null
Du kommer nu att loggas ut.
Epost:
Telefon:

Copyright @ Dina Försäkringar AB. All rights reserved

Villkor, faktablad och blanketter

Här hittar du information om våra försäkringar, villkor, skadeförebyggande information och blanketter. Behöver du hjälp att fylla i en blankett finns vi ett samtal bort, och vi hjälper dig gärna.

Förköpsinformation

Hemmet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förköpsinformation Fritidshus 20181001.pdf 178.1 kB
Förköpsinformation Hem, HSB 20181001.pdf 184.4 kB
Förköpsinformation Hem max 27 20181001.pdf 182.1 kB
Förköpsinformation Villa 20181001.pdf 212.7 kB
Förköpsinformation Villahem 20181001.pdf 240.8 kB

Familjen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Barn och Ungdom Förköpsinformation 20181001.pdf 160.2 kB
Förköpsinformation OLB 20181001.pdf 171.5 kB
Förköpsinformation OLP 20181001.pdf 174.8 kB
Olycksfall Plus Sjuk Förköpsinformation 20181001.pdf 182.7 kB
Olycksfall Senior Förköpsinformation 20181001.pdf 170 kB

Fordon

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förköpsinformation Företagsbil 20180601.pdf 211 kB
Förköpsinformation Lastbil och Släp 20180601.pdf 203.2 kB
Förköpsinformation Motorfordon 20181001.pdf 202.3 kB
Förköpsinformation Traktor och Motorredskap 20181001.pdf 210.9 kB

Djuren

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förköpsinformation Häst 20181001.pdf 169 kB
Hund Förköpsinformation 20181001.pdf 167.5 kB
Katt Förköpsinformation 20181001.pdf 164.6 kB

Fritiden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förköpsinformation Båt 20181001.pdf 111 kB

Företaget

Lantbruket

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förköpsinformation Lantbruk och Hästgård 20190101.pdf 167.7 kB


Produktfaktablad

Hemmet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Produktfaktablad Fritidshus 2018.pdf 419.9 kB
Produktfaktablad Förlangd Resa 2018.pdf 384.5 kB
Produktfaktablad Hem 2018.pdf 420.9 kB
Produktfaktablad Hem Bostadsratt 2018.pdf 421.4 kB
Produktfaktablad Hem HSB 2018.pdf 421.3 kB
Produktfaktablad Hem Max 27 2018.pdf 420.3 kB
Produktfaktablad Villa 2018.pdf 418.9 kB
Produktfaktablad Villahem 2018.pdf 421.2 kB

Familjen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Produktfaktablad Barn Ungdom 2018.pdf 383.9 kB
Produktfaktablad Olycksfall Bas 2018.pdf 382.7 kB
Produktfaktablad Olycksfall Plus 2018.pdf 383.3 kB
Produktfaktablad Olycksfall Plus Sjukforsakring 2018.pdf 385 kB
Produktfaktablad Olycksfall Senior 2018.pdf 383.2 kB

Fordon

Djuren

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Produktfaktablad Hund 2018.pdf 420.1 kB
Produktfaktablad Häst 2018.pdf 420.7 kB
Produktfaktablad Katt 2018.pdf 419.9 kB

Fritiden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Produktfaktablad Fritidsbåt 2018.pdf 383.9 kB


Ansökningsblanketter

Hemmet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Familjen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan Barn och ungdomsförsäkring 201805.pdf 85.2 kB
Ansökan Olycksfall Plus 201805.pdf 100.2 kB
Ansökan Olycksfall Plus Sjukförsäkring 201805.pdf 100.3 kB

Fordon

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Djuren

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan Hund och Katt 2016.pdf 62.7 kB
Ansökan hund och katt 201806.pdf 76.6 kB
Ansökan Häst 2016.pdf 79.9 kB
Ansökan häst 201806.pdf 96.7 kB
Ansökan Häst Foster Föl 201709.pdf 40.2 kB
Ansökan häst foster föl 201806.pdf 40.1 kB
Hälsodeklaration Hund Katt 2016.pdf 40.1 kB
Hälsodeklaration Häst 2016.pdf 45.3 kB

