MC-FÖRSÄKRING

Grus eller is på vägbanan kan lätt ställa till det. Med vår MC försäkring har du ett ekonomiskt skydd om du råkar ut för en olycka, brand, stöld eller skadegörelse - året runt.

Årsförsäkringen innebär att vår motorcykelförsäkring gäller med samma omfattning hela året utan premieåterbetalning när motorcykeln ställs av. Har du årsförsäkringen kan du dessutom göra din försäkring ännu bättre med någon av våra tilläggsförsäkringar som till exempel assistansförsäkring eller djurkollisionsförsäkring. Dessutom – med en årsförsäkring blir du ersatt om din MC får en maskinskada, förutsatt att den är högst fem år eller har rullat max 60 000 kilometer. Du ser MC-försäkringens pris och tecknar MC-försäkring enkelt här på vår webbplats.

VILL DU ISTÄLLET HA MÖJLIGHET ATT STÄLLA AV DIN MOTORCYKEL?

Vår säsongsförsäkring MC passar dig som vill kunna ställa av och på motorcykeln inför höst och vår. Väljer du den kan du inte lägga till någon av våra tilläggsförsäkringar. Har du en MC-registrerad fyrhjuling rekommenderar vi säsongsförsäkring eftersom maskinskadedelen i årsförsäkringen bara omfattar tvåhjuliga motorcyklar.

  • Rabatt för ABS och Antispinn (TC)
  • Ersätter skyddsutrustning 
  • Innehåller maskinskade-försäkring

Jämför innehållet i försäkringarna för MC

Här kan du se de viktigaste skillnaderna mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Du ser också självrisk för MC-försäkringens olika delar. Du väljer själv den försäkring som passar dina behov bäst.

Tabell som beskriver vad som ingår i Hel, Halv, Trafik
HelHalvTrafik
Självrisk 1 000 kronor. Ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Trafikförsäkringen ersätter även skador på annans egendom. Ersättning för skador på din egen MC ingår inte. Enligt lag måste du som ägare till fordonet ha trafikförsäkring om fordonet inte är avställt och det är den lägsta omfattning du kan välja för din försäkring.
Självrisk 2 000 kronor. Försäkringen ger ersättning vid skador som uppstår genom brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.
Självrisk 1 200 kronor. Du får ersättning för kostnader vid utbyte eller reparation av motorcykelns vindruta.
Självrisk 1 200 kronor. Du får ersättning för kostnader som uppstår i samband med assistans vid trafikolycka eller annat driftsstopp. Du kan få hjälp med bärgning till närmaste verkstad och dessutom ersätts kostnader för transport av förare och passagerare tillbaka till hemorten. Komplettera med vår tilläggsförsäkring Assistans så slipper du självrisken och får dessutom hjälp vid drivmedelsbrist.
Självrisk 20 procent av kostnaden. Försäkringen kan ge dig ersättning för ombudskostnader och rättegångskostnader om du hamnar i tvist. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kronor.
Självrisk 2 000 kronor. Ger ersättning vid stöld, rån och tillgrepp samt försök till sådana brott. Du får ersättning om motorcykeln inte kommit tillrätta inom en månad. Anmäl stölden till polisen och till oss så fort som möjligt.
Självrisk från 2 000 kronor. Kan gälla för tvåhjulig registrerad motorcykel. Försäkringens giltighet och självriskens storlek bestäms av miltal och fordonsålder. Se villkor för fullständig information och begränsningar.
Valbar självrisk från 2 500 kronor. Vid uppsåtlig skadegörelse av tredje man är självrisken begränsad till 2 000 kronor. Har du helförsäkring får du ersättning för skador på kaross och lack som uppstått vid till exempel kollision, dikeskörning eller skadegörelse. Försäkringen gäller även vid skador som du själv råkar orsaka på din MC eller om du råkar ut för en viltolycka. Se närmare information för just ditt fordon i offerten eller försäkringsbrevet.

Bra att veta om vår MC-försäkring

Att försäkra MC är lika viktigt som att ha en bilförsäkring och en hemförsäkring. En helförsäkring kan ge ersättning vid brand, räddning, trafikolycka, stöld och skadegörelse. Årsförsäkringen för MC ersätter skador på både dig, passagerare, motorcykel och det fordon eller föremål som du kolliderar med.

Skulle din motorcykel bli stulen ersätter vi dig, samma sak om du kolliderar med en bil eller kör omkull på grund av grus eller is på vägbanan. Du har även rätt till ekonomisk ersättning vid tvist där du behöver betala kostnader för rättegång och advokat.

Vår MC-försäkring gäller med samma omfattning hela året utan premieåterbetalning när motorcykeln ställs av.

Årsförsäkringen innehåller också maskinskadeförsäkring för tvåhjuliga, registrerade motorcyklar. Försäkringen gäller för motorcykel som är högst fem år gammal räknat från första registreringen och/eller körts högst 60 000 kilometer.

Du kan också komplettera årsförsäkringen med djurkollisionsförsäkring eller assistansförsäkring.

Du väljer själv med vilken omfattning som du försäkrar din motorcykel. Väljer du bara trafikförsäkring ingår inget skydd vid skador på din egen mc.

25 PROCENT RABATT på försäkring MC MED ABS-BROMSAR

Vi gillar motorcyklar och vi vill premiera dig som väljer en säker motorcykel. Är din motorcykel utrustad med ABS-bromsar ger vi dig 25 procent rabatt på trafik- och vagnskadeförsäkring och har du dessutom Antispinn (TC) får du ytterligare 20 procent rabatt på din vagnskadeförsäkring.

SINGELOLYCKA VANLIGT VID HALT VÄGLAG

Löv på vägbanan, grus, is eller stora mängder regn påverkar din säkerhet på vägen. Olyckor orsakade av just blött underlag är vanliga och stora skador kan uppstå på både dig och din motorcykel. Vår MC-försäkring hjälper dig om du har oturen att råka ut för en skada.

VI HJÄLPER DIG VID RÄTTSTVIST

Med vår försäkring har du också en trygghet om du skulle hamna i en tvist med exempelvis ägaren till det fordon som du kolliderat med. Då hjälper vi dig med rättskydd och ersätter dig om tvisten skulle leda till advokat- och rättegångskostnader. Läs mer om rättskydd här.

ÄR DU UNDER 18 ÅR OCH SKA KÖPA EN MOTORCYKEL?

Om du är under 18 år och ännu inte har hunnit skaffa körkort till din motorcykel så måste din vårdnadshavare stå som ägare av fordonet. Det innebär att din vårdnadshavare ansvarar för att fordonet är trafikförsäkrat.

Så fort du fyller 18 eller skaffar körkort så tas vårdnadshavaren automatiskt bort ur vägtrafikregistret. Från den dagen står du som ägare till fordonet och måste då teckna en ny trafikförsäkring i ditt eget namn.

Läs mer på transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

Förebygg skador på din motorcykel

Vi har samlat goda råd och enkla tips för dig som äger eller planerar att skaffa motorcykel.

VAD KOSTAR MC-FÖRSÄKRINGEN?

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.