Försäkring för maskinentreprenör – ersätter skador som dina anställda orsakat

Dina maskiner jobbar hårt. Det gör också dina anställda. Vår maskinentreprenörsförsäkring är ett bra skydd för både ditt företag och dina anställda och kompletterar försäkringarna för dina maskiner. I försäkringen ingår egendoms-, ansvars- och rättskyddsförsäkring.

Försäkringen för maskinentreprenör går endast att teckna som ett tillägg till din försäkring för entreprenadmaskin eller försäkring för traktor.

  • Allriskförsäkring lös egendom
  • Ansvarsskador
  • Transportansvar för grovkörslor
  • Oljeskada på egen eller annans egendom

Mer om vår försäkring för maskinentreprenör

En maskinentreprenör är ett företag som hyr ut maskiner och förare för att utföra arbete åt andra. Vår försäkring ger dig ett skydd som omfattar ditt företag och dina anställda och kompletterar den försäkring du har för dina maskiner. I försäkringen ingår egendoms-, ansvars-, och rättskyddsförsäkring och ett transportansvar vid transport av annans gods mot betalning.

Egendomsskydd vid förlust av lösa föremål

I din maskinentreprenörsförsäkring finns ett egendomsskydd som ersätter dig vid förlust av lösa föremål i dina fordon. Ett löst föremål kan till exempel vara en navigator, en verktygslåda eller reservdelar. Egendomsförsäkringen ersätter högst ett basbelopp per fordon men aldrig mer än två basbelopp, oavsett antal fordon. Försäkringen är en allriskförsäkring och omfattar endast lös egendom.

Trygghet vid rivning, pålning och tungt arbete

Försäkringen för maskinentreprenör ger dig ett bra skydd vid tungt arbete, som rörläggning, pålning, sprängning och rivningsarbete. Förutom skyddet för dina maskiner ger maskinentreprenörsförsäkringen också ett skydd för dina anställda. Försäkringen gäller bara om arbetet görs i samband med att arbete utförs med fordonet och ersättningen för de begränsade arbetena inte överstiger fem basbelopp.

Gäller inte för lantbruksverksamhet

Försäkringen gäller bland annat inte för lantbruksverksamhet, muddringsverksamhet, gruvdrift, besprutning, bepