Fastighetsförsäkring - skyddar din fastighet

I en fastighet med bostäder eller företagsverksamhet kan mycket hända. Det kan bli inbrott och omfattande skadegörelse i en källare. Eller så går hissen sönder. Med vår fastighetsförsäkring ersätter vi dig för skadorna. Försäkring för fastighet ger också ett grundskydd som du enkelt kan utöka och anpassa efter dina behov.

  • Brand, storm och åsknedslag
  • Vattenläckage
  • Inbrott och skadegörelse
  • Skador på husets hiss
  • Stöld vid inbrott

Mer om vår fastighetsförsäkring

Tänk om en hyresgäst inte har koll på sitt akvarium och det läcker ut 300 liter vatten. Eller om hissen i huset går sönder. Eller om det blir inbrott och glasrutor och dörrar förstörs. Då hjälper vi dig! Fastighetsförsäkringens grundskydd kan kompletteras med andra försäkringar för att passa just dina behov. Vi hjälper gärna till att skräddarsy försäkringen.

Hyresförluster på grund av skador

Har ditt företag fastigheter där det finns verksamhet eller boende som betalar hyra? Om fastigheten får en skada som leder till ett hyresbortfall ersätter vi dig. Dessutom kan du få ersättning om någon skulle kräva dig på skadestånd eller om du hamnar i en rättslig tvist.

Skydd vid brand, storm, åsknedslag och strömavbrott

I din fastighetsförsäkring har du ett skydd för skador som uppstår på fastigheten i samband med brand, åsknedslag och oförutsedda strömavbrott. Likadant om skador uppstår på grund av väder och vind – eller naturskador från exempelvis ras av jordmassor, laviner och jordskalv.

Skydd vid inbrott och skadegörelse

Är oturen framme och någon bryter sig in i fastigheten kan fönsterrutor, dörrar och annan inredning skadas. Det kanske också försvinner föremål från fastigheten. Då ersätter vi dig för både skadegörelsen och för det stulna godset.

Ersätter skador på hiss och maskiner

Skulle plötsligt hissen sluta fungera, eller systemet för vatten, värme, kyla, avlopp och elektricitet. Då finns det en försäkring som skyddar dig mot kostnaderna.

Ersätter vid läckage av vatten och olja

Som fastighetsägare kan du drabbas av vattenläckage från hyresgästers ägodelar, som exempelvis akvarium eller vattensäng. Läckaget kan också komma från husets ledningar. Vi ersätter dig bland annat för att lokalisera och reparera läckaget. Värmer du upp fastigheten med olja och har oturen att få ett oljeläckage så hjälper vi dig också.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.