Medarbetare

För oss är det viktigt att vi har engagerade medarbetare som vill komma till jobbet varje dag. Vår kultur präglas av öppenhet, hög etik, ödmjukhet, ansvarstagande och respekt för andras åsikter. Vi har en hållbar arbetsmiljö där vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt så att vi kan må bra både psykiskt och fysiskt.

Medarbetare som trivs och mår bra på jobbet är en förutsättning för att vi ska fortsätta att vara långsiktigt hållbara. Därför mäter vi regelbundet medarbetarnas engagemang och välmående. Vi följer noggrant upp resultatet och använder det för att fortsätta utvecklas som arbetsgivare.

Vår företagskultur genomsyras av den speciella Dinaandan som är utmärkande och unik. Gott samarbete, bra arbetsklimat, korta beslutsvägar och nära kontakt till chefen är några av de faktorer som bidrar. Våra värdeord nära, nytänkande och engagerade präglar hur vi bemöter varandra och våra kunder.