Frågor och svar om försäkringar för Familjen

 • Hur gäller olycksfallsförsäkring när jag är utomlands?

  Försäkringen gäller inte för kostnader utanför Norden. För att få ersättning för till exempel läkarvård när du är utomlands behöver du ha en reseförsäkring.
 • Ingår olycksfallsförsäkring i min hemförsäkring?
  Nej, det ingår inte. För att få möjlighet till ersättning vid ett olycksfall behöver du ha en olycksfallsförsäkring eller en sjuk- och olycksfallsförsäkring.
 • Gäller min olycksfallsförsäkring för sjukdom?
  Nej, den gäller bara vid skador orsakade av olycksfall. För att få möjlighet till ersättning för sjukdom behöver du ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring, som du kan teckna upp till 55 års ålder.
 • Hur anmäler jag att jag drabbats av olycksfall?

  Smidigast gör du skadeanmälan via vår hemsida. Gå till Anmäl skada och välj ”Jag och min familj”. Där fyller du bland annat i uppgifter om vad som hänt och dina kontaktuppgifter.
 • Vad gäller olycksfallsförsäkringen för?
  Vår olycksfallsförsäkring gäller för både större och mindre händelser. Vi betalar ersättning om du till exempel får en bestående skada efter ett olycksfall, men även om du skulle bryta benet, slå ut en tand eller behöva ligga på sjukhus i några dagar.
 • Hur anmäler jag att mitt barn drabbats av olycksfall eller sjukdom?
  Smidigast gör du skadeanmälan via vår hemsida. Gå till Anmäl skada och välj ”Jag och min familj”. Där fyller du bland annat i uppgifter om vad som hänt och dina kontaktuppgifter.
 • Vad gäller barnförsäkringen för?
  Vår barnförsäkring gäller för både större och mindre händelser. Vi betalar ersättning för bland annat bestående sjukdomar eller skador, eller om man inte kan arbeta i vuxen ålder. Vi betalar också ersättning vid till exempel benbrott eller om barnet behöver ligga på sjukhus några dagar.
 • Hur gäller barnförsäkringen vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel adhd och autism?
  Om ditt barn får en bestående funktionsnedsättning betalar vi ut ersättning för det. Det finns inget krav på att föräldrarna ska ha beviljats omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan för att få ersättningen. Vi betalar inte ut ersättning för bestående arbetsoförmåga eller månadsersättning.
 • Hur gäller barnförsäkringen när barnet är utomlands?
  Försäkringen gäller inte för kostnader utanför Norden. För att få ersättning för till exempel läkarvård utomlands behövs en reseförsäkring.
 • Hur gäller sjuk- och olycksfallsförsäkring när jag är utomlands?
  Försäkringen gäller inte för kostnader utanför Norden. För att få ersättning för till exempel läkarvård när du är utomlands behöver du ha en reseförsäkring. Om du är utomlands längre än ett år finns fler begränsningar, läs mer i villkoren.
 • Det står i mitt försäkringsbrev att ”Försäkringen gäller med begränsade villkor enligt särskild överenskommelse”. Vad betyder det?
  Det betyder att försäkringen har fått en begränsning för en sjukdom eller skada som försäkringen då inte gäller för.
 • Kan jag få ersättning från min försäkring om jag blir sjukskriven?
  Nej, vi betalar inte ut ersättning under tid då man är sjukskriven. I vår barnförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring ingår däremot ersättning vid bestående arbetsoförmåga.
 • Vad gäller en sjuk- och olycksfallsförsäkring för?
  Vår sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller för vuxna vid både större och mindre händelser. Vi betalar ersättning för bland annat bestående sjukdomar eller skador, eller om man får en bestående arbetsoförmåga. Vi betalar också ersättning för kostnader om man till exempel ramlar och behöver söka vård.
 • Ingår sjuk- och olycksfallsförsäkring i min hemförsäkring?
  Nej, det ingår inte. För att få möjlighet till ersättning vid ett olycksfall eller sjukdom behöver du ha en olycksfallsförsäkring eller en sjuk- och olycksfallsförsäkring.
 • Hur anmäler jag att jag drabbats av olycksfall eller sjukdom?
  Smidigast gör du skadeanmälan via vår hemsida. Gå till Anmäl skada och välj ”Jag och min familj”. Där fyller du bland annat i uppgifter om vad som hänt och dina kontaktuppgifter.
 • Vad räknas som olycksfallsskada?
  En kroppsskada som uppstår genom en plötslig yttre händelse. Som olycksfallsskada räknas också lite mer ovanliga händelser, som till exempel förfrysning. En olycksfallsskada är däremot inte besvär efter en överansträngning eller förslitning.
 • Hur mycket måste jag betala i självrisk för min sjuk- och olycksfallsförsäkring?
  Din självrisk är 500 kronor men dras bara från ersättning för läke-, tandbehandlings- och resekostnader eller för skadade kläder eller glasögon.
 • Mitt barn har cyklat omkull och skadat sig. Vad ersätter försäkringen?
  Aj då, hoppas hjälmen skyddade det ömtåliga huvudet i fallet. Om ni behöver söka läkarvård så ersätter barnförsäkringen kostnader, till exempel för trasiga kläder och förstörd cykelhjälm. Skulle barnet få en fraktur så betalar vi ut ett engångsbelopp på 1 500 kronor och om barnet ligger på sjukhus 500 kronor per dag.
 • Vad händer om en olycka eller sjukdom leder till invaliditet hos mitt barn?
  Invaliditet kan vara av två slag – medicinsk och ekonomisk. Den första handlar om att barnet av olycka eller sjukdom fått en bestående funktionsnedsättning. Ekonomisk invaliditet gäller om skadan eller sjukdomen gjort det omöjligt för barnet att vid vuxen ålder arbeta helt eller delvis. Villkoren berättar mer om hur det fungerar och vilken ersättning det blir.
 • Vad kostar personförsäkringen?
  Det beror på vilket försäkringsbelopp du väljer och din ålder. Försäkringsbeloppet avgör vilken ersättning du kan få vid större skador.
 • Vilka sjukdomar gäller barnförsäkringen för?
  Barnförsäkringen gäller för alla sjukdomar, men för några sjukdomsgrupper ger vi begränsad ersättning. Det gäller till exempel vid psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du hittar närmare information i försäkringsvillkoren.