Ordlista Djurförsäkring - Krångliga försäkringstermer enkelt förklarat

Direktreglering? Karenstid? Reservation? Säkerhetsföreskrifter? Försäkringsord är inte alltid enkla att förstå, men lugn. Här får du hjälp med att tolka begrepp som ofta förekommer i din djurförsäkring.

För att kunna få ersättning för kostnader vid veterinärbesök behöver du anmäla skadehändelsen till oss. Om du istället överlåter till kliniken att anmäla skadan kallas det för direktreglering. Fördelen med direktreglering är att du inte behöver ligga ute med ersättning för veterinärbesöket utan du betalar endast självrisken och eventuella behandlingar som inte ingår i din djurförsäkring.

Om vi måste göra en noggrannare prövning av skadeärendet kan vi inte direktreglera.

Försäkringsbrevet är en del av avtalet mellan dig och ditt försäkringsbolag och här hittar du information om vad som gäller för just din försäkring. Försäkringsbrevet visar till exempel vem, när, och vad försäkringen gäller.

I en hälsodeklaration svarar du på frågor om eventuella skador och sjukdomar som ditt djur har eller har haft. Detta kan du göra både skriftligt och muntligt. För att få ersättning vid skada är det viktigt att det du anger är sant och relevant.

De flesta djurförsäkringar inleds med en karenstid som normalt är en tidsperiod på 20 dagar från det att försäkringen trätt i kraft. Karens innebär att försäkringen inte ersätter kostnader för sjukdomar som uppstått inom denna period. För olycksfall är det ingen karenstid, utan din djurförsäkring gäller direkt från den tidpunkt du tecknade den.

Med en livförsäkring för ditt djur får du ett fast belopp, det så kallade livförsäkringsbeloppet, om djuret dör eller blir allvarligt sjuk och måste avlivas. För att försäkringen ska gälla behöver en veterinär ha fattat beslutet om att avliva djuret.

Om ditt djur behöver veterinärvård kan du ansöka om ersättning upp till ett visst belopp. Maxersättning är det maximala ersättningsbelopp du kan få per år från din försäkring. Vilket ersättningsbelopp du kan få framgår i villkoren i ditt försäkringsbrev.

En reservation är ett undantag i försäkringen som kan gälla för en individ eller en hel ras. Om du har en individuell reservation står detta i ditt försäkringsbrev. Tänk på att djurförsäkringen inte ersätter sjukdomar eller skador som har funnits eller börjat utvecklas innan du tecknade försäkringen.

För att din djurförsäkring ska gälla måste du följa säkerhetsföreskrifter som finns i dina villkor. Det innebär att du är skyldig att följa djurskyddslagen och andra lagar så som Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om djurhållning. Om du har försummat att följa säkerhetsföreskrifterna kan du bli utan ersättning.