Frågor och svar om djurförsäkring

 • Min hund röntgades och det visade sig att den hade C-höfter. Får jag ersättning genom min försäkringen?
  Höftledsfel ersätts om man i aveln följt de hälsoprogram som finns för olika raser. Dessutom ska hunden ha symptom av sin HD. Du får ingen ersättning för hundar som på grund av höftleds- eller armbågsledsfel inte kan användas i avel.
 • Min katt är en avelskatt och har fått en skada på livmodern som gör att den inte kan användas till avel längre. Vad ersätter försäkringen?
  Har du en avelsförsäkring – det vill säga registrerat katteri – samt en livförsäkring, kan du få ersättning med halva livförsäkringsbeloppet om katten inte längre kan användas i avel på grund av en skada. Katten ska ha fått levande ungar tidigare.
 • Finns det någon maxålder på hästen för att försäkringen ska gälla?
  Veterinärvårdsförsäkring kan behållas hela livet ut. För hästar börjar livförsäkringsbeloppet att sänkas med 20 procent per år från det att hästen fyller 16 år, beloppet sjunker inte under 5 000 kronor. Livförsäkringen för häst upphör att gälla vid 25 års ålder.
 • Finns det någon maxålder på katten för att försäkringen ska gälla?
  Veterinärvårdsförsäkring kan behållas hela livet ut. Livförsäkringen upphör för katter vid elva års ålder.
 • Från vilken ålder kan man teckna en hästförsäkring?
  Hästar kan du försäkra redan från andra levnadsdagen.
 • Från vilken ålder kan man teckna en kattförsäkring?
  Katt som fötts i Sverige kan man försäkra från det att man äger katten och tidigast från sex veckors ålder. För importerad katt följer vi Jordbruksverkets regler från vilket land och ålder en katt får införas i Sverige. Läs gärna mer på Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också läsa om vilken ålder en katt ska ha uppnått innan den får lämna sin mamma.
 • Vad har jag med registrerat katteri för fördelar med att välja Dina Försäkringar?
  I vår grundförsäkring ingår katteriförsäkring för registrerade katterier utan att du behöver köpa till något extra!I försäkringen ingår en så kallad kattkullsförsäkring, dolda felförsäkring och avelsduglighet. Dessutom ingår ett extra kejsarsnitt utan extra kostnad.På så sätt kan du känna dig trygg med att du som registrerad uppfödare har ett bra skydd utan behöva komma ihåg att kontakta oss när ditt djur ska börja användas i avel.
 • Sjunker ersättningstaket för veterinärvård i takt med skador eller att min hund blir äldre?
  Veterinärvårdsbeloppet sänks inte med hundens ålder eller i takt med eventuella skador. Veterinärvårdsförsäkringen kan behållas under hela djurets liv.
 • Sjunker ersättningstaket för veterinärvård i takt med skador eller att min häst blir äldre?
  Veterinärvårdsbeloppet sänks inte med hästens ålder eller i takt med eventuella skador. Veterinärvårdsförsäkringen kan behållas under hela djurets liv.
 • Hur högt är ersättningstaket för veterinärvård i hundförsäkringen?
  För hund kan du välja på ett veterinärvårdsbelopp på 40 000, 80 000 eller 120 000 kronor.
 • Hur högt är ersättningstaket för veterinärvård i hästförsäkringen?
  För häst kan du välja på ett veterinärvårdsbelopp på 40 000, 80 000 eller 120 000 kronor.
 • Gäller min hästförsäkring utomlands?
  Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i Norden. Vid vistelse i annat EU/EFTA område och Storbritannien gäller försäkringen under högst ett år räknat från avresedagen från Sverige och under förutsättning att det skriftligen har avtalats innan avresa. Vid skadeanmälan från annat land än Sverige ska journaler, intyg och fakturor bifogas; vara skrivna på svenska eller engelska och djurets identitet samt diagnos ska tydligt framgå. Eventuell ersättning från försäkringen utbetalas i svensk valuta. Foster- & fölförsäkring gäller endast för försäkringsfall som inträffat i Norden.
 • Gäller min kattförsäkring utomlands?
  Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i Norden. Vid vistelse i annat EU/EFTA område och Storbritannien gäller försäkringen under högst ett år räknat från avresedagen från Sverige och under förutsättning att det skriftligen har avtalats innan avresa. Vid skadeanmälan från annat land än Sverige ska journaler, intyg och fakturor bifogas; vara skrivna på svenska eller engelska och djurets identitet samt diagnos ska tydligt framgå. Eventuell ersättning från försäkringen utbetalas i svensk valuta.
