Jag och min familj

Observera att sjuk- och olyckfallsförsäkring inte ingår i din hemförsäkring.

Sjukdom - barn och ungdom
Här anmäler du som har en barn- och ungdomsförsäkring skador.
Sjukdom - vuxen
Här anmäler du som har en sjuk- och olycksfallsförsäkring din skada.
Olycksfall - barn och ungdom
Här anmäler du som har en barn- och ungdomsförsäkring eller en olycksfallsförsäkring skador.
Olycksfall - vuxen
Här anmäler du som har en sjuk- och olycksfallsförsäkring eller enbart en olycksfallsförsäkring din skada.