Du använder Internet Explorer som webbläsare och därför fungerar inte allt på dina.se som det ska.
Vi rekommenderar därför att du använder en annan webbläsare. Här hittar du några förslag

Räkna ut priset
Anmäl skada

KONTAKTA MIG OM FÖRSÄKRING FÖR Hästen
hästförsäkring inkluderar medicin och förbandsmaterial

  • Medicin och förband för upp till
    10 000 kronor per år
  • MR- och CT-röntgen för upp till 10 000 kronor per år
  • Rehab, kiropraktik, och vattenträning 10 000 kronor per år
  • Ersätter veterinärens resor

Mer om vår hästförsäkring

Din häst är värdefull, både känslomässigt och ekonomiskt. Därför är den också värd en bra hästförsäkring. Hos oss behöver du inte välja några extra tillägg för hältor, medicin eller rehabilitering när du köper en försäkring. Våra fullständiga försäkringar innehåller redan dessa delar och mycket annat. Välj Hel Veterinärvårdsförsäkring och Hel Livförsäkring så har du ett riktigt bra skydd för din häst. Kompletterar du dessutom med en tandvårdsförsäkring så har du täckt in det mesta som kan hända din häst.

Hästförsäkringen är uppbyggd på ett enkelt sätt. En veterinärvårdsförsäkring och en livförsäkring, där du väljer mellan hel eller begränsad försäkring. En begränsad försäkring ger ett begränsat skydd till en lägre premie. Är ditt sto dräktigt kan du dessutom lägga till en foster- och fölförsäkring.

Vad ingår i Veterinärvårdsförsäkringen?

Tabell som beskriver vad som ingår i Hel veterinärvårdsförsäkring, Begränsad veterinärvårdsförsäkring
Hel veterinärvårdsförsäkringBegränsad veterinärvårdsförsäkring
ValbarValbarVälj mellan 40 000, 80 000 eller 120 000 kronor i maximalt ersättningsbelopp per år.
ValbarValbarVälj mellan 2 500 eller 5 000 kronor i fast självrisk. Rörlig självrisk på 20 procent tillkommer. För hältor och ryggsjukdomar är den rörliga självrisken 30 procent. Självriskperioden är fyra månader.
Ersättning för kostnader för veterinärens resor med upp till 1 500 kronor per behandlingstillfälle.
Akuta sårskador och kolik
Ersättning för bukingrepp ingår.
Ersättning för kostnader för transport med djurambulans med upp till 10 000 kronor.
Ersättning för avlivningskostnader med upp till 6 000 kronor.
Veterinärbesök via video hos FirstVet ingår om din häst har en ersättningsbar skada. Vi har ingen gräns på antal samtal.
Hältor och hältutredning
Ersättning för medicin och förbandsmaterial med upp till 10 000 kronor per år.
Ersättning för rehabilitering med upp till 10 000 kronor per år.
Ersättning för CT/MR-röntgen med upp till 10 000 kronor per år.
Sjukbeslag vid vissa hovsjukdomar
Rotspetsabcess
TillvalTillvalErsättning för tandvård på grund av olyckshändelse eller sjukdom.
TillvalTillvalGer dig ersättning och stoet kastar eller resorberar eller om fölet dör inom 30 dagar efter fölningen. Ersätter också veterinärvård av fölet under de första 30 dagarna.
TillvalTillvalGer ersättning om hästen måste avlivas på grund av sjukdom eller skada. Delersättning vid nedsatt användbarhet ingår.
TillvalTillvalGer ersättning vid dödsfall genom olyckshändelse orsakad genom plötsligt yttre våld och vissa akuta, plötsliga skadehändelser.

Ersätter kostnader för veterinärvård

Att få sin häst behandlad av veterinär är ibland ett måste. Då är det bra att ha en försäkring som ersätter kostnaderna. Du väljer mellan hel eller begränsad försäkring. Självrisken är 2 500 eller 5 000 kronor och har en rörlig del på 20 procent. För hältor och ryggsjukdomar är den rörliga delen 30 procent. Dock är den rörliga delen 20 procent för fång, osteochondros, bencysta, hovsjukdomar samt akuta frakturer, fissurer och senskador. Maxersättningen väljer du själv – 40 000, 80 000 eller 120 000 kronor per år. Självriskperioden är fyra månader. All behandling inom den tiden oavsett antal diagnoser omfattas av samma självrisk.

Livförsäkring – om din häst behöver avlivas eller får nedsatt användbarhet

Råkar din häst ut för en olycka eller sjukdom kan den få nedsatt användbarhet eller till och med behöva avlivas. Då träder livförsäkringen in och ersätter dig ekonomiskt. Du väljer mellan hel eller begränsad försäkring.

Lägg till Tandvårdsförsäkring

Tandsjukdomar har blivit allt vanligare. Som första försäkringsbolag erbjuder vi en tilläggsförsäkring som hjälper dig med kostnaderna för tandvård om din häst behöver hjälp efter ett olycksfall eller sjukdom. Mer om tandvårdsförsäkring.

Videomöte med veterinär genom FirstVet

Genom ett samarbete med FirstVet kan du enkelt göra veterinärbesök via videosamtal. Om din häst har en ersättningsbar skada betalar vi kostnaden för dina videomöten och vi har inte någon gräns på hur många kontakter du får ha. Läs mer om FirstVet.

Skydda fölet både före och efter fölning

Det är förstås spännande tider när ditt sto väntar föl. Vill du vara på den säkra sidan tecknar du en foster- och fölförsäkring. Den ger ekonomisk ersättning om det händer fölet något, både före fölning och 30 dagar efter.

Vi som jobbar med djuren

Vi som jobbar med djurfrågor och hästförsäkring här på Dina Försäkringar har inte bara djur som arbete, vi lever med dem också. Läs mer om oss som jobbar med djuren.

Anmäl skada

Enklast anmäler du skadan direkt här, annars skickar du skadeanmälan och kvitton till hast@dina.se.
För att prata med oss om skador ringer du 020-319 000.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.