Bra att tänka på när du skaffar elsparkcykel

Funderar du på att köpa en elsparkcykel, eller har du redan hoppat på trenden? Här kommer några säkerhetstips som kan vara bra att känna till. Vi berättar också vilken typ av försäkring du behöver till din elsparkcykel och vad som ingår.

Du har förmodligen sett elsparkcyklarna som går att hyra via en app och susar fram ljudlöst (ibland riskabelt) i trafiken. Och visst är elsparkcykeln, även kallad elscooter, ett smidigt och roligt transportmedel. Allt fler väljer också att skaffa en egen som går att ladda hemma. Innan du köper en elsparkcykel kan det vara bra att ha koll på reglerna.

Håll koll på Vilken försäkring du behöver till elsparkcykeln

Om elsparkcykeln går i högst 20 kilometer per timme och har en motoreffekt på högst 250 watt så ingår den i din hemförsäkring hos oss. Elsparkcyklar med högre hastighet eller större motoreffekt ingår inte i hemförsäkringen.

Från 23 december 2023 måste många elsparkcyklar ha trafikförsäkring enligt lag. Trafikförsäkringen gäller vid skador på både dig, andra personer och annans egendom. Trafikförsäkring krävs om du har ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är konstruerat för en hastighet som överstiger 20 kilometer i timmen eller är konstruerat för en hastighet som överstiger 14 kilometer i timmen och har en nettovikt som överstiger 25 kilo. Läs mer om trafikförsäkring för elsparkcykel

Lås fast elsparkscykeln ordentligt

En elsparkcykel kan kosta många tusenlappar, vilket gör den mycket stöldbegärlig. Om du inte kan förvara den i ett låst förråd eller liknande, så är det viktigt att skaffa bra lås som är rekommenderat av Stöldskyddsföreningen Länk till annan webbplats.. Se till att använda säkra låspunkter som inte går att skruva loss och lås fast elsparkcykeln i exempelvis en stolpe.

Ladda batteriet säkert hemma

Elsparkcyklar drivs av samma typ av batterier som finns i din telefon och dator. När du ska ladda, se till att batteriet är helt och följ bruksanvisningen noga. Du ska följa Elsäkerhetsverkets Länk till annan webbplats. rekommendationer för laddning av fordon. Om du inte ska använda elsparkcykeln på ett tag, till exempel under vintern, rekommenderar Elsäkerhetsverket att du förvarar batteriet halvladdat i en torr miljö.

Tänk på säkerheten

Att visa hänsyn i trafiken, hålla avstånd och sakta ner vid omkörningar är viktigt för att undvika olyckor. Från och med 1 september 2022 är det inte tillåtet att köra elsparkcykel på gångbanor och trottoarer. Är du yngre än 15 år måste du enligt lag använda hjälm, men givetvis bör alla som kör elscooter skydda huvudet.

Om du som förare skadas: Kom ihåg att hemförsäkringen inte ger ersättning för kroppsskador om du skulle råka ut för en olycka. Då behöver du en olycksfallsförsäkring eller en sjuk- och olycksfallsförsäkring.

De här reglerna gäller

  • Du får köra elsparkcykeln på cykelvägar om den inte går fortare än 20 kilometer i timmen.
  • Du måste se till att fordonet har fungerande broms och en ringklocka.
  • Du får inte skjutsa någon på elsparkcykeln.
  • Om du kör i mörker måste elsparkcykeln ha reflex och belysning fram och bak.

Mer att läsa