Viktig information
x

Hitta priser och köp

Har du råkat ut för något?

Hitta kontaktuppgifter
Epost:
Telefon:

Copyright @ 2013 Dina Försäkringar AB. All rights reserved

Fordonsverkstad
Vår försäkring för dig med fordonsverkstad

Det kan hända mycket med ett fordon som är på verkstad. Det kan bli stulet, skadas under transport eller så kan du hamna i en rättslig tvist. Med vår försäkring för fordonsverkstad har du ett bra skydd vid sådana situationer. Försäkringen omfattar dina kunders fordon – och dina kunder kan i vissa situationer slippa eventuell självrisk. Den ersätter till exempel:

  1. Skador på kundens fordon vid transport, lastning och lossning
  2. Skador på fordonet vid trafikolycka
  3. Om din kunds fordon blir stulet 
  1. Skada vid brand, åsknedslag eller explosion
  2. Advokat- och rättegångskostnader

Vill du hellre
prata med oss?

Skriv in din kommun så hittar vi ditt lokala bolag/ kontor. Där får du personlig service av en lokal kontaktperson.

Kunder berättar

"Mycket positivt med trevlig personal som informerar och hjälper till på bästa givande och vänliga sätt."Bra att veta

Godkänt lås

Fordonet måste vara låst med ett godkänt stöldskydd när det lämnas. Det är Svenska Stöldskydds­föreningen eller vi som ska ha godkänt låset.


Kunder berättar

"Mycket bra och hjälpsam handläggare, kände mig betydelsefull. Såg till mina problem och löste dem snabbt och enkelt."


Mer om vår försäkring för fordonsverkstad

Skador på ett fordon som är inlämnat för reparation eller service regleras i första hand av fordonets egen försäkring. För att reducera kundens kostnader kan du anmäla skadan så att din fordonsverkstadsförsäkring kan ersätta vissa kostnader. Det finns två produkter att välja mellan – en som gäller alla fordonsslag och en som gäller moped och snöskoter. Försäkringen gäller inte för fordon som du har tagit emot för försäljning eller som är registrerade utanför Sverige.

Skydd vid skada vid trafikolycka

Det kan hända att du eller någon som arbetar på verkstaden är ute i trafiken med något av de inlämnade fordonen. Skulle en olycka vara framme ersätter vi för både eventuella person- och sakskador och för skador på fordonet. Försäkringen ersätter också för skador på fordonet vid skadegörelse eller annan olyckshändelse.

Försäkringen skyddar vid brand, åsknedslag eller explosion

Skulle verkstaden råka ut för en brand, ett åsknedslag eller en explosion kan fordonen skadas. Då har du hjälp av din försäkring. Den gäller också för skador på fordonets elektriska kablar som uppstått genom kortslutning.

Skydd när fordonet blir stulet

Skulle din kunds fordon bli stulet hos dig får du ersättning. Om fordonet inte kommer tillrätta inom en månad ersätter vi dig för fordonet. Ibland blir också utrustning stulen från bilen (exempelvis hjul och radio-, telefoni- och navigeringsutrustning). Under vissa förutsättningar ersätter försäkringen även sådan utrustning.

Vi betalar advokat- och rättegångskostnader

Skulle du i egenskap av förare av kundens fordon ställa till med något som leder till en tvist eller att du misstänks för brott kan rättsskyddsförsäkringen täcka vissa kostnader.

Viktig information om försäkringen

Andra försäkringar som kanske passar dig

Försäkringen ersätter skador, stulna saker eller förlorad intäkt till följd av skada. Även sjukvårdsförsäkring kan ingå.

Med en försäkring för företagsbilen hjälper vi dig att hålla företaget rullande även om bilen står stilla.

Har du skydd via din arbets­givare som gäller om du gör dig illa, gäller det sällan utanför arbetstid.