Vattenskada Företag/Lantbruk

Om försäkringstagaren


Om skadan
Skadeanmälan avser:
Skadeanmälan avser:


Har skadan reparerats? * (obligatorisk)
Har skadan reparerats?


Ersättningsanspråk
Att tänka på: Spara alltid skadad egendom för eventuell besiktning. Om skadad egendom tillhör någon annan än försäkringstagaren ska ägaren anges för respektive föremål. Annan ägare kan t ex vara anställd eller kund. Är egendomen hyrd eller leasas enligt hyres- eller leasingkontrakt ska kontraktet bifogas. Deklarerar du moms ska ersättningsanspråk anges exklusive moms.


Redovisningsskyldig för moms?
Redovisningsskyldig för moms?


Finns annan gällande försäkring för den skadade egendomen?
Finns annan gällande försäkring för den skadade egendomen?


Övrig information
Ersättning önskas till: * (obligatorisk)
Ersättning önskas till:

Bifoga filer
Några saker att tänka på:
- Tar du bilder med din telefon, ladda inte upp dem direkt utan spara i telefonens album först.
- Alla filerna måste ha unika namn.
- Du kan max bifoga 5 filer med en sammanlagd storlek på 25 MB
- Filerna kan vara av typerna jpg, jpeg, bmp, png och pdf