Olycksfall - barn och ungdom

Tänk på att en olycksfallsförsäkring bara gäller för olycksfall och inte för sjukdom.

Under 18 år
Här anmäler du som är vårdnadshavare till ett barn under 18 år en skada
Över 18 år
Här anmäler du som är över 18 år själv din skada