Fritiden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Företaget

Lantbruket

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avbrottsförsäkring och arbetsoförmåga Ansökan.pdf 27.7 kB


Skadeanmälningsblanketter

Hemmet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Optikerrapport glasögon.pdf 18.3 kB
Reparatörsrapport 201404.pdf 480.3 kB
Resa Skadeanmälan.pdf 657.4 kB
Skadeanmälan Ansvar 201404.pdf 90.1 kB
Villa Hem Fritidshus Skadeanmälan 201403.pdf 486.5 kB

Familjen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Optikerrapport glasögon.pdf 18.3 kB
Skadeanmälan Ansvar 201404.pdf 90.1 kB
Skadeanmälan Dödsfall olycksfallsförsäkring 2017.pdf 473.4 kB
Skadeanmälan Olycksfall.pdf 476.7 kB
Skadeanmälan Olycksfall barn och ungdom.pdf 90.7 kB
Skadeanmälan Sjukdom.pdf 474.9 kB
Skadeanmälan Sjukdom barn och ungdom.pdf 478 kB
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Fritiden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fritidsbåt Skadeanmälan.pdf 25.8 kB
Resa Skadeanmälan.pdf 657.4 kB

Djuren

Lantbruket

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fastighet, företag, lantbruk Skadeanmälan 2013.pdf 63 kB
Lantbruksdjur Skadeanmälan.pdf 22.2 kB
Reparatörsrapport 201404.pdf 480.3 kB
Skadeanmälan Ansvar 201404.pdf 90.1 kB
Skogsskada Skadeanmälan 2013.pdf 42.5 kB

Företaget

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Entreprenad Skadeanmälan.pdf 36.7 kB
Fastighet, foretag, lantbruk Skadeanmälan 2013.pdf 63 kB
Reparatörsrapport 201404.pdf 480.3 kB
Skadeanmälan Ansvar 201404.pdf 90.1 kB
Skadeanmälan Transportansvar 201404.pdf 486.6 kB
Skogsskada Skadeanmälan 2013.pdf 42.5 kB


Skadeförebyggande information

Hemmet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Brand Förebygg skada.pdf 642.9 kB
Fritidshus Förebygg skada.pdf 554.8 kB
Inbrott Förebygg skada.pdf 684.5 kB

Familjen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Fordon

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Djuren

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Checklista för häst.pdf 10.2 kB

Fritiden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Företaget

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Skyddsklass 1 201709.pdf 817 kB
Skyddsklass 2 201709.pdf 1 MB
Skyddsklass 3 201709.pdf 976.2 kB
Skyddsklass Områdesskydd 201709.pdf 573.4 kB

Lantbruket


Villkor

Allmänna villkor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna villkor Företag 201810.pdf 636.4 kB
Allmänna villkor Företag DF01_1.pdf 642 kB
Allmänna villkor Konsument 201810.pdf 371.9 kB

Hemmet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fritidshus villkor 201806.pdf 2.1 MB
Hem villkor 201806.pdf 1.8 MB
Villahem villkor 201806.pdf 1.2 MB
Villa villkor 201806.pdf 1.5 MB

Familjen

Fordon

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fordonsverkstad Villkor 200704.pdf 401.5 kB
Företagsbil Villkor 201710.pdf 1.2 MB
Lastbil och släp Villkor 201702.pdf 826.3 kB
Motorfordon Villkor 201702.pdf 539.4 kB
Motorfordon Villkor 201901.pdf 557.4 kB
Traktor och motorredskap Villkor 201807.pdf 711.9 kB

Djuren

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hund Villkor 2018.pdf 826.4 kB
Häst Villkor 2018.pdf 1.3 MB
Katt Villkor 2018.pdf 1.3 MB

Fritiden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Båt villkor 2007.pdf 239.1 kB

