Skogsförsäkring skyddar i ur och skur

Försäkringar
för hem och Bygd.

När du försäkrar det som är ömtåligt för dig bidrar du till ett bättre lokalsamhälle för fler
- från Piteå i norr till Lund i söder.

Läs mer här

Vädret är förmodligen din skogs värsta fiende. Stormar och blixtnedslag kan orsaka stor skada och en skogsbrand kan jämna hela din skog med marken. Vår skogsbrandsförsäkring ersätter dig vid skador orsakade av brand och köper du även skogspaketsförsäkringen har du ett skydd för skador orsakade av vädret.

  • Gäller för brand och blixtnedslag
  • Gäller för storm och snötryck
  • Ersättning för insekts- och svampangrepp på plantskog

Mer om vår skogsförsäkring

Om det skulle börja brinna i din skog får du ersättning oavsett om du har skogsbrand- eller skogspaketförsäkring. Vi ersätter dig för virkesförluster och röjningskostnader. Du får också ersättning för föryngringskostnader.

När snöstormen kommer

Stormar och tung snö kan orsaka skador som stormfällning eller snöbrott. Skogspaketförsäkringen täcker upp för dessa skador och ersätter dessutom skador som orsakas av sorkar, svampar eller insekter som drabbar plantskog.

Glöm inte människorna!

Det är inte bara träd du behöver ta hand om som skogsägare. I skogsförsäkringen ingår också en ansvarsförsäkring som hjälper dig om du skulle bli skadeståndsskyldig. Komplettera med en olycksfallsförsäkring för dig och dina medhjälpare om olyckan skulle vara framme.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.