Säkra ditt hem mot åska

Bor du i villa eller hus på landsbygden kan du ha otur och drabbas av åskskador. Vanligast är att åsköverspänningar kommer in via el- och teleledningar och skadar styrsystem, datorer, telefoner och annan elektronisk utrustning. Åsköverspänningar orsakar dessutom flera bränder varje år. Med modern teknik går det dock att skydda sig mot de flesta åskproblem.

Det kan du göra för att förebygga skador vid åska

Vid mer än 90 procent av åskskadorna är det åsköverspänningar som kommer in via el- och teleledningar som orsakar skador. Mindre än 10 procent av skadorna orsakas av direktträffar på byggnader. Blixtens strömstyrka kan uppgå till många tusen ampere. En så hög ström skapar en mycket hög värme som kan antända byggnader och bränna sönder apparater och elledningar.

En oskyddad apparat som inte fått någon märkbar skada vid själva åsknedslaget kan ändå ha skadats och orsaka driftstörningar. Det enklaste sättet att förebygga åskskador är att alltid dra ut all elektronik vid åskväder.

Skydda dina fastigheter

Det finns två olika typer av åskskydd. Åsköverspänningar kommer in i byggnader via elledningar, teleledningar eller andra signalledningar. Ett rätt installerat skydd kan rädda dig från de flesta överspänningsskador. Men för att skydda sig mot direktträffar måste man även installera åskledare (inslagsskydd).

Gårdar och hus är olika utsatta för åskskador. Som första åtgärd för att uppfylla våra åskskyddskrav bör man installera ett modernt så kallat ”Åskpaket” som innehåller grov- och finskydd för el och tele och jordar det mot anläggningens huvudjordningsskena. Oftast ger det ett bra skydd, men får man trots detta åskskador måste man bygga ut åskskyddet (enligt LBK – Lantbrukets brandskyddskommitté) och göra skyddet mer omfattande.

Vad ersätter Dina Försäkringar?

Om du har en Villaförsäkring, Fritidshusförsäkring eller Lantbruksförsäkring hos oss så täcker de skador som har uppstått till följd av åska. Enligt försäkringsvillkoret för lantbruk ska datorer och annan överspänningskänslig elektronik åsköverspänningsskyddas enligt LBK.

Läs mer i LBK:s elhandbok Länk till annan webbplats..

Frågor och svar - åska

Här har vi samlat de vanligaste frågorna gällande åska. Om du inte hittar svar på din fråga så tveka inte att kontakta vår kundtjänst.

  • Det blev strömavbrott vid åskvädret och nu har all mat i frysen blivit förstörd, kan vi få hjälp genom försäkringen?
    Ja, hemförsäkringen omfattar matvaror i frys som blivit förstörda vid strömavbrott. Ta ett foto på dina skadade varor och gör en lista på det som blivit förstört.
  • Min dator, tv och barnens x-box har gått sönder efter åskovädret, gäller min försäkring för det?
    Ja, hemförsäkringen gäller för skador efter åska och blixt.
  • Måste jag ha en åskledare monterad på min byggnad för att min försäkring ska gälla vid blixtnedslag?
    Nej det är inget krav, men fastigheter i utsatta lägen kan ha nytta av en åskledare för att slippa ständigt återkommande skador. Men oftast räcker det med överspänningsskydd som skyddar mot överspänningar som kommer in via el- och teleledningar. Anlita en elektriker eftersom de skydd som finns i handeln som sätts i vägguttag inte ger ett godtagbart skydd.