Företaget

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allrisk byggnad 2015.pdf 217.9 kB
Allrisk byggnad DF200_1.pdf 223.1 kB
Ansvarsförsäkring för miljöskada 2015.pdf 454.6 kB
Ansvarsförsäkring för miljöskada DF400_1.pdf 468.1 kB
Avbytare 2015.pdf 197 kB
Avbytare DF401_1.pdf 208.5 kB
Betongvaror 2015.pdf 444.2 kB
Betongvaror DF201_1.pdf 442.8 kB
Bilverkstad 2015.pdf 197.1 kB
Bilverkstad DF609_1.pdf 201.5 kB
Boendeolycksfall 2015.pdf 246.3 kB
Boendeolycksfall DF601_1.pdf 245.2 kB
Boendes egendom 2015.pdf 207.5 kB
Boendes egendom DF203_1.pdf 231.5 kB
Byggherre 2015.pdf 482.2 kB
Byggherre DF403_1.pdf 478.6 kB
Byggvaror 2015.pdf 406.9 kB
Byggvaror DF204_1.pdf 409.5 kB
Cistern 2015.pdf 289.3 kB
Cistern DF205_1.pdf 295.4 kB
Container 2015.pdf 174 kB
Container DF206_1.pdf 178.7 kB
Datakonsult 2015.pdf 455 kB
Datakonsult DF404_1.pdf 460.6 kB
Entreprenad 2015.pdf 1.6 MB
Entreprenad DF207_1.pdf 1.6 MB
Entreprenöransvar 2015.pdf 922.7 kB
Entreprenöransvar DF405_1.pdf 935.5 kB
Epidemiavbrott 2015.pdf 335.8 kB
Epidemiavbrott DF300_1.pdf 350.4 kB
Fastighet 2015.pdf 1.4 MB
Fastighetsförsäkring DF10_1.pdf 1 MB
Forceringskostnad_entreprenad DF208_1.pdf 130.5 kB
Forceringskostnad entreprenad 2015.pdf 126 kB
FTR 120-2 Sprinkler.pdf 272.4 kB
FTR 130-3 Inbrottslarm.pdf 138 kB
FTR brandlarm.pdf 177.3 kB
FTR dimgenerator.pdf 144.6 kB
Företag 2015.pdf 974.7 kB
Företagsförsäkring DF20_1.pdf 793.6 kB
Förmögenhetsbrott 2018.pdf 44.4 kB
Förmögenhetsbrott DF602_1.pdf 904.9 kB
Golf 2015.pdf 319.9 kB
Golf DF603_1.pdf 323.4 kB
Grafisk_prestation DF209_1.pdf 251.8 kB
Grafisk prestation 2015.pdf 249.7 kB
Kollektiv_bostadsratt DF210_1.pdf 275 kB
Kollektiv_olycksfall DF604_1.pdf 1.6 MB
Kollektiv bostadsratt 2010.pdf 40.6 kB
Kollektiv olycksfall 2015.pdf 1.6 MB
Kranlyft 2015.pdf 295.6 kB
Kranlyft DF211_1.pdf 276.2 kB
Kulvert 2015.pdf 240.9 kB
Kulvert DF212_1.pdf 245.6 kB
Kundolycksfall 2015.pdf 195.3 kB
Kundolycksfall DF605_1.pdf 205.4 kB
Kyrka 2015.pdf 869.8 kB
