Frågor och svar om försäkringar för Familjen

 • Var hittar jag information om självrisker?
  Hur självriskerna ser ut beror på vilken försäkring det gäller och det kan finnas olika självrisker för olika situationer. Du hittar information om självrisker i villkoren för respektive försäkring. Klicka på alternativet Våra försäkringar längst upp till vänster i menyn, välj sedan den försäkring du är intresserad av. På försäkringssidan hittar du längre ner en länk till försäkringens villkor.
 • Mitt barn har cyklat omkull och skadat sig. Vad ersätter försäkringen?
  Aj då, hoppas hjälmen skyddade det ömtåliga huvudet i fallet. Din barnförsäkring ger ersättning för läkarbesök, trasiga kläder och förstörd cykelhjälm. Skulle barnet få en fraktur så betalar vi ut ett engångsbelopp på 1 500 kronor, utöver andra ersättningar som till exempel för kostnader och sjukhusvistelse.
 • Hur lång tid har jag på mig att anmäla en skada?
  Du har som konsument i allmänhet tio år på dig att anmäla skadan till oss. Om du är missnöjd med vårt beslut har du alltid minst sex månader från bolagets slutliga beslut på dig att överklaga.
 • Hur länge gäller försäkringen?
  Din försäkring gäller för ett år och förnyas automatiskt om inte annat avtalats.
 • Hur mycket måste jag betala i självrisk för min sjuk- och olycksfallsförsäkring?
  Din självrisk är 500 kronor men dras bara från ersättning för läke-, tandbehandlings- och resekostnader eller för skadade kläder eller glasögon.
 • Vad händer om en olycka eller sjukdom leder till invaliditet? (Barn- och ungdomsförsäkring)
  Invaliditet kan vara av två slag – medicinsk och ekonomisk. Den första handlar om att barnet av olycka eller sjukdom fått en bestående nedsatt förmåga att röra sig. Ekonomisk invaliditet gäller om skadan eller sjukdomen gjort det omöjligt för barnet att vid vuxen ålder arbeta helt eller delvis. Villkoren berättar mer om hur det fungerar och vilken ersättning det blir.
 • Vad räknas som olycksfallsskada?
  En skada som uppstår genom en plötslig yttre händelse – ett plötsligt våld mot kroppen som kommer oförutsett.
 • Vad kostar försäkringen?
  Det beror på hur omfattande skydd du vill ha vid olika invaliditetsgrader. Prata med oss så beskriver vi de olika nivåerna.
 • Stämmer det att Barnförsäkringen gäller för alla sjukdomar?
  Vår försäkring har inga helt undantagna sjukdomar, däremot ger vi begränsad ersättning för några sjukdomsgrupper (läs mer i villkoret). Men viktigt att komma ihåg är att det oftast inte räcker med att bara ha fått en sjukdom/diagnos eller ha drabbats av ett olycksfall för att få ersättning från försäkringen. Det ska också vara så pass allvarligt att det leder till en bestående funktionsnedsättning, att man har legat på sjukhus, fått vårdbidrag från Försäkringskassan eller annat som ingår i försäkringen. Det finns några diagnoser som ger ersättning direkt, t ex cancer och anorexi, men i de allra flesta fall fungerar försäkringen på det sätt som beskrivs ovan. Är du osäker på om en skada/sjukdom är ersättningsbar är det alltid bättre att du anmäler skadan till oss så att vi kan titta på det.