kan rätt utförande
ge högre ersättning från försäkringen. Rätt utförande höjer dessutom värdet på din bostad. Därför ska hantverkaren lämna ett intyg om att arbetet är fackmässigt utfört. Spara intyget, det är en värdehandling.

Checklista vid renovering av rum med vatten

  • Anlita alltid en behörig eller auktoriserad hantverkare.
  • Kontrollera att hantverkarna samordnar sina arbeten.
  • Ta upp frågan om det blir avvikelser från branschreglerna.
  • Begär anbud, skriv avtal och dokumentera arbetet.
  • Du har rätt att få intyg och andra kvalitetsdokument på arbetet.

Rätt hantverkare hittar du på:

Mer information

Försäkringar: www.svenskforsakring.se Länk till annan webbplats.

Tips om hantverkstjänster, hantverksformulär och dina rättigheter: www.konsumentverket.se Länk till annan webbplats.