Takskottning hjälper dig undvika skador på huset

Villa i snöfall

För fastighetsägare kan tung snö ställa till med problem. Belastningen på takkonstruktionen kan bli för hög och det har hänt flera gånger att tak rasat in.

Du bör göra en översyn och vid behov skotta av taket från snö. Det kan vara så att taket klarar snötrycket, men när det blir töväder blir snön tyngre och stora mängder snö kan rasa från taket och falla ned på altantak, farstukvistar och liknande som oftast inte är konstruerade för några större snölaster. Det är också viktigt att förvissa sig om att taket går att vistas på.

Fastighetsägarens Skyldig att förebygga skada

Enligt försäkringsvillkoren är du skyldig att förebygga och begränsa skada av snötryck genom att se till att taket blir skottat om snömängden blir stor. Om man inte sett över sitt tak och skottat bort tung snö kan ersättningen minska eller utebli om taket bryter samman på grund av snötryck. Förutom snötrycksskador kan personskador inträffa till följd av nedfallande snö och is från tak.

Rätt säkerhetsutrustning

Många av oss är inte vana vid att arbeta på tak. Allt arbete på höjd medför risker. Se därför till att ha säkerhetsutrustning eller kontakta en hantverkare till exempel plåtslagare som kan hjälpa dig att få bort snön från taket.

Har du Frågor om ditt försäkringsskydd?

Har du frågor angående ditt försäkringsskydd så får du gärna kontakta oss. Du kan även läsa mer om vår villaförsäkring.