Försäkring för lätt lastbil - lastbilsförsäkring

Vår försäkring för lätt lastbil ersätter skador på både dig och din bil. Försäkringen betalar även ersättning vid räddning dygnet runt, maskinskada* upp till 8 år eller 12 000 mil och väljer du vår helförsäkring begränsas självrisken vid skadegörelse till endast 2 000 kronor.

Är det ett företag som äger den lätta lastbilen? Här hittar du lätt lastbilsförsäkring för företag


*) Gäller för ett fordon som är högst åtta år gammalt och/eller har körts högst 12 000 mil.

  • Räddning dygnet runt
  • Ersättning för skador orsakade av häst
  • Självrisk endast 1 495 kronor vid glasbyte
  • Självrisk endast 2 000 kronor vid skadegörelse

Jämför innehållet i Lastbilförsäkringarna

Här kan du se de viktigaste skillnaderna mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Du väljer själv den försäkring som passar dina behov bäst. Är du osäker, hör av dig så hjälper vi till!

Tabell som beskriver vad som ingår i Hel, Halv, Trafik
HelHalvTrafik
Ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Trafikförsäkringen ersätter även skador på annans egendom. Ersättning för skador på din egen bil ingår inte. Enligt lag måste du som bilägare ha trafikförsäkring om bilen inte är avställd och det är den lägsta omfattning du kan välja på din försäkring.
Försäkringen ger ersättning vid skador som uppstår genom brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.
Du får ersättning för kostnader vid utbyte eller reparation av bilens vindruta, bakruta och sidorutor vid glasskador, som till exempel stenskott. Skador på panoramatak, glastak och taklucka ersätts inte. För att få ersättning för skador på till exempel glastak krävs att du har en vagnskadeförsäkring på bilen. Självrisken vid lagning av stenskott är 200 kr. Vid glasbyte är självrisken 1495 kr.
Du får ersättning för kostnader som uppstår i samband med assistans vid trafikolycka eller annat driftstopp. Du kan få hjälp med bärgning till närmaste verkstad och dessutom ersätts kostnader för transport av förare och passagerare tillbaka till hemorten. Komplettera med vår tilläggsförsäkring Assistans så slipper du självrisken och får dessutom hjälp vid drivmedelsbrist eller om elfordon laddas ur vid färd.
Försäkringen ersätter skador på motor, kraftöverföring och elektronik som inte är orsakade av normalt slitage. Maskinskadeförsäkringen gäller upp till att fordonet är högst 8 år och inte gått mer än 12 000 mil.
Försäkringen kan ge dig ersättning för ombudskostnader och rättegångskostnader om du hamnar i tvist. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kr. Självrisken är 20 % av kostnaden.
Ger ersättning vid stöld, rån och tillgrepp samt försök till sådana brott. Du får ersättning om bilen inte kommit tillrätta inom en månad. Anmäl stölden till polisen och till oss så fort som möjligt.
Har du helförsäkring får du ersättning för skador på kaross och lack som uppstått vid till exempel kollision, dikeskörning eller skadegörelse. Försäkringen gäller även vid skador som du själv råkar orsaka på din bil eller om du råkar ut för en viltolycka.

Mer om vår försäkring för lätt lastbil

Du väljer mellan tre olika försäkringar och en rad olika tilläggsförsäkringar. Du kan välja mellan hel-, halv- och trafikförsäkring. Observera att nya lätta lastbilar oftast inte har någon vagnskadegaranti, så du kan därför behöva en helförsäkring även om bilen är ny! Vi har även försäkring för tung lastbil.

Du måste minst ha en trafikförsäkring

Äger du en bil behöver du ha en trafikförsäkring, så säger lagen. Den försäkringen betalar ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter också skador som orsakas på annans egendom. Däremot betalar inte trafikförsäkringen ersättning för skador på det egna fordonet eller egendom i fordonet.

Ingen ungdomssjälvrisk hos oss

Vi har ingen extra ungdomssjälvrisk om du som tecknar bilförsäkringen är under 24 år. Hos oss finns bara en ungdomssjälvrisk om föraren är under 24 år vid olyckan och inte själv är den som är innehavare av försäkringen.

RättSskydd – din hjälp om du hamnar i tvist

I din försäkring ingår något som kallas Rättsskydd. Den kan hjälpa till med ombudskostnader och rättegångskostnader om du hamnar i tvist med någon. För att rättsskyddsförsäkringen ska gälla måste du anlita en advokat eller jurist. Läs mer om rättskydd här.

Tips och råd

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den också så har du den alltid tillgänglig.

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

VAD KOSTAR LÄTT LASTBILSFÖRSÄKRINGEN?

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.