Företagsförsäkring anpassad för dig

  • Brand, läckage och inbrott
  • Stöld, rån och överfall
  • Avbrott i verksamheten

FÖRETAGSFÖRSÄKRING – VI ANPASSAR FÖRSÄKRINGEN EFTER JUST DIN VERKSAMHET

Varje företag har sina unika behov och det finns en mängd olika verksamheter med särskilda utmaningar och förutsättningar. Vi anpassar vår företagsförsäkring efter varje kund och tar bland annat hänsyn till typ av verksamhet och företagets storlek. Grunden i försäkringen är skyddet mot egendomsskador, som exempelvis skador orsakade av brand och läckage, men det kan också handla om inbrott och en krossad fönsterruta. Skulle ditt företag utsättas för ett inbrott och bli av med viktiga maskiner som är avgörande för verksamheten har du rätt till en avbrottsersättning under den tid som verksamheten inte kan bedrivas fullt ut.

Vi kan också erbjuda dig och dina anställda en sjukvårdsförsäkring så att både du och dina anställda snabbt kan få vård om något händer.

ENTREPRENADFÖRETAG – VIKTIGT ATT UPPFYLLA KRAVEN I BRANSCHAVTAL

Har du ett bygg-, anläggnings- eller installationsföretag är det viktigt att ha en försäkring som uppfyller de krav som finns i branschens standardavtal. Det gör vår Företagsförsäkring. Då behöver du inte oroa dig om något händer på området där ni utför ert arbete eller om du får ett krav på skadestånd när något gått fel hos en kund - vår företagsförsäkring tar höjd för det och lite till. Vi kan också erbjuda skydd för verktyg som du förvarar i bilen eller en tjänstärendeförsäkring. Vi anpassar helt enkelt försäkringen efter de behov du har.

KONSULTVERKSAMHET – SKYDD OM DU GÖR MISSTAG VID RÅDGIVNING

Om du är konsult och ger rådgivning eller tar beslut som leder till att något blir fel och det uppstår en ekonomisk skada hos din uppdragsgivare, så kan ditt företag hållas ansvarigt. Därför är en företagsförsäkring kompletterad med en försäkring för ren förmögenhetsskada viktigt för dig. Har du den hjälper vi dig att utreda om du är skadeståndsskyldig, vi förhandlar åt dig och betalar även skadeståndet om det skulle behövas.

HANDELSFÖRETAG – OM DEN VARA DU SÄLJER SKADAR NÅGON

För dig som bedriver handel av olika slag finns mycket att tänka på. I grundförsäkringen finns skydd för inbrott, stöld, brand och läckageskador men eftersom du är ansvarig för det du säljer hjälper försäkringen även till om någon eller något skadas av produkten och du får ett krav på skadestånd. Har du anställda kan en försäkring för förmögenhetsbrott vara bra att ha om någon av dem stjäl från företaget och med en cyberförsäkring får du hjälp om till exempel kontot till din webbutik blir hackat. Hanterar du livsmedel är det viktigt att ha en kyl- och frysförsäkring och en epidemiavbrottsförsäkring. Om du är osäker på vad du behöver i din företagsförsäkring, ta då kontakt med någon av våra duktiga företagssäljare så hjälper de dig att få den försäkring du behöver.

SERVICEFÖRETAG – SKYDDA FÖRETAGETS KUNDDATA

Utöver grundskyddet i företagsförsäkringen kan det vara bra för dig i servicebranschen att ha en försäkring för förmögenhetsbrott om du har anställda och någon av dem stjäl från företaget. Hanterar din verksamhet livsmedel på olika sätt är även försäkring för epidemiavbrott viktigt att ha och med en cyberförsäkring får du hjälp om du drabbas av skadlig e-post, drabbas av ransomware eller andra otrevligheter.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

Tips och råd till dig som är företagare

VAD KOSTAR FÖRETAGSFÖRSÄKRINGEN?

Så HÄR SÄGER VÅRA KUNDER OM OSS

Har varit totalkund många år både företag och privat. Alltid vänligt bemötande och bra service.

Kenneth

Mycket nöjd med Dina, lätt att komma i kontakt utan timslång telefonkö.

Bo-Lennart

När en skadereglering är avslutad skickar vi en enkät till vår kund där de får svara på några frågor om hur de upplevt att vi hanterat deras ärende. Citaten här ovan är hämtade från sådana enkätsvar.

Frågor och svar om företagsförsäkring

Företagets egendom skadades i en brand. Vad ersätter försäkringen?

Företagsförsäkringen täcker många olika typer av skadehändelser, bland annat brandskador på företagets egendom. Brandförsäkringen gäller även för skador som uppkommer genom till exempel explosion, åskslag och strömavbrott.

Kontorsbyggnadens tak skadades i en svår storm. Ersätter försäkringen skadorna?

Brandförsäkringen, som är en del av vår företagsförsäkring, omfattar även skador som orsakats av storm och hagel eller genom naturskador som till exempel jordskalv, översvämning eller dammgenombrott.

Måste jag läsa säkerhetsföreskrifterna?

Där står vilka saker du måste tänka på och ta hänsyn till för att försäkringen ska gälla. Det kan handla om vad vi förväntar oss att du gör för att förebygga vissa skador, till exempel att det ska finnas brandsläckare på plats eller att du ska besikta ditt larm minst en gång om året. Där står också vilka kvalifikationer vi kräver att dina anställda inom olika områden har.

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.