Våld i nära relation - det här gäller i vår hemförsäkring

Hemmet är en plats där alla ska kunna känna sig trygga. Via vår hemförsäkring kan den som utsätts för våld i nära relation få ersättning. Nu har vi även förbättrat försäkringen så att den som tvingas lämna sitt hem kan få hjälp med akuta merkostnader.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och för den som blir utsatt kan det få stora konsekvenser. Men att lämna en våldsam partner kan vara mycket svårt. Ekonomisk oro kan också bidra till att den drabbade inte söker det stöd och skydd som hen behöver.

Vissa försäkringsbolag gör undantag och betalar inte ut ersättning om gärningspersonen omfattas av samma försäkring. År 2019 tog vi bort undantaget för skada som orsakas av någon som man bor tillsammans med. Det innebär att den som utsätts för våld i nära relation kan få ersättning via överfallsskyddet i sin hemförsäkring.

Ersättning för akuta kostnader betalas ut direkt

För att snabbare kunna hjälpa den som tvingas fly från sitt hem har vi infört ett ekonomiskt evakueringsskydd. Det är till för att täcka akuta kostnader som kan uppstå i samband med flytt till skyddat boende, som exempelvis resor, hygienartiklar och kläder. Ersättningen på 15 000 kronor betalas ut direkt, utan att kunden behöver redovisa några merkostnader.

- Vi vill stärka tryggheten för våra kunder och hjälpa dem som råkar ut för våld i hemmet till ett första steg att kunna ta sig vidare, säger Anki Koij, produktspecialist på Dina Försäkringar.

Vad ersätter hemförsäkringen?

Den som utsätts för våld i hemmet kan få överfallsersättning. Vi gör inte undantag för misshandel om gärningspersonen och offret bor tillsammans. Den som utsätts för våld i hemmet och behöver hjälp från en psykolog kan även få ersättning för krisbehandling.

Den 1 februari 2022 införde vi ett evakueringsskydd i försäkringen. Det ger 15 000 kronor i ersättning för akuta kostnader som uppkommer i samband med att den försäkrade tvingas flytta till skyddat boende. Ersättningen betalas ut direkt som en engångssumma, utan att kunden behöver redovisa merkostnader.

Fullständiga villkor finns att läsa på sidorna för villaförsäkring, bostadsrättsförsäkring, hyresrättsförsäkring, hem max 27 och HSB hemförsäkring.

Har du några frågor är du alltid välkommen att höra av dig. Du hittar kontaktuppgifter via Kontakta oss i menyn högst upp på sidan.