Så gör du ditt hem till en elsäker plats

Att byta trasiga proppsäkringar och montera skarvsladdar är vi många som fixar själva. Vad alla kanske inte vet är att det finns strikta regler vad gäller elarbeten och det gäller att du skaffar dig kunskap innan du sätter igång. Vi bad vår produktansvariga för boende, Mia Winberg, att dela med sig av sina bästa förebyggande tips för hur du säkrar elen hemma.

Vi har alla varit där. Ett vägguttag som ska bytas ut, eller en köksapparat som krånglar och behöver repareras. Men tänk på att du som äger en bostad är automatiskt ansvarig för att elen är korrekt installerad och att elektriska apparater som du använder är hela.
Enligt en Sifo-undersökning som Elsäkerhetsverket och Sveriges Konsumenter låtit göra, har en av 20 råkat ut för en skada orsakad av en elektrisk produkt. Det motsvarar runt en halv miljon svenskar.

− Att så många elolyckor inträffar i hemmet med personskador och elbränder till följd är väldigt allvarligt. Genom att skaffa dig rätt kunskap och besiktiga din elinstallation kan många olyckor undvikas och är en billig livförsäkring, säger Mia Winberg, Dina Försäkringar.

Vad kan jag göra själv för elsäkra min bostad?
−Till att börja med ska du skaffa dig kunskap vad du får och inte får göra gällande el. Elsäkerhetsverket har tagit fram en webbaserad informationstjänst Koppla säkert, där du snabbt och enkelt kan få reda på vad du får koppla själv hemma och inte. Det är också viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder för att göra ditt hem till en elsäker plats för stora och små. Även om din hemförsäkring hjälper till om oturen är framme så är ju det bästa att inget otrevligt händer.

Tre viktiga skadeförebyggande tips

1. Besiktiga din bostad
Tänk på att det är du som privatperson som har ansvaret för att dina eldrivna produkter är säkra - från tvättmaskinen till sänglampan. Äger du ett hus bär du även ansvaret för att de fasta elinstallationerna är säkra och om du hittar fel eller brister ska du genast se till att de blir åtgärdade. Ett viktigt förebyggande tips är att låta en auktoriserad besiktningsman gå igenom elen, då får du reda på om något är farligt och behöver åtgärdas direkt.

2. Viktigt med jordfelsbrytare
En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en produkts hölje skulle bli spänningsförande och är ett bra sätt för att minska risken för personskador och elbränder. Sedan 2004 är det krav på att elinstallationer som byggs ut eller ändras har en jordfelsbrytare. Det finns även portabla jordfelsbrytare du kan köpa och koppla in själv, men tänk på att montering i fasta elinstallationer måste utföras av auktoriserad elektriker.

3. Skydda de mindre
Barnfamiljer som flyttar in i nyproduktion kan ofta känna sig trygga, eftersom standarden numera är att alla uttag är barnsäkrade med inbyggda petskydd. För att förebygga olyckor i äldre fastigheter bör du köpa petskydd till alla eluttag och låta installera jordfelsbrytare om det saknas. Andra värdefulla tips är att undvika lösa sladdar och att placera hushållsapparater utom räckhåll för små nyfikna barn.

Det här får du göra själv

 • Byta proppar
 • Byta glödlampor och lamphållare
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintliga strömbrytare och vägguttag som är placerad i en egen kapsling eller dosa
 • Montera skarvsladdar, stickproppar och sladdströmbrytare

Det här får du inte göra

 • Förändringar i fasta installationer
 • Byta ett ojordat vägguttag mot ett jordat
 • Installera värmekabel eller värmefolie till golvvärme
 • Förlänga en kabel i mark

Källa: Kopplasäkert.se, Elsäkerhetsverket

Barnsäkra tips från Dina Försäkringar

 • Förvara farliga hushållsapparater, som till exempel mixern, utom räckhåll för barn och dra ur brödrostens kontakt när den inte används
 • Skaffa spislås, tippskydd och spärr på ugnsluckan för ditt barns säkerhet
 • Förse huset med petsäkra uttag och se till att det inte finns sladdar som kan rivas ner i sömnen eller i leken.