Våld i nära relation - det här gäller i vår hemförsäkring

Hemmet är en plats där alla ska kunna känna sig trygga. Via vår hemförsäkring kan den som utsätts för våld i nära relation få ersättning. Genom överfallsskyddet kan den som tvingats att lämna sitt hem även få hjälp med akuta merkostnader.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och för den som blir utsatt kan det få stora konsekvenser. Men att lämna en våldsam partner kan vara mycket svårt. Ekonomisk oro kan också bidra till att den drabbade inte söker det stöd och skydd som hen behöver.

Ersättning för akuta kostnader

För att kunna hjälpa den som tvingats fly från sitt hem har vi infört ett ekonomiskt evakueringsskydd. Det är till för att täcka akuta kostnader som kan uppstå i samband med flytt till skyddat boende, som exempelvis resor, hygienartiklar och kläder. Ersättningen på 15 000 kronor betalas ut direkt, utan att kunden behöver redovisa några merkostnader.

- Vi vill stärka tryggheten för våra kunder och hjälpa dem som tvingats bryta upp och fly sitt hem, säger Mia Winberg, produktansvarig på Dina Försäkringar.

Vad ersätter hemförsäkringen?

Den som utsätts för våld i hemmet kan få överfallsersättning. Försäkringen ersätter också krisbehandling om man behöver hjälp från en psykolog.

Evakueringsskyddet ger 15 000 kronor i ersättning för akuta merkostnader som uppkommer i samband med att den försäkrade tvingats flytta till skyddat boende. Ersättningen betalas ut direkt som en engångssumma, utan att kunden behöver redovisa merkostnader.

Fullständiga villkor finns att läsa på sidorna för villaförsäkring, bostadsrättsförsäkring, hyresrättsförsäkring, hem max 27 och HSB hemförsäkring.