Kyrka DF213_1.pdf 891.1 kB
Nyckelförlust2015.pdf 167.1 kB
Nyckelförlust DF214_1.pdf 175.7 kB
Oljeskada 2015.pdf 296.9 kB
Oljeskada DF215_1.pdf 305.7 kB
Olycksfallsavbrott 2016.pdf 45.2 kB
Olycksfallsavbrott DF301_1.pdf 434.6 kB
Plasthall 2015.pdf 141.3 kB
Plasthall DF216_1.pdf 145 kB
Provkollektion 2015.pdf 575.2 kB
Provkollektion DF217_1.pdf 592.2 kB
Redovisningskonsult 2015.pdf 530.6 kB
Redovisningskonsult DF406_1.pdf 544.2 kB
Ren förmögenhetsskada LOU 2015.pdf 173.7 kB
Ren förmögenhetsskada LOU DF408_1.pdf 168.7 kB
Revisor 2015.pdf 868.8 kB
Revisor DF409_1.pdf 906.3 kB
Rådgivande konsult 2015.pdf 41.9 kB
Rådgivande konsult DF407_1.pdf 405.6 kB
Rättsskydd_EU DF500_1.pdf 152.8 kB
Rättsskydd EU 2015.pdf 146.8 kB
Sanering 2016.pdf 278.8 kB
Sanering 2017.pdf 44 kB
Sanering DF218_1.pdf 311.8 kB
Sjukavbrott 2017.pdf 44.2 kB
Sjukavbrott DF302_1.pdf 403.6 kB
Självriskbefrielse 2015.pdf 193.2 kB
Självriskbefrielse DF219_1.pdf 194.5 kB
Skadeståndsgaranti 2015.pdf 107.3 kB
Skadeståndsgaranti DF410_1.pdf 110.3 kB
Skyddsklass bostad 2015.pdf 102.7 kB
Småbåt 2015.pdf 687.2 kB
Småbåt DF221_1.pdf 692.8 kB
Smälta 2015.pdf 150.3 kB
Smälta DF222_1.pdf 145 kB
Special 2015.pdf 475.5 kB
Special DF223_1.pdf 481.5 kB
Styrelse 2015.pdf 478.4 kB
Styrelse Bostadsrättsförening DF412_1.pdf 117 kB
Styrelse brf 2009.pdf 49.5 kB
Styrelse DF411_1.pdf 489.2 kB
Teknisk_konsult DF413_1.pdf 404.8 kB
Teknisk konsult 2015.pdf 390.8 kB
Terapi 2015.pdf 361.6 kB
Terapi DF606_1.pdf 354.1 kB
Tjänsteresa 2015.pdf 5.9 MB
Tjänsteresa DF607_1.pdf 5.9 MB
Trucklyft 2015.pdf 292.2 kB
Trucklyft DF224_1.pdf 305.3 kB
Träskadeinsekter 2017.pdf 45.7 kB
Träskadeinsekter DF225_1.pdf 385.5 kB
Utställning 2015.pdf 557.5 kB
Utställning DF226_1.pdf 571.5 kB
VD och styrelse 2009.pdf 51.2 kB
VD och styrelse DF414_1.pdf 476 kB
VD och styrelse i AB 2009.pdf 58.9 kB
VD och styrelse i AB DF415_1.pdf 803.8 kB
Verktyg 2015.pdf 424 kB
Verktyg DF227_1.pdf 431 kB
Överfall 2015.pdf 423.6 kB
Överfall DF608_1.pdf 432.2 kB

