Våra kärnvärden

Vår styrka sedan starten är att vi är nära våra kunder och bryr oss om deras liv. Detta har vi gjort sedan 1768 och vi kan med säkerhet säga att det uppskattas av våra kunder. Våra värdeord är Nytänkande, Nära och Engagerade. De genomsyrar hela vår verksamhet och är viktiga ur både ett medarbetar- och kundperspektiv.

NÄRA

Idag har Dina Försäkringar kontor över hela landet, från Piteå i norr till Lund i söder. Tack vare att vi finns över hela Sverige kan vi skapa en personlig relation till våra kunder och känner väl till den lokala marknaden. Vi är också nära på det sätt att vi finns digitalt, vilket möjliggör för våra kunder att kunna utföra de flesta av sina ärenden när som helst på dygnet. Vi sätter också stort värde i att vara ärliga och enkla att ha att göra med.

NYTÄNKANDE

Dina Försäkringar förenklar människors vardag och vi finns där för att stötta upp om olyckan varit framme. Genom att följa med i samhällsutvecklingen kan vi anpassa våra produkter och vara relevanta gentemot våra kunder. Vi fortsätter också vår digitaliseringsresa för att kunna ge våra kunder den bästa servicen. För oss är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder mer än bara försäkringar – därför samarbetar våra bolag också med andra lokala aktörer som gör samhället bättre.

ENGAGERADE

Våra kunder är viktiga för oss och alla ska känna sig välkomna till oss. Vi är omtänksamma, engagerar oss i kundernas vardag och agerar förebyggande för att det som är ömtåligt för var och en inte ska skadas. När våra kunder försäkrar hem, familj, bil, djur, lantbruk eller företag ska de kunna lita på att vi finns tillgängliga och kan hjälpa till om olyckan varit framme. Genom engagemang i lokala verksamheter kan vi också göra skillnad och arbeta förebyggande.