Du använder Internet Explorer som webbläsare och därför fungerar inte allt på dina.se som det ska.
Vi rekommenderar därför att du använder en annan webbläsare. Här hittar du några förslag

Räkna ut priset
Anmäl skada

HEJ! RÄKNA UT PRISET PÅ DIN FÖRSÄKRING

Entreprenad (allrisk - ansvar)

Hittar du inte det du söker, vill du komplettera en redan anmäld
skada eller har du andra frågor, kontakta oss så hjälper vi dig!

Om försäkringstagarenEntreprenadEr beställare
Er beställare
Entreprenad-, montage- eller leveransbestämmelser
Entreprenad-, montage- eller leveransbestämmelser
Löpande räkning?
Löpande räkning?

Skadeställe


Kontraktskedja
Välj din placering i kontraktskedjan  * (obligatorisk)
Välj din placering i kontraktskedjanAnnan berörd part
(Skadelidande, under- eller sidoentreprenör eller liknande)Förhållande till försäkringstagaren
Förhållande till försäkringstagaren
Vid skada på egen entreprenad
(Hjälpmedel, material, arbeten)

Skada på annans egendom/personskada
Händelseförlopp
(fylls alltid i)
Har skadeståndsanspråk framförts? * (obligatorisk)
Har skadeståndsanspråk framförts?
Utredning

Vem har utredningen gjorts av?
Vem har utredningen gjorts av?

Bifoga filer
Här kan du bifoga entreprenadavtal, uppdragsbeskrivning, besiktningsrapport, krav, foton och andra filer.
Några saker att tänka på:
- Tar du bilder med din telefon, ladda inte upp dem direkt utan spara i telefonens album först.
- Alla filerna måste ha unika namn.
- Du kan max bifoga 5 filer med en sammanlagd storlek på 25 MB
- Filerna kan vara av typerna jpg, jpeg, bmp, png och pdf