Försäkringsbelopp – så funkar det! 

Välja försäkringsbelopp – behöver du det? Ja, det beror lite på vilken försäkring vi pratar om. Försäkringsbeloppet är den högsta ersättningen du kan få vid en skada. Hur stort beloppet är vid olika skadehändelser kan du se i ditt försäkringsbrev och i försäkringsvillkoret.

Försäkringsbelopp i hemförsäkringen

Har du en hemförsäkring hos oss behöver du inte välja ett försäkringsbelopp för dina saker – vi försäkrar de allra flesta hem till så kallat fullvärde. Det betyder att det inte finns något maxbelopp för hur mycket du kan få i ersättning vid en skada. Hos andra försäkringsbolag kan villkoren kring försäkringsbelopp för hemförsäkringar se annorlunda ut.

Försäkringsbelopp och olycksfall eller sjukdom

För en sjuk- och olycksfallsförsäkring och vår barnförsäkring visar försäkringsbeloppet hur stor ersättning man kan få om man råkar ut för så kallad medicinsk invaliditet – exempelvis förlorar syn eller hörsel, drabbas av sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt eller hjärnblödning eller blir förlamad. Det måste vara en bestående skada eller så kallad funktionsnedsättning. Försäkringsbeloppet gäller också för ekonomisk invaliditet, det vill säga om förmågan att arbeta blir nedsatt eller om man helt måste sluta jobba.

Försäkringsbelopp och djur

I veterinärvårdsförsäkringen kan du välja vilket belopp du maximalt kan bli ersatt med per år. Det betyder att vi under ett år högst ersätter det valda beloppet efter att självrisken är avdragen. Djurets aktuella maxersättning står alltid i försäkringsbrevet.
För livförsäkringen väljer man ett belopp som motsvarar inköpspris samt eventuella meriter och det varierar förstås mycket mellan olika djur och djurslag. Gemensamt är att livförsäkringen ger ett ekonomiskt skydd om djuret dör eller måste avlivas. I vår hästförsäkring sänks livförsäkringsbeloppet efter 16 års ålder men i vår hundförsäkring och kattförsäkring sänks beloppet aldrig.

Försäkringsbelopp och företag

En företagsförsäkring kan innehålla olika försäkringsbelopp och är anpassad efter den verksamhet du driver. Grunderna i företagsförsäkringar handlar om att skydda företagets egendom och de konsekvenser skador kan få i form av avbrott i verksamheten. Försäkringen innehåller också ett ekonomiskt skydd om någon kommer till skada och ditt företag får ett skadeståndskrav på sig samt rättsskydd om ditt företag hamnar i en tvist.