 • Hur sätts priset på min hästförsäkring?
  Priset du betalar påverkas av bland annat hästens ras, ålder, kön och var du bor, men också på de skadekostnader vi har. Som hästägare kan du påverka skadekostnaden, och i förlängningen vad våra försäkringar kostar, genom att till exempel jämföra priset på veterinärkliniker och välja den mest prisvärda behandlingen, använda videosamtal med veterinär via FirstVet i första hand och inte anlita veterinär på jourtid annat än i akuta händelser.
 • Hur sätts priset på min kattförsäkring?
  Priset du betalar påverkas av bland annat kattens ras, ålder, kön och var du bor, men också på de skadekostnader vi har. Som kattägare kan du påverka skadekostnaden, och i förlängningen vad våra försäkringar kostar, genom att till exempel jämföra priset på veterinärkliniker och välja den mest prisvärda behandlingen, använda videosamtal med veterinär via FirstVet i första hand och inte anlita veterinär på jourtid annat än i akuta händelser.
 • Hur sätts priset på min hundförsäkring?
  Priset du betalar påverkas av bland annat hundens ras, ålder, kön och var du bor, men också på de skadekostnader vi har. Som hundägare kan du påverka skadekostnaden, och i förlängningen vad våra försäkringar kostar, genom att till exempel jämföra priset på veterinärkliniker och välja den mest prisvärda behandlingen, använda videosamtal med veterinär via FirstVet i första hand och inte anlita veterinär på jourtid annat än i akuta händelser.
 • När behöver jag ett veterinärintyg?
  Ibland behöver vi be dig om ett veterinärintyg när du köper en försäkring av oss. Det kan bero på olika saker, till exempel på djurets ålder eller vilken försäkringsomfattning du önskar. Ring gärna oss så informerar vi dig om vi behöver ett veterinärintyg eller inte.
 • Får jag någon mängdrabatt om jag försäkrar fler djur hos er?
  Vi försöker hålla rimliga priser på våra försäkringar och erbjuder därför inte mängdrabatt. Vi är ett kundägt bolag och vill hålla samma pris för alla kunder, därför undviker vi rabatter.
 • Hur fungerar försäkring för travhäst eller galopphäst?
  Om hästen är i träning för trav- , monté- eller galoppsport (gäller ej ponnytravare och arabgaloppörer) kan du försäkra den i Hel Livförsäkring och/eller Hel Veterinärvårdsförsäkring med användningsområde trav/galopp men har då undantag för vissa händelser enligt villkoret.
 • Vad är karenstid?
  Karenstid innebär att försäkringen inte gäller för sjukdom eller skada som påbörjats inom 20 dagar efter att försäkringen trätt i kraft. I vissa fall kan du få en karensfri försäkring, till exempel om du tar över en försäkring från en tidigare ägare i samma omfattning och utan avbrott i försäkringsskyddet. Under karenstiden gäller försäkringen för skada genom så kallat yttre våld, till exempel om hunden råkar trampa på en glasbit på promenaden och får ett skärsår i tassen.
 • Vad har jag med registrerad kennel för fördelar med att välja Dina Försäkringar?
  I vår grundförsäkring ingår kennelförsäkring för registrerade kennlar utan att du behöver köpa till något extra!I försäkringen ingår en så kallad valpkullsförsäkring, dolda felförsäkring och avelsduglighet. Dessutom ingår ett extra kejsarsnitt utan extra kostnad.På så sätt kan du känna dig trygg med att du som registrerad uppfödare har ett bra skydd utan behöva komma ihåg att kontakta oss när ditt djur ska börja användas i avel.
 • Varför ska jag välja Dina Försäkringars djurförsäkring?