Lantbruket

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Biodling 2017.pdf 29.8 kB
Kollektiv olycksfall Lantbruk och Hästgård 2016.pdf 40.4 kB
Lantbruk och hästgård Villkor 201710.pdf 2 MB
Motorfordon Villkor 201702.pdf 539.4 kB
Traktor och motorredskap Villkor 201702.pdf 735 kB

 

Tidigare villkor

Allmänna villkor

Hemmet

Familjen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Barn och ungdom Tilläggsvillkor 201201.pdf 36.9 kB
Barn och ungdom Tilläggsvillkor 201501.pdf 45.1 kB
Olycksfall Tilläggsvillkor 201501.pdf 44.8 kB

Fordon

Djuren

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hund Villkor 200910.pdf 179.9 kB
Hund Villkor 2013.pdf 784.1 kB
Hund Villkor 2016.pdf 379 kB
Hästtillbehör Villkor 2008.pdf 31.4 kB
Häst Villkor 2008.pdf 202.3 kB
Häst Villkor 2013.pdf 1.2 MB
Häst Villkor 2016.pdf 394.9 kB
Katt Villkor 200910.pdf 175.4 kB
Katt Villkor 2013.pdf 1.3 MB
Katt Villkor 2016.pdf 326.1 kB

Fritiden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Företaget

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allrisk byggnad 2008.pdf 34.8 kB
Avbytare 2008.pdf 34.3 kB
Betongvaror 2008.pdf 41.4 kB
Bilverkstad 2008.pdf 35.1 kB
Boendeolycksfall 2008.pdf 37.1 kB
Boendes egendom 2012.pdf 226.1 kB
Byggherre 2008.pdf 45.4 kB
Byggvaror 2008.pdf 41.8 kB
Cistern 2012.pdf 289.3 kB
Container 2012.pdf 174.3 kB
Datakonsult 2012.pdf 450.2 kB
Entreprenad 2010.pdf 81.3 kB
Entreprenöransvar 2010.pdf 58.8 kB
Epidemiavbrott 2008.pdf 39.1 kB
Fastighet 2008.pdf 343.9 kB
Forceringskostnad entreprenad 2011.pdf 30.4 kB
Företag 2008.pdf 342.6 kB
Företagsbil Villkor 201204.pdf 304 kB
Företagsbil Villkor 201405.pdf 1.2 MB
Företagsbil Villkor 201501.pdf 595.3 kB
Företagsbil Villkor 201508.pdf 1.2 MB
Förmögenhetsbrott 2008.pdf 44.8 kB
Förmögenhetsbrott 2015.pdf 722.2 kB
Golf 2012.pdf 316 kB
Grafisk prestation 2010.pdf 40.2 kB
Husbock 2012.pdf 341.6 kB
Husbock 2015.pdf 344.5 kB
Kollektiv olycksfall 2012.pdf 1.6 MB
Kopia (1) av Allmanna villkor Företag 2008.pdf 175 kB
Kranlyft 2008.pdf 37.2 kB
Kulvert 2008.pdf 37.6 kB
Kundolycksfall 2011.pdf 35.8 kB
Kyrka 2012.pdf 859.3 kB
Lastbil och släp Villkor 201204.pdf 314.9 kB
Lastbil och släp Villkor 201405.pdf 883.1 kB
Nyckelforlust 2008.pdf 34.6 kB
Oljeskada 2012.pdf 294.3 kB
Plasthall 2012.pdf 141.9 kB
Provkollektion 2012.pdf 573.7 kB
Redovisningskonsult 2012.pdf 517.4 kB
Ren förmögenhetsskada 2008.pdf 38.6 kB
Ren förmögenhetsskada LOU 2008.pdf 35.4 kB
Revisor 2008.pdf 50 kB
Rådgivande konsult 2012.pdf 386.3 kB
Rättsskydd EU 2008.pdf 34.3 kB
Saneringsavtal 2012.pdf 258.3 kB
Saneringsavtal 2015.pdf 261.1 kB
Sjukavbrott 2008.pdf 40 kB
Sjukavbrott 2015.pdf 377.1 kB
Självriskbefrielse 2011.pdf 34.5 kB
Skadedjur 2008.pdf 39.7 kB
Skadestandsgaranti 2008.pdf 33.2 kB
Skyddsklass 1 2008.pdf 301.8 kB
Skyddsklass 2 2008.pdf 340.2 kB
Skyddsklass 3 2008.pdf 332.1 kB
Skyddsklass Områdesskydd 2008.pdf 521.1 kB
Småbåt 2012.pdf 681.2 kB
Smälta 2008.pdf 33.8 kB
Special 2012.pdf 470.9 kB
Teknisk konsult 2012.pdf 380 kB
Terapi 2010.pdf 44.6 kB
Tjänsteresa 2010.pdf 3.1 MB
Traktor och motorredskap 201507.pdf 695.3 kB
Traktor och motorredskap Villkor 201204.pdf 266.3 kB
Traktor och motorredskap Villkor 201204.pdf 266.3 kB
Traktor och motorredskap Villkor 201405.pdf 1 MB
Trucklyft 2008.pdf 37.2 kB
Träskadeinsekter 2016.pdf 360.8 kB
Utställning 2012.pdf 550.2 kB
Verktyg 2012.pdf 418.6 kB
Överfall 2010.pdf 45.3 kB

Lantbruket


Övrigt

Hemmet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Familjen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Fordon

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Autogiroupplägg olika banker.pdf 118.3 kB
Bilaga_Grönt_Kort_201508.pdf 242.4 kB
Ersättning vid personskada 200904.pdf 791.5 kB

Djuren

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hälsodeklaration Hund Katt 2016.pdf 40.1 kB
Hälsodeklaration Häst 2016.pdf 45.3 kB

Fritiden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Företaget

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Autogiroupplägg olika banker.pdf 118.3 kB
Ersättning vid personskada 200904.pdf 791.5 kB

Lantbruket

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Autogiroupplägg olika banker.pdf 118.3 kB
Prislista Skogsvårdskostnader 2018.pdf 68.5 kB

Sidan uppdaterades senast:
28 november 2018

Vi använder cookies för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här