Tjänsteresa

Har du drabbats av en akut skada utomlands, kontakta SOS International +45 701 05 050.

Försenad tjänsteresa
Om du eller ditt bagage har drabbats av försening anmäler du det här.
Sjukdom
Om du drabbats av ett olycksfall eller sjukdom på resan anmäler du det här.
Skadad egendom på tjänsteresa
När du skadat något av det du haft med dig på resan, till exempel bagage eller dator.