Företagsförsäkring anpassad för dig

 • Komplettera småföretagsförsäkringen med olycksfallsavbrott
  Om du som företagare, eller någon av dina anställda, råkar ut för en olycka riskerar verksamheten att stanna av. I vår småföretagsförsäkring finns alltid möjlighet att komplettera med olycksfallsavbrottsförsäkring, så att du får hjälp att täcka de fasta kostnader företaget har under avbrottstiden, så väl som den uteblivna vinsten.
 • Nyhet! Grundskydd mot cyberincidenter ingår
  Sedan 1 januari 2024 ingår Cyber bas för dig som tecknar en ny företagsförsäkring, så att du kan känna en större trygghet. Vi hjälper dig om en cyberincident hotar eller inträffar.
 • Räkna ut pris och se ditt försäkringsupplägg
  Fyll i dina uppgifter i den gröna rutan högst upp på sidan för att räkna ut pris på din företagsförsäkring. Då kan du också se hur vi anpassar försäkringen så att den passar dig och din verksamhet.

FÖRETAGSFÖRSÄKRING för småföretagare

Varje företag har sina unika behov och det finns en mängd olika verksamheter med särskilda utmaningar och förutsättningar. Vår småföretagsförsäkring är för dig med en årsomsättning upp till tio miljoner kronor och/eller max tio anställda. Vi anpassar försäkringen efter vad ni behöver och tar bland annat hänsyn till typ av verksamhet och företagets storlek. Vi kan också erbjuda en sjukvårdsförsäkring så att både du och dina anställda snabbt kan få vård om något händer.

Har ditt företag en omsättning över tio miljoner kronor eller fler än tio anställda? Läs mer om vår försäkring för större företag

Vad innehåller företagsförsäkringen?

Grunden, som alltid ingår i småföretagsförsäkringen är:

 • Egendomsförsäkring - ersätter skador på företagets saker.
 • Avbrottsförsäkring - ersätter ekonomisk förlust om verksamheten avbryts efter en egendomsskada.
 • Ansvarsförsäkring - ger skydd vid skadeståndsanspråk.
 • Rättsskydd - hjälp om företaget hamnar i ett miljöbrotts-, tviste- eller skattemål.
 • Cyber basförsäkring - dygnet-runt-hjälp vid cyberangrepp.

Tecknar du företagsförsäkringen här på webben får du dessutom försäkringsskydd vid kundolycksfall, överfall och om du eller dina anställda behöver terapi. Olika tillägg kan vara bra att teckna för att säkerställa ett riktigt bra skydd. Vi erbjuder tillägg baserade på din verksamhet, men också sådant som kan vara bra att ha för alla företag.

Du kan läsa mer om vad alla delarna i småföretagsförsäkringen innebär i tabellen här nedanför.

Tabell som beskriver vad som ingår i Grundomfattning, Vanliga tillägg
GrundomfattningVanliga tillägg
Egendomsförsäkringen kan ersätta skador på företagets saker. Om exempelvis datorer, maskiner, varor eller möbler blir stulna eller skadas genom brand, läckage eller inbrott.
Om företaget drabbas av en egendomsskada ersätter försäkringen den ekonomiska förlust som drabbar företaget när verksamheten helt eller delvis ligger nere.
En ansvarsförsäkring ger företaget skydd vid skadeståndsanspråk i samband med sak- eller personskada. Vi utreder om det finns skäl för skadestånd och förhandlar med den som framställt kravet. Du kan också få ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd.
Om företaget hamnar i miljöbrotts-, tviste- eller skattemål ersätter försäkringen skäliga rättegångs- och ombudskostnader som uppstår i samband med detta. Döms du att betala motpartens rättegångskostnader kan försäkringen även ersätta detta.
Du får dygnet runt-hjälp om du utsatts eller misstänker att du blivit utsatt för ett cyberangrepp. Vi erbjuder dig kostnadsfri rådgivning för att förebygga och minimera risken och effekten av ett eventuellt angrepp. Skulle det värsta ändå hända, ersätter försäkringen uteblivna intäkter och andra kostnader kopplade till angreppet.
En olycksfallsförsäkring om dina kunder skulle skadas i dina lokaler.
Överfallsförsäkring hjälper dig och dina anställda om ni skulle råka ut för misshandel eller annat uppsåtligt fysiskt våld.
Försäkringen hjälper dig och dina anställda vid traumatiska händelser som kräver terapi.
Försäkringen ersätter kostnader till följd av sjukdom, olycksfall eller överfall. Även resgods är försäkrat i samband med tjänsteärende.
Om en anställd begår ett brott, t.ex. stöld, som drabbar företaget ekonomiskt kan du få ersättning genom försäkringen.
Om olyckan skulle vara framme riskerar du att få avbrott i verksamheten. Vår olycksfallsavbrottsförsäkring hjälper dig inte bara med att täcka de fasta kostnader företaget har under avbrottstiden, utan även den uteblivna vinsten.

tillägg för din bransch

Det är viktigt att ha rätt försäkringsskydd för din verksamhet, och olika branscher kräver olika skydd. Försäkringsbehovet för en entreprenör skiljer sig naturligtvis från en datakonsult, men vi ser till att försäkringen täcker just dina behov.

