Husvagnsförsäkring

Din husvagn omfattas av dragbilens trafikförsäkring. Den täcker personskador och eventuella skador på annans egendom vid en kollision. Men du behöver en särskild husvagnsförsäkring för att få ersättning om den till exempel utsätts för inbrott eller blir stulen när du är på resande fot. Här berättar vi mer om hur du gör för att försäkra husvagn.

  • Ersätter semesteravbrott
  • Ersätter skador på markis
  • Försäkra husvagn enkelt online

Jämför innehållet i våra husvagnsförsäkringar

Här kan du se de viktigaste skillnaderna mellan halvförsäkring och helförsäkring. Du väljer själv den husvagnsförsäkring som passar dina behov bäst. Är du osäker, hör av dig så hjälper vi till!

Tabell som beskriver vad som ingår i Hel, Halv
HelHalv
Självrisk 2 000 kronor. Husvagnsförsäkringen ger ersättning vid skador som uppstår genom brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.
Självrisken är 1 200 kronor vid byte och 200 kronor vid reparation. Du får ersättning för kostnader vid byte eller reparation av husvagnens vindruta, bakruta och sidorutor vid glasskador, som till exempel stenskott. Skador på glastak eller taklucka ersätts inte.
Självrisk 20 procent av kostnaden. Husvagnsförsäkringen kan ge dig ersättning för ombudskostnader och rättegångskostnader om du hamnar i tvist. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kronor.
Självrisk 2 000 kronor. Ger ersättning vid stöld, rån och tillgrepp samt försök till sådana brott. Du får ersättning om husvagnen inte kommit tillrätta inom en månad. Anmäl stölden till polisen och till oss så fort som möjligt.
Självrisk 500 kronor. Betalar ersättning för skadestånd som enligt lag kan åläggas dig i egenskap av ägare till husvagnen. Högsta ersättningsbelopp är 1 miljon kronor vid skada på egendom och 2 miljoner kronor vid personskada.
Ingår endast om dragbilens försäkring finns hos oss. Ingen självrisk. Den självrisk som gäller för respektive försäkringsform (brand-, stöld- eller vagnskadeförsäkring) dras av från sammanlagd kostnad för skadan och avbrottsersättningen.
Självrisken är 2 000 kronor. Har du helförsäkring får du ersättning för skador på kaross och lack som uppstått vid till exempel kollision, dikeskörning eller skadegörelse. Försäkringen gäller även vid skador som du själv råkar orsaka på din husvagn eller om du råkar ut för en viltolycka. Se närmare information för just din husvagn i offerten eller försäkringsbrevet.

Mer om vår försäkring för husvagn

En helförsäkring för husvagn innehåller vagnskade-, brand-, glas- och stöldskadeförsäkring samt rättsskyddsförsäkring. En halvförsäkring har samma omfattning – men vagnskadeförsäkring ingår inte. Om du har en helförsäkring kan du alltså få ersättning om din husvagn får skador vid trafikolycka, skadegörelse eller annan olyckshändelse.

Halvförsäkring för husvagn

Halvförsäkringen kan även omfatta personlig lösegendom i husvagnen, som din fastmonterade tv, mikrovågsugn och radio.

Ersättning för avbrott i semestern

Om din husvagn drabbas av en skada kan du få ersättning från husvagnsförsäkringen med en summa för varje dag som du inte kan använda din husvagn (under max tre veckor).

Trafikförsäkring husvagn

Eftersom husvagnen omfattas av dragbilens trafikförsäkring behöver du ingen särskild trafikförsäkring till husvagn.

Tips och råd för dig med husvagn

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

VAD KOSTAR HUSVAGNSFÖRSÄKRINGEN?

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.