Möt Louise, dataanalytiker inom prissättning

På Dina Försäkring AB:s kontor i Gamla Stan i Stockholm jobbar Louise Ottosson.

Hej Louise, du är dataanalytiker inom prissättning, berätta!

- I mitt dagliga arbete utvecklar jag modeller och metoder för prissättning av försäkringar. För att kunna skapa ett relevant erbjudande anpassat utifrån kunden analyserar jag och mina kollegor kundbeteenden och använder oss av insikterna från resultatet. En viktig och utmanande del i vårt arbete är att skapa rätt prissättning så att kunderna får en premie som motsvarar deras risk, men samtidigt är konkurrenskraftig. Att få vara en del av en så central och viktig funktion av verksamheten gör att arbetet känns extra spännande och roligt.

Vad har du för bakgrund?

- Jag är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi med specialisering i statistik. Efter examen arbetade jag några år som dataanalytiker bland annat i ett team som var ansvarigt för produktutveckling och prissättning. Det som lockade mig med rollen på Dina Försäkringar var framför allt den goda stämningen som finns i bolaget och att få arbeta med många seniora kollegor.

Du började på Dina Försäkringar 2022, hur har den första tiden varit?

- Lärorik och rolig! På Dina Försäkringar har jag fått förtroende och chansen att utvecklas från dag ett. Till exempel har jag arbetat med ett analysprojekt vars syfte är att ta fram en kundvärdesmodell. Jag har också presenterat analyser och modeller för andra delar av organisationen, vilket varit mycket givande och utvecklande.

Vad är det som gör att du trivs på jobbet?

- Jag har turen att arbeta med kollegor som är väldigt hjälpsamma och som inspirerar mig genom sitt stora engagemang och sin kompetens. Det är också roligt att få vara en del av Dina Försäkringars tillväxtresa där många nya spännande initiativ växer fram.

På vilket sätt bidrar ditt arbete till Dina Försäkringars gemensamma vision: ”Att ge hela Sverige trygghet i vardagen och mod att investera i en hållbar framtid”?

- Att prissättningen av våra försäkringar är korrekt är viktigt av flera skäl. Dels för att kunderna ska få ett rättvist pris och kunna känna trygghet om något skulle inträffa och dels för att upprätthålla en långsiktig ekonomisk stabilitet. Det känner jag att vår grupp kan bidra mycket till.

Vill du också jobba hos oss? Titta på våra lediga tjänster