Storm och snö

Kraftigt oväder och storm kan slå hårt mot ditt lant- och skogsbruk. Byggnader och viktiga elledningar kan blåsa sönder och stora arealer skog kan knäckas eller träd ryckas upp med rötterna. Under snörika vintrar ökar risken för takskador på grund av snötryck. Den typ av tak som drabbas i störst utsträckning av snötryck är låglutande tak som har stora spännvidder, träfackverkstakstolar och är byggda de senaste 30 åren. Men även andra typer och nyare tak kan drabbas.

Det kan du göra för att förebygga skador vid storm och snö

Gå runt och kontrollera dina byggnader. Böjer taken ner onormalt mycket eller böjer sig väggar eller pelare? Hörs det knäppande eller knakande ljud? Då är det dags att skotta taken! Ha även i åtanke att även om taken klarar snötrycket, så blir snön tyngre vid töväder. Tänk på att stora mängder snö kan rasa från taket och falla ned på altantak, farstukvistar och liknande som ofta inte är konstruerade för några större snölaster.

Skydda dina fastigheter

Enligt försäkringsvillkoren är du skyldig att förebygga och begränsa skada av snötryck genom att se till att taket blir skottat om snömängden blir stor. Om du inte har sett över ditt tak och skottat bort tung snö kan ersättningen minska eller utebli om taket bryter samman på grund av snötryck. Förutom snötrycksskador kan personskador inträffa till följd av nedfallande snö och is från tak.

Allt arbete på höjd medför risker. Se därför till att ha säkerhetsutrustning eller kontakta en hantverkare till exempel plåtslagare som kan hjälpa dig att få bort snön från taket. En snöraka kan vara bra att ha till hands. Med hjälp av den slipper du ta dig upp på taket och kan jobba säkert om ditt hus inte är för högt.

Vid strömavbrott

Stora mängder snö och oväder kan leda till strömavbrott. Se till att alltid ha stearinljus, tändstickor och en värmekälla som inte går på el hemma. På så sätt har du tillgång till ljus och värme även om elen skulle gå. Se till att du har ett reservelverk för produkter i kyl- eller frysenhet och klimatkontrollerade lager, samt för djur där driften är beroende av el.

Vad ersätter Dina Försäkringar?

Lantbruksförsäkringen omfattar ett visst skydd vid snötrycksskador. Detta försäkringsskydd är dock begränsat till att gälla snötrycksskador som uppkommer i direkt samband med extrem nederbördsmängd och att tidigare snöbelastning på taket inte väsentligt påverkat skadans uppkomst eller omfattning. Även vår Villaförsäkring, Fritidshusförsäkring och Skogspaketsförsäkring omfattar skador orsakade av storm och snötryck.

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den försäkring som passar dig bäst!

Frågor och svar - storm och snö

Här har vi samlat de vanligaste frågorna gällande storm och snö. Om du inte hittar svar på din fråga så tveka inte att kontakta vår kundtjänst.

 • Mitt altantak har gått sönder efter all snö, kan jag få ersättning för det?
  Nej. Du kan endast få ersättning för snötrycksskador på bostadshuset och takkonstruktionen ska ha utförts enligt gällande byggnorm och vara normalt underhållen.
 • Hur gäller försäkringen om mitt hustak blir skadat av snötrycket?
  Om du drabbas av extrem nederbörd som hindrat dig att forsla bort snö från taket gäller försäkringen för bostadshus när yttertaket brutits sönder på grund av snötrycket. Då ersätts även egendom i huset. För att försäkringen ska gälla ska det heller inte har legat kvar snö sedan tidigare på taket som du inte har forslat bort.
 • Hur mycket ska det blåsa för att jag ska få hjälp av min försäkring?
  Vid storm som är vindhastigheter över 21 meter/sekund ersätts skadorna. Men redan vid en medelvind på 14 meter/sekund kan det blåsa 21 meter/sekund i byarna och självklart hjälper din försäkring dig då.
 • Får jag ersättning om ett träd blåser ned på huset?
  Faller ditt träd över det egna huset ersätter försäkringen kostnaden för att avlägsna trädet från huset och även skadorna på huset. Kostnaden för att få bort trädresterna från tomten ersätts inte. Faller ditt träd över grannens hus ska ersättning lämnas genom grannens försäkring.