Brand - företag/lantbruk

Om försäkringen


Om skadan
Vad är skadat?
Vad är skadat?Ersättningsanspråk
Att tänka på: Spara alltid skadad egendom för eventuell besiktning. Om skadad egendom tillhör någon annan än försäkringstagaren ska ägaren anges för respektive föremål. Annan ägare kan t ex vara anställd eller kund. Är egendomen hyrd eller leasas enligt hyres- eller leasingkontrakt ska kontraktet bifogas. Deklarerar du moms ska ersättningsanspråk anges exklusive moms.

Redovisningsskyldig för moms?
Redovisningsskyldig för moms?Finns annan gällande försäkring för den skadade egendomen? * (obligatorisk)
Finns annan gällande försäkring för den skadade egendomen?


Övrig information
Ersättning önskas till: * (obligatorisk)
Ersättning önskas till:

Bifoga filer
Några saker att tänka på:
- Tar du bilder med din telefon, ladda inte upp dem direkt utan spara i telefonens album först.
- Alla filerna måste ha unika namn.
- Du kan max bifoga 5 filer med en sammanlagd storlek på 25 MB
- Filerna kan vara av typerna jpg, jpeg, bmp, png och pdf