ENTREPRENADFÖRETAG – VIKTIGT ATT UPPFYLLA KRAVEN I BRANSCHAVTAL

Har du ett bygg-, anläggnings- eller installationsföretag är det viktigt att ha en försäkring som uppfyller de krav som finns i branschens standardavtal. Det gör vår företagsförsäkring. Då behöver du inte oroa dig om något händer på området där ni utför ert arbete eller om du får ett krav på skadestånd när något gått fel hos en kund - vår företagsförsäkring tar höjd för det och lite till. Vi kan också erbjuda skydd för verktyg som du förvarar i bilen eller en tjänstärendeförsäkring. Vi anpassar helt enkelt försäkringen efter de behov du har.

Tabell som beskriver vad som ingår i
Försäkringen gäller för de arbeten ditt företag utför inom Norden.
Försäkringen gäller för de verktyg och den egendom som används i arbetet.
Om en skada på beställarens eller hyresgäst/bostadsrättsinnehavares befintliga egendom uppstår ger försäkringen ersättning.
Med tillägget verktygsförsäkring omfattas dina verktyg när de förvaras i fordon, även nattetid.

KONSULTVERKSAMHET – SKYDD OM DU GÖR MISSTAG VID RÅDGIVNING

Om du är konsult och ger rådgivning eller tar beslut som leder till att något blir fel och det uppstår en ekonomisk skada hos din uppdragsgivare, så kan ditt företag hållas ansvarigt. Därför är en företagsförsäkring kompletterad med en försäkring för ren förmögenhetsskada viktigt för dig. Har du den hjälper vi dig att utreda om du är skadeståndsskyldig, vi förhandlar åt dig och betalar även skadeståndet om det skulle behövas.

Tabell som beskriver vad som ingår i
Om du som konsult orsakar en ren förmögenhetsskada och krävs på skadestånd hjälper vi dig att utreda om det finns skäl för kravet, förhandlar med den som framställt det och betalar eventuellt skadestånd. Försäkringen utökar ditt befintliga ansvarsskydd till att passa för just din verksamhet.

HANDELSFÖRETAG – OM DEN VARA DU SÄLJER SKADAR NÅGON

För dig som bedriver handel av olika slag finns mycket att tänka på. I grundförsäkringen finns skydd för inbrott, stöld, brand och läckageskador men eftersom du är ansvarig för det du säljer hjälper försäkringen även till om någon eller något skadas av produkten och du får ett krav på skadestånd. Har du anställda kan en försäkring för förmögenhetsbrott vara bra att ha om någon av dem stjäl från företaget och med en cyberförsäkring får du hjälp om till exempel kontot till din webbutik blir hackat. Hanterar du livsmedel är det viktigt att ha en kyl- och frysförsäkring och en epidemiavbrottsförsäkring. Om du är osäker på vad du behöver i din företagsförsäkring, ta då kontakt med någon av våra duktiga företagssäljare så hjälper vi dig att få den försäkring du behöver.

Branschtillägg handel:

Tabell som beskriver vad som ingår i
Ett tillägg till avbrottsförsäkringen som ersätter bortfall av täckningsbidrag då myndighet med stöd av smittskydds- eller livsmedelslagen stänger rörelsen efter en konstaterad smitta i försäkrad lokal.
Om ditt företag skulle råka ut för ett strömavbrott eller liknande och dina kyl- och frysvaror förstörs kan försäkringen hjälpa till att ersätta varorna.

SERVICEFÖRETAG – SKYDDA FÖRETAGETS KUNDDATA

Utöver grundskyddet i företagsförsäkringen kan det vara bra för dig i servicebranschen att ha en försäkring för förmögenhetsbrott om du har anställda och någon av dem stjäl från företaget. Hanterar din verksamhet livsmedel på olika sätt är även försäkring för epidemiavbrott viktigt att ha och med en cyberförsäkring får du hjälp om du drabbas av skadlig e-post, drabbas av ransomware eller andra otrevligheter.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

Tips och råd till dig som är företagare

VAD KOSTAR FÖRETAGSFÖRSÄKRINGEN?

Så HÄR SÄGER VÅRA KUNDER OM OSS

Har varit totalkund många år både företag och privat. Alltid vänligt bemötande och bra service.

Kenneth

Mycket nöjd med Dina, lätt att komma i kontakt utan timslång telefonkö.

Bo-Lennart

Så jobbar vi med kundomdömen

När vi har avslutat reglering av en fordonsskada skickar vi kunden en länk till en online-enkät med några frågor om hur de upplevt vårt arbete. Enkäten skickas automatiskt till de kunder som har en e-postadress registrerad hos oss. Vi kan därutöver inte säkerställa att den som skrivit svaret verkligen är kund hos oss. Citaten här ovan är utvalda delar från några av de enkätsvar vi fått.

Frågor och svar om företagsförsäkring

Företagets egendom skadades i en brand. Vad ersätter försäkringen?

Företagsförsäkringen täcker många olika typer av skadehändelser, bland annat brandskador på företagets egendom. Brandförsäkringen gäller även för skador som uppkommer genom till exempel explosion, åskslag och strömavbrott.

Kontorsbyggnadens tak skadades i en svår storm. Ersätter försäkringen skadorna?

Brandförsäkringen, som är en del av vår företagsförsäkring, omfattar även skador som orsakats av storm och hagel eller genom naturskador som till exempel jordskalv, översvämning eller dammgenombrott.

Måste jag läsa säkerhetsföreskrifterna?

Där står vilka saker du måste tänka på och ta hänsyn till för att försäkringen ska gälla. Det kan handla om vad vi förväntar oss att du gör för att förebygga vissa skador, till exempel att det ska finnas brandsläckare på plats eller att du ska besikta ditt larm minst en gång om året. Där står också vilka kvalifikationer vi kräver att dina anställda inom olika områden har.

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.