Översvämningar

Skyfall och kraftig snösmältning kan leda till att vattendrag och sjöar svämmar över och täcker ytor som normalt inte brukar ligga under vatten. Ett häftigt skyfall kan även leda till att mark som inte angränsar till vatten blir översvämmat, helt enkelt för att inte marken hinner ta upp vattnet tillräckligt fort. Under perioder av mycket nederbörd och snösmältning kan man därför behöva vidta förebyggande åtgärder för att skydda hem och fritidshus.

Det här kan du göra för att förebygga skador vid översvämningar

Håll koll på väderprognosen och vidta åtgärder efter vädret. En snöhög på fel ställe kan medföra att smältvatten rinner mot igensatta dagvattenbrunnar eller garagenedfarter och källare. Passa därför på att flytta snöhögar som hamnat fel under vintern och se efter så att avrinningen fungerar runt din fastighet.

Skydda dina fastigheter

Eftersom källare och andra lågt liggande utrymmen riskerar att drabbas först vid översvämning, så kan det vara bra att hålla golvytorna fria och placera föremål högt. En elektrisk länspump kan vara bra att ha till hands. En backventil i avloppssystemet kan också vara en bra åtgärd om du bor i ett riskområde. Här är fler tips om hur du kan förbereda dig om risken för översvämning är stor:

 • Se till att rensa och kontrollera att hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar fungerar som de ska. Hur ser taket ut? Kontrollera att plåtar och takpannor är hela och sitter där de ska.
 • Flytta bilen om den står på en plats som riskerar att bli översvämmad, parkera den på högre mark om möjligt.
 • Ha filtar och något tungt tillgängligt så du kan stoppa vatten från att tränga in via golvbrunnar.
 • Om vatten börjar tränga in i källaren stäng av elen. Vattnet kan bli strömförande.
 • Försök leda bort vatten runt huset genom att gräva ett enklare dike.

Har olyckan redan varit framme? Du hittar mer information om hur du hanterar en översvämning hemma här.

Förbered dig för vårfloden

Efter en snörik vinter kan kraftig snösmältning under våren ställa till med översvämningsproblem kring lågt liggande fastigheter. Även mindre vattendrag kan skapa lokala översvämningsproblem med besvärliga konsekvenser. Bor du i riskområden bör du vara observant på utvecklingen och förbereda dig för att kunna hålla dina byggnader fria från vatten.

För att minimera skadorna vid översvämning så kan tillfälliga vallbyggnationer vara nödvändiga. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har samlat tips på olika vallkonstruktioner man kan bygga själv Länk till annan webbplats..

Vad ersätter Dina Försäkringar?

Om du har en Villaförsäkring eller en Fritidshusförsäkring hos oss så omfattar de skador som har uppstått till följd av översvämning eller skyfall om vatten strömmar direkt in i huset via exempelvis en ventil eller dörröppning eller när vatten trängt upp ur avloppet. Med skyfall menas regn med en intensitet om minst en milimeter per minut eller 50 milimeter per dygn. Vi ersätter bland annat:

 • Vattenskador på byggnader.
 • Saker som blivit vattenskadade till följd av översvämning (ersätts genom hemförsäkringen).

Läs mer om vår Villaförsäkring och Fritidshusförsäkring

Frågor och svar - översvämning

Här har vi samlat de vanligaste frågorna gällande översvämning. Om du inte hittar svar på din fråga så tveka inte att kontakta oss!

 • Det är svårt att komma fram på telefon, hur anmäler jag en skada?
  Om det är svårt att nå oss på telefon kan du enkelt anmäla din skada direkt här på vår webbplats: Anmäl skada
 • Hur gäller försäkringen?
  Hur försäkringen gäller beror lite på vilken typ av försäkring du har men generellt så ersätts skador till följd av översvämning.
 • Det är översvämning och vatten rinner in via ytterdörren i huset, vad ska jag göra?
  Försök leda vattnet åt ett annat håll och pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt. Är det ett besvärligt läge kontakta Räddningstjänsten.
 • Det har tryckts upp vatten ur avloppsbrunnen i min källare, kan jag få hjälp med avfuktning?
  Ja, försäkringen gäller för skada på huset när vatten trängt upp ur avloppet och du kan få ersättning för avfuktning i källaren.
 • Vad ska jag göra med alla saker som har skadats och allt som är blött?
  Sånt som inte har något värde kan du kasta, saker som har ett visst värde men inte går att rädda tar du bild på och sedan kan du kasta dem. Om du känner dig osäker, lägg undan sakerna och vänta på att vi hör av oss.
 • Kan jag börja kasta saker?
  Har du möjlighet att spara sakerna tills dess att du haft kontakt med oss så är det bra. Om du måste kasta, ta bilder på allt så du kan ta med bilderna i din skadeanmälan.
 • Kan jag börja ta bort golv för att torka upp vattnet eller måste jag vänta tills ni har besiktigat?
  Du kan börja riva upp golvet men ta bilder och dokumentera samt spara en del av det ytskickt du tar bort.
 • Om värmepannan skadats och vi inte har någon värme, kan vi be en reparatör titta på den?
  Ja, kom ihåg att spara kvittot.
 • Kan vi köpa en ny tvättmaskin om den gamla har skadats av vattnet?
  Ja, kom ihåg att spara kvittot.
 • Hur lång tid tar det innan skadorna är åtgärdade?
  Det är svårt att säga. Tillsammans med våra avtalsentreprenörer försöker vi åtgärda skadorna så fort som möjligt.
 • Hur lång tid tar det att torka bort vattnet?
  Det beror på hur stora skadorna är. Förhoppningsvis kan företaget som kommer till dig med avfuktare ge dig en indikation på hur lång tid det kan ta.
 • Jag vill börja reparera och återställa, kan jag göra det?
  Börja inte återställa eller reparera innan allt är helt torrt.
 • Kan jag magasinera de saker jag haft i källaren och som klarat sig?
  Ja, det kan du göra. Kom ihåg att spara kvittot.
 • Stora delar av huset är skadat av vatten som runnit in genom ventiler och det går inte att bo i huset. Kan vi få ersättning för kostnader för att tillfälligt flytta till ett annat boende?
  Ja, om det inte går att bo i huset och andra möjligheter inte finns kan försäkringen betala merkostnader för att ni tvingas bo någon annanstans under reperationstiden.
 • Kan jag får ersättning för förlorad arbetsinkomst om jag behövt vara hemma och pumpa vatten?
  Nej, vi ersätter inte förlorad arbetsinkomst.
 • Gäller min försäkring när vatten trängt in genom grunden eller ytterväggen?
  Nej, försäkringen gäller inte när vatten trängt in genom grunden eller fasaden. Däremot gäller den när vatten strömmat direkt från markytan in i byggnad genom exempelvis en ventil eller dörröppning eller när vatten trängt upp ur avloppet.