Visselblåsning - att anmäla missförhållanden

Vi på Dina Försäkringar arbetar ständigt efter att upprätthålla en hög etisk standard och agera ansvarsfullt i allt vi gör. Det är viktigt för oss att missförhållanden upptäcks så tidigt som möjligt så att vi kan ingripa.

Med vårt visselblåsarsystem kan såväl medarbetare som externa parter tryggt anmäla misstankar om oegentligheter. Här kan du läsa om vad visselblåsning innebär och hur du kan göra en anmälan till oss på Dina Försäkringar.

Vad är en visselblåsning?

Visselblåsning kallas det när en person rapporterar om missförhållanden i en myndighet, organisation, ett företag eller samhället i övrigt. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga.

Vem kan visselblåsa till Dina Försäkringar?

Utöver anställda på Dina Försäkringar kan till exempel arbetssökanden, praktikanter, konsulter eller andra samarbetspartners göra en anmälan genom visselblåsarsystemet.

Vad kan du visselblåsa om?

Du kan visselblåsa om missförhållanden på Dina Försäkringar. Det kan handla om misstankar om något som är olagligt, oetiskt eller olämpligt. För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska det finnas ett allmänintresse i det du rapporterar. Du ska även anta att det du visselblåser om är sant och det ska vara arbetsrelaterat.

Om du har ett kundklagomål som rör till exempel en skadereglering ska du inte använda visselblåsarsystemet, utan vända dig till vår Kundombudsman.

Så gör du för att visselblåsa

Här kan du rapportera misstanke om missförhållanden Länk till annan webbplats. helt anonymt.

Alla anmälningar tas emot, utreds och hanteras av en extern part, LEVEL Advisory. Inga uppgifter om anmälaren kommer att avslöjas såvida du som anmälare inte vill det. I så fall anger du ditt namn när du anmäler. Visselblåsarfunktionen är krypterad och lösenordsskyddad och anpassad för att hålla största möjliga sekretess och konfidentialitet för uppgiftslämnaren. Dina Försäkringar har ingen insyn i infrastrukturen och processen för hantering av uppgifter.