Hästförsäkring - Försäkra din häst

  • Medicin och förband för upp till
    15 000 kronor per år
  • Stamcellsbehandlingar, MR- och CT-röntgen ersätts
  • Rehab, vattenträning och kiropraktik 15 000 kronor per år
  • Ersätter veterinärens resor

Tips till dig med Häst

Mer om vår hästförsäkring

Din häst är värdefull, både känslomässigt och ekonomiskt. Därför är den också värd en bra hästförsäkring. Hos oss behöver du inte välja några extra tillägg för hältor, medicin eller rehabilitering när du köper en försäkring. Våra fullständiga försäkringar innehåller redan dessa delar och mycket annat. Välj Hel Veterinärvårdsförsäkring och Hel Livförsäkring så har du ett riktigt bra skydd för din häst. Kompletterar du dessutom med en tandvårdsförsäkring så har du täckt in det mesta som kan hända din häst.

Hästförsäkringen är uppbyggd på ett enkelt sätt. En veterinärvårdsförsäkring och en livförsäkring, där du väljer mellan hel eller begränsad försäkring. En begränsad försäkring ger ett begränsat skydd till en lägre premie. Är ditt sto dräktigt kan du dessutom lägga till en foster- och fölförsäkring.

Från 1 juni 2023 kan du även försäkra din trav-, galopp- eller avelshäst med Hel Veterinärvårdsförsäkring och Hel Livförsäkring, med undantag för till exempel hältor. Se försäkringsvillkoren för mer information.

Vad ingår i Veterinärvårdsförsäkringen?

Tabell som beskriver vad som ingår i Hel veterinärvårdsförsäkring, Begränsad veterinärvårdsförsäkring
Hel veterinärvårdsförsäkringBegränsad veterinärvårdsförsäkring
ValbarValbarVälj mellan 40 000, 80 000 eller 120 000 kronor i maximalt ersättningsbelopp per år.
ValbarValbarVälj mellan 2 500 eller 5 000 kronor i fast självrisk. Rörlig självrisk på 20 procent tillkommer. För hältor och ryggsjukdomar är den rörliga självrisken 30 procent. Självriskperioden är sex månader.
Ersättning för kostnader för veterinärens resor med upp till 1 500 kronor per behandlingstillfälle.
Akuta sårskador och kolik
Ersättning för bukingrepp ingår.
Ersättning för kostnader för transport med djurambulans med upp till 15 000 kronor.
Ersättning för avlivningskostnader med upp till 10 000 kronor i Hel veterinärvårdsförsäkring och upp till 5 000 kronor i Begränsad veterinärvårdsförsäkring.
Veterinärbesök via video hos FirstVet ingår om din häst har en ersättningsbar skada. Vi har ingen gräns på antal samtal.
Hältor och hältutredning
Ersättning för medicin och förbandsmaterial med upp till 15 000 kronor per år.
Ersättning för rehabilitering med upp till 15 000 kronor per år.
Ersättning för CT/MR-röntgen ingår så länge du meddelar oss i förhand.
Sjukbeslag vid vissa hovsjukdomar
Rotspetsabcess
TillvalErsättning för tandvård på grund av olyckshändelse eller sjukdom.
TillvalTillvalGer dig ersättning och stoet kastar eller resorberar eller om fölet dör inom 30 dagar efter fölningen. Ersätter också veterinärvård av fölet under de första 30 dagarna.
TillvalTillvalGer ersättning om hästen måste avlivas på grund av sjukdom eller skada. Delersättning vid nedsatt användbarhet ingår.
TillvalTillvalGer ersättning vid dödsfall genom olyckshändelse orsakad genom plötsligt yttre våld och vissa akuta, plötsliga skadehändelser.

Ersätter kostnader för veterinärvård

Att få sin häst behandlad av veterinär är ibland ett måste. Då är det bra att ha en försäkring som ersätter kostnaderna. Du väljer mellan hel eller begränsad försäkring. Självrisken är 2 500 eller 5 000 kronor och har en rörlig del på 20 procent. För hältor och ryggsjukdomar är den rörliga delen 30 procent. Dock är den rörliga delen 20 procent för fång, osteochondros, bencysta, hovsjukdomar samt akuta frakturer, fissurer och senskador. Maxersättningen väljer du själv – 40 000, 80 000 eller 120 000 kronor per år. Självriskperioden är sex månader. All behandling inom den tiden oavsett antal diagnoser omfattas av samma självrisk.

Livförsäkring – om din häst behöver avlivas eller får nedsatt användbarhet

Råkar din häst ut för en olycka eller sjukdom kan den få nedsatt användbarhet eller till och med behöva avlivas. Då träder livförsäkringen in och ersätter dig ekonomiskt. Du väljer mellan hel eller begränsad försäkring.

Lägg till Tandvårdsförsäkring

Tandsjukdomar har blivit allt vanligare. Som första försäkringsbolag erbjuder vi en tilläggsförsäkring som hjälper dig med kostnaderna för tandvård om din häst behöver hjälp efter ett olycksfall eller sjukdom. Mer om tandvårdsförsäkring.

