Skadeförebyggande tips till lantbruket och skogen

Genom att se över din gård och verksamhet då och då kan du förebygga en del skador som kan uppstå. Till exempel är det viktigt att maskiner hålls fria från olje- och bränsleläckage och att husens tak skottas från stora mängder snö så att inte taket ger vika.

Skadeförebyggande tips

En bra försäkring

Skulle olyckan ändå vara framme är det viktigt att ha en bra försäkring som hjälper dig att täcka de kostnader som kan uppstå.

Lantbruksförsäkring

Skogsförsäkring