Du använder Internet Explorer som webbläsare och därför fungerar inte allt på dina.se som det ska.
Vi rekommenderar därför att du använder en annan webbläsare. Här hittar du några förslag

Räkna ut priset
Anmäl skada

HEJ! RÄKNA UT PRISET PÅ Din försäkring

Översvämningar

Skyfall och kraftig snösmältning kan leda till att vattendrag och sjöar svämmar över och täcker ytor som normalt inte brukar ligga under vatten. Ett häftigt skyfall kan även leda till att mark som inte angränsar till vatten blir översvämmat, helt enkelt för att inte marken hinner ta upp vattnet tillräckligt fort. Under perioder av mycket nederbörd och snösmältning kan man därför behöva vidta förebyggande åtgärder för att skydda hem och fritidshus.

Det kan du göra för att förebygga skador vid översvämningar

Håll koll på väderprognosen och vidta åtgärder efter vädret. En snöhög på fel ställe kan medföra att smältvatten rinner mot igensatta dagvattenbrunnar eller garagenedfarter och källare. Passa därför på att flytta snöhögar som hamnat fel under vintern och se efter så att avrinningen fungerar runt din fastighet.

Skydda dina fastigheter

Eftersom källare och andra lågt liggande utrymmen riskerar att drabbas först vid översvämning, så kan det vara bra att hålla golvytorna fria och placera föremål högt. En elektrisk länspump kan vara bra att ha till hands. En backventil i avloppssystemet kan också vara en bra åtgärd om du bor i ett riskområde.

Förbered dig för vårfloden

Efter en snörik vinter kan kraftig snösmältning under våren ställa till med översvämningsproblem kring lågt liggande fastigheter. Även mindre vattendrag kan skapa lokala översvämningsproblem med besvärliga konsekvenser. Bor du i riskområden bör du vara observant på utvecklingen och förbereda dig för att kunna hålla dina byggnader fria från vatten.

För att minimera skadorna vid översvämning så kan tillfälliga vallbyggnationer vara nödvändiga. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har samlat tips på olika vallkonstruktioner man kan bygga självlänk till annan webbplats.

Vad ersätter Dina Försäkringar?

Om du har en Villaförsäkring eller en Fritidshusförsäkring hos oss så omfattar de skador som har uppstått till följd av översvämning eller skyfall om vatten strömmar direkt in i huset via exempelvis en ventil eller dörröppning eller när vatten trängt upp ur avloppet. Med skyfall menas regn med en intesitet om minst 1 mm per minut eller 50 mm per dygn. Vi ersätter bland annat:

 • Vattenskador på byggnader.
 • Saker som blivit vattenskadade till följd av översvämning.

Läs mer om vår Villaförsäkring och Fritidshusförsäkring

Frågor och svar - översvämning

Här har vi samlat de vanligaste frågorna gällande översvämning. Om du inte hittar svar på din fråga så tveka inte att kontakta vår kundtjänst.

 • Det är översvämning och vatten rinner in via ytterdörren i huset, vad ska jag göra?
  Försök leda vattnet åt ett annat håll och pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt. Är det ett besvärligt läge kontakta Räddningstjänsten.
 • Stora delar av huset är skadat av vatten som runnit in genom ventiler och det går inte att bo i huset. Kan vi få ersättning för kostnader för att tillfälligt flytta till ett annat boende?
  Ja, om det inte går att bo i huset kan försäkringen betala merkostnader för att ni tvingas bo någon annanstans under reperationstiden.
 • Gäller min försäkring när vatten trängt in genom grunden eller ytterväggen?
  Nej, försäkringen gäller inte när vatten trängt in genom grunden eller fasaden. Däremot gäller den när vatten strömmat direkt från markytan in i byggnad genom exempelvis en ventil eller dörröppning eller när vatten trängt upp ur avloppet.
 • Det har tryckts upp vatten ur avloppsbrunnen i min källare, kan jag få hjälp med avfuktning?
  Ja, försäkringen gäller för skada på huset när vatten trängt upp ur avloppet och du kan få ersättning för avfuktning i källaren.

Vi använder oss av cookies för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies
Läs mer om våra cookies här