Videomöte med veterinär genom FirstVet

Genom ett samarbete med FirstVet kan du enkelt göra veterinärbesök via videosamtal. Om din häst har en ersättningsbar skada betalar vi kostnaden för dina videomöten och vi har inte någon gräns på hur många kontakter du får ha. Läs mer om FirstVet.

Skydda fölet både före och efter fölning

Det är förstås spännande tider när ditt sto väntar föl. Vill du vara på den säkra sidan tecknar du en foster- och fölförsäkring. Den ger ekonomisk ersättning om det händer fölet något, både före fölning och 30 dagar efter.

Hästförsäkring pris

Vad kostar det att försäkra en häst? Fyll i dina uppgifter i den gröna rutan högst upp på den här sidan så hör vi av oss och går igenom vilken typ av försäkringsskydd din häst behöver och ger ett prisförslag.

Vi som jobbar med djuren

Vi som jobbar med djurfrågor och hästförsäkring här på Dina Försäkringar har inte bara djur som arbete, vi lever med dem också. Läs mer om oss som jobbar med djuren.

Anmäl skada

Enklast anmäler du skadan direkt här, annars skickar du skadeanmälan och kvitton till hast@dina.se.
För att prata med oss om skador ringer du 020-319 000.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

Räkneexempel - så ersätter vår hästförsäkring

Här är ett exempel på hur vi skulle ersätta en sårskada behandlad av veterinär.

Totalkostnad för behandling

67 749 kronor

Avdrag fast självrisk

-2 500 kronor*

Avdrag rörlig självrisk 20 procent

-13 050 kronor

Så här mycket skulle du få i ersättning från oss

52 199 kronor

*) Beror på vilken självrisk du valt i din hästförsäkring. Du kan välja mellan 2 500 eller 5 000 kronor.

Förebygg skador

Vi har samlat goda råd och enkla tips om hur du kan skydda din häst mot olyckor. Här hittar du också mycket annat som kan vara bra att veta för dig som har eller funderar på att skaffa häst.

Frågor och svar om Hästförsäkring

Finns det någon maxålder på hästen för att försäkringen ska gälla?

Veterinärvårdsförsäkring kan behållas hela livet ut. För hästar börjar livförsäkringsbeloppet att sänkas med 20 procent per år från det att hästen fyller 16 år, beloppet sjunker inte under 5 000 kronor. Livförsäkringen för häst upphör att gälla vid 25 års ålder.

Från vilken ålder kan man teckna en hästförsäkring?

Hästar kan du försäkra redan från andra levnadsdagen.

Gäller min hästförsäkring utomlands?

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i Norden. Vid vistelse i annat EU/EFTA område och Storbritannien gäller försäkringen under högst ett år räknat från avresedagen från Sverige och under förutsättning att det skriftligen har avtalats innan avresa. Vid skadeanmälan från annat land än Sverige ska journaler, intyg och fakturor bifogas; vara skrivna på svenska eller engelska och djurets identitet samt diagnos ska tydligt framgå. Eventuell ersättning från försäkringen utbetalas i svensk valuta. Foster- & fölförsäkring gäller endast för försäkringsfall som inträffat i Norden.

Hur fungerar försäkring för travhäst eller galopphäst?

Om hästen är i träning för trav- , monté- eller galoppsport (gäller ej ponnytravare och arabgaloppörer) kan du försäkra den i Hel Livförsäkring och/eller Hel Veterinärvårdsförsäkring med användningsområde trav/galopp men har då undantag för vissa händelser enligt villkoret.

Hur högt är ersättningstaket för veterinärvård i hästförsäkringen?

För häst kan du välja på ett veterinärvårdsbelopp på 40 000, 80 000 eller 120 000 kronor.

Hur sätts priset på min hästförsäkring?

Priset du betalar påverkas av bland annat hästens ras, ålder, kön och var du bor, men också på de skadekostnader vi har. Som hästägare kan du påverka skadekostnaden, och i förlängningen vad våra försäkringar kostar, genom att till exempel jämföra priset på veterinärkliniker och välja den mest prisvärda behandlingen, använda videosamtal med veterinär via FirstVet i första hand och inte anlita veterinär på jourtid annat än i akuta händelser.

Min häst fick en vrickning under en hopptävling. Vad ersätter försäkringen?

Om hältan inte snabbt går över tar du hem veterinär eller kör hästen till ett djursjukhus. Du får ersättning för kostnaderna minus självrisken i hel veterinärvårdsförsäkring. Skulle hästen inte gå att tävla mer, utan bara användas till lättare promenadridning kan du få delersättning om du har en hel livförsäkring.

Sjunker ersättningstaket för veterinärvård i takt med skador eller att min häst blir äldre?

Veterinärvårdsbeloppet sänks inte med hästens ålder eller i takt med eventuella skador. Veterinärvårdsförsäkringen kan behållas under hela djurets liv.

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.