Försäkringar i ett dödsbo

Förutom sorg är det flera praktiska saker som behöver hanteras när en närstående har avlidit. Här reder vi ut vad som händer med försäkringar i ett dödsbo, vilka intyg du kan behöva för att avsluta en försäkring och hur du skickar in intygen till oss.

Vad är ett dödsbo och en bouppteckning?

När någon avlider övergår personens ägodelar, avtal och skulder till ett dödsbo. De som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare och kan till exempel vara en änka, sambo eller barn. Dödsbodelägarna har ansvar att sköta dödsboet gemensamt eller utse en person som gör det.

En bouppteckning är en sammanställning av dödsboet som visar bland annat den avlidnes tillgångar och skulder, samt vem eller vilka som är dödsbodelägare.

Det här händer med den avlidnes försäkringar

Personförsäkringar

Om den avlidne har personförsäkringar, till exempel sjuk- och olycksfallsförsäkring, hos Dina Försäkringar skickar vi ut ett informationsbrev till dödsboet. I brevet informerar vi om vad dödsboet kan ha rätt till för ersättning beroende på vilken typ av personförsäkring den avlidne haft hos oss och vad dödsorsaken är. När försäkringen är avslutad går det ut en bekräftelse till dödsboet.

Fordonsförsäkringar

Motorfordonsförsäkringar, till exempel bilförsäkring, upphör när fordonet byter ägare, vilket i de flesta fall sker i samband med boupteckningen. Om du vill avsluta en fordonsförsäkring som inte upphör per automatik vid ägarbyte, till exempel en släpvagnsförsäkring, kan du kontakta oss.

Övriga försäkringar

Vad gäller våra hemförsäkringar och båtförsäkringar övergår de till dödsboet och du behöver kontakta oss för att säga upp försäkringarna. Trots att en person avlider så finns ett behov av att ha båten, huset, bostadsrätten och sakerna i bostaden försäkrade om det skulle inträffa till exempel en brand eller inbrott. Om det skulle uppstå en tvist där dödsboet är inblandat kan det också finnas ett behov av rättsskyddet i hemförsäkringen. Därför är det viktigt att du inte säger upp försäkringar för tidigt.

Om det gäller en fastighet så måste bodelningen vara klar och fastigheten registrerad på den nya ägaren innan vi kan avsluta, eller alternativt flytta över försäkring till den nya ägaren.

Dokument du kan behöva för att hantera försäkringar i ett dödsbo

  • Dödsfallsintyg med släktutredning. Om du vill veta vilka försäkringar den avlidne har haft hos oss innan bouppteckningen är klar, behöver du skicka in ett så kallat dödsfallsintyg med släktutredning. Intyget visar när en person avled och vilka efterlevande som finns.
  • Bouppteckningen. För att kunna avsluta den avlidnes försäkringar behöver du skicka in en kopia på registrerad bouppteckning. För dig som har förlorat någon nära har olika myndigheter samlat praktisk information i en Efterlevandeguide där du bland annat kan läsa hur en bouppteckning går till. Till Efterlevandeguiden Länk till annan webbplats.
  • Fullmakt. Om du är en av flera delägare kan det vara praktiskt att utse en person som representerar dödsboet. För att kunna göra det måste du ha en fullmakt som ska vara underskriven av alla dödsbodelägare. Du får då företräda delägarna och ta hand om försäkringarna ensam.

Du kan beställa kopia på dödsfallsintyg, bouppteckning och eventuell fullmakt hos Skatteverket Länk till annan webbplats..