Stulet fordon - Företag

Anmälan tar cirka 5 minuter att fylla i.

Om försäkringstagaren

Om stölden

När upptäcktes stölden? Ange datum och klockslag: * (obligatorisk)
När upptäcktes stölden? Ange datum och klockslag:


När parkerades fordonet? Ange datum och klockslag * (obligatorisk)
När parkerades fordonet? Ange datum och klockslag

Var fordonet låst? * (obligatorisk)
Var fordonet låst?Om fordonet är en traktor eller ett motorredskap: Var rattlåset i funktion?
Om fordonet är en traktor eller ett motorredskap: Var rattlåset i funktion?


Anges om fordonet kommit tillrätta
Var fordonet skadat när det återfanns?
Var fordonet skadat när det återfanns?Var något stulet ur fordonet vid återfinnande?
Var något stulet ur fordonet vid återfinnande?Övrig information
Är händelsen polisanmäld? (Du bifogar din anmälan längre ner i denna skadeanmälan) * (obligatorisk)
Är händelsen polisanmäld? (Du bifogar din anmälan längre ner i denna skadeanmälan)


Har du inte gjort någon polisanmälan, gör det och skicka sedan den till oss.

Har fordonet bärgats?
Har fordonet bärgats?Finns försäkring för skadan även i annat försäkringsbolag?
Finns försäkring för skadan även i annat försäkringsbolag?Redovisningsskyldig för moms?  * (obligatorisk)
Redovisningsskyldig för moms?


Ersättning önskas till: * (obligatorisk)
Ersättning önskas till:


Bifoga filer
Här kan du bifoga skisser och foton
För att vi bättre ska förstå vad som hänt skicka gärna in skisser och eventuella foton du har på händelsen.

Några saker att tänka på:
- Tar du bilder med din telefon, ladda inte upp dem direkt utan spara i telefonens album först.
- Alla filerna måste ha unika namn.
- Du kan max bifoga 5 filer med en sammanlagd storlek på 25 MB
- Filerna kan vara av typerna jpg, jpeg, bmp, png och pdf