  Vi erbjuder prisvärda och enkla produkter där det mesta ingår . I vår veterinärvårdsförsäkring ingår till exempel medicin och förbandsmaterial, rehabilitering och MR/CT undersökningar med upp till 10 000 kronor per år. För häst ingår även veterinärens resor med upp till 1 500 kronor per behandlingstillfälle.Vi har endast en tilläggsförsäkring: tandvårdsförsäkringen.Vi har valbara veterinärvårdsbelopp och grundsjälvrisker för att anpassa försäkringen efter dina behov.Kennelförsäkring ingår för registrerade kennlar – valpkullsförsäkring, dolda felförsäkring, avelsduglighet och extra kejsarsnitt ingår.Katteriförsäkring ingår för registrerade katterier – kattkullsförsäkring, dolda felförsäkring, avelsduglighet och extra kejsarsnitt ingår.Videosamtal med veterinär genom FirstVet ingår. Obegränsat antal samtal om skadan är ersättningsbar i försäkringen.Vi tar ingen extra avgift vid delbetalning med autogiro.Vi kan erbjuda dig en helhetslösning, hos oss kan du nämligen samla alla dina privat-, företags- och lantbruksförsäkringar.Vi har även ett så kallat Trogen kund-koncept. Det innebär att har du även din hemförsäkring med extra reseskydd hos oss kan du få ersättning om reseavbrott eller avbeställningsskydd nyttjas på grund av att det försäkrade djuret blir allvarligt sjukt eller råkar ut för ett svårare olycksfall. Du kan även få lägre självrisk på din hemförsäkring vid en skada. Vi tar endast en grundsjälvrisk om du drabbas av flera skador samtidigt. Om du till exempel kör din bil i diket och hunden befann sig i bilen och behöver veterinärvård.Vi är ett mindre bolag där du både kan ha personlig kontakt med oss och lösa det mesta via vår hemsida, beroende på vad du föredrar.
 • Kan man försäkra en äldre hund?
  Vi kan starta en ny försäkring till och med det kalenderår hunden fyller sju år. Om du tar över en hund som är äldre än sju år och föregående ägare haft hunden försäkrad hos oss kan du fortsätta försäkra hunden hos oss, så länge det inte blir ett avbrott i försäkringsskyddet mellan föregående ägare och dig.
 • Vad betyder det att man fått ett undantag i försäkringen?
  Det betyder att försäkringen har fått en reservation, alltså ett undantag från ersättning ur försäkringen. Anledningen till det kan till exempel vara en anmärkning i veterinärbesiktningen, djurets nuvarande hälsotillstånd eller någon åkomma djuret haft eller blivit behandlat för. Om du fått ett undantag framgår det av ditt försäkringsbrev och vad undantaget gäller för. Försäkringen omfattar nämligen inte sjukdomar eller skador som har förelegat eller påbörjats före försäkringstiden eller före en utvidgning av försäkringsskyddet. Veterinärmedicinsk erfarenhet ligger till grund för bedömningen. Undantaget kan vara omprövningsbart eller inte, vilket framgår av texten om reservation på ditt försäkringsbrev. Om det går att göra en omprövning av ärendet står det när du tidigast kan göra denna.
 • Kan jag ta över en befintlig försäkring hos er?
  Ja, om du köper ett djur som är försäkrat hos oss genom förra ägaren går det bra att vi försäkrar djuret vidare åt dig. Du kan då få en karensfri försäkring i samma omfattning som tidigare ägare haft.
 • Hur gör jag en skadeanmälan?
  Smidigast gör du skadeanmälan via vår hemsida. Där fyller du bland annat i uppgifter om djuret, vad som hänt och dina kontaktuppgifter. Du kan även bifoga fakturor och kvitton. Gå till Anmäl skada och välj ”Mina djur”. Du kan även mejla fakturor och kvitton till hundkatt@dina.se eller till hast@dina.se.
 • Från vilken ålder kan man teckna en hundförsäkring?
  Hund som fötts i Sverige kan man försäkra från det att man äger hunden och tidigast från sex veckors ålder. För importerad hund följer vi Jordbruksverkets regler från vilket land och ålder en hund får införas i Sverige. Läs gärna mer på Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också läsa om vilken ålder en hund ska ha uppnått innan den får lämna sin mamma.
 • Finns det någon maxålder på hunden för att försäkringen ska gälla?
  Veterinärvårdsförsäkring kan behållas hela livet ut. Livförsäkringen upphör vid olika åldrar för hundar beroende på ras.
 • Sjunker ersättningstaket för veterinärvård i takt med skador eller att min katt blir äldre?
  Veterinärvårdsbeloppet sänks inte med kattens ålder eller i takt med eventuella skador. Veterinärvårdsförsäkringen kan behållas under hela djurets liv.
 • Hur högt är ersättningstaket för veterinärvård i kattförsäkringen?
  För katt kan du välja på ett veterinärvårdsbelopp på 40 000 eller 80 000 kronor.
 • Gäller min hundförsäkring utomlands?
  Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i Norden. Vid vistelse i annat EU/EFTA område och Storbritannien gäller försäkringen under högst ett år räknat från avresedagen från Sverige och under förutsättning att det skriftligen har avtalats innan avresa. Vid skadeanmälan från annat land än Sverige ska journaler, intyg och fakturor bifogas; vara skrivna på svenska eller engelska och djurets identitet samt diagnos ska tydligt framgå. Eventuell ersättning från försäkringen utbetalas i svensk valuta.
 • Hur vet jag om min hund är sjuk?
  När du ringer till djurkliniken för råd kring din hunds hälsa frågar de alltid om hundens allmäntillstånd. Det bästa sättet för att kunna läsa av allmäntillståndet är att kolla upp din egen hunds normala funktioner när den är frisk. Notera din hunds normal puls, andningsfrekvens och temperatur där du har det tillgängligt, exempelvis i mobilen, så är du förberedd om något inträffar och du behöver uppsöka djursjukvården. En sådan loggbok gör det betydligt lättare för en veterinär att ställa diagnos om din hund skadar sig eller blir sjuk.
 • Varför luktar min hund illa i munnen?
  Tandproblem hos hundar är vanliga och en illaluktande mun kan vara ett tecken på inflammation. Luktar din hund illa i munnen samtidigt som den verkar ha ont när den äter och minskad matlust bär du kontakta veterinär för råd.Den absolut viktigaste förebyggande åtgärden du själv kan göra för att hjälpa din hund till god tandhälsa, är att borsta hundens tänder. Borsta med en mjuk borste en gång om dagen. Genom regelbunden tandborstning kan du lättare hålla efter tandsten.
 • Min hund är stel och haltar, vad ska jag göra?
  Stelhet och hälta hos hund är mycket vanligt, speciellt när hunden kommer upp lite i åldern ökar risken för artros. Vanliga symtom hos hund med artros är att hunden haltar på ett eller flera ben vid längre promenader, träning eller lek.Andra symtom är att hunden har svårt att röra sig på morgonen, uppvisar en stelhet och har svårt att komma till ro och sova. Förutom ändrat rörelsemönster kan leder också vara svullna och varma. Hunden kan också slicka och bita över påverkad led/leder. Kontakta din veterinär för råd vid misstänkt artros.
 • Hur vet jag om katten är sjuk?
  Eftersom katten är duktig på att dölja smärta kan den vara svår att läsa av. Tecken på att din katt har feber eller att något inte står rätt till kan vara allt från brist på aptit till att den gömmer sig mer än vanligt och undviker kontakt.Om din katt vanligtvis är väldigt tyst och plötsligt börjat jama högljutt och konstant kan det också vara ett tecken på att något är fel. I förebyggande syfte kan du känna igenom din katt när den är frisk, det vill säga kontrollera öron, mun, tassar och genitalier lite extra. På så sätt kan du enklare känna av om något inte står rätt till.
 • Hur vet jag om min katt har feber?
  Kattens normala temperatur är mellan 38 och 39 grader, men om den är nervös eller stressad kan termometern stiga till 39,5 grader. Visar termometern mer än så har din katt definitivt feber och du bör kontakta en veterinär.Orsaken till att katten får feber kan vara många. Till exempel kan feber tyda på att katten har en virusinfektion eller ett inflammerat bitsår. Ta gärna tempen på din egen katt några gånger när den är frisk, då vet du din katts normala temperatur.
 • Vad kan orsaken var till att katten har kräkts?
  Den vanligaste anledningen till att katten kräks är att den fått i sig något olämpligt. Det kan vara exempelvis hår som de slickar i sig och som kommer upp.Om kattens allmäntillstånd inte är påverkat kan du avvakta lite innan du kontaktar en veterinär. Kräks din katt lindrigt kan du prova att ge den några teskedar lättsmält kost som kokt vit fisk varannan timme och se till att katten dricker färskt vatten.
 • Min katt råkade i slagsmål med grannens katt och fick flera bitskador och blöder. Vad ersätter försäkringen?
  Vår veterinärvårdsförsäkring ersätter akuta sårskador. Du får ersättning med 80% av kostnaderna sedan den fasta självrisken på 2 000 kr dragits av. Behöver katten antibiotika så får du ersättning med upp till 10 000 kr för medicinkostnaderna.
 • Min häst fick en vrickning under en hopptävling. Vad ersätter försäkringen?
  Om hältan inte snabbt går över tar du hem veterinär eller kör hästen till ett djursjukhus. Du får ersättning för kostnaderna minus självrisken i hel veterinärvårdsförsäkring. Skulle hästen inte gå att tävla mer, utan bara användas till lättare promenadridning kan du få delersättning om du har en hel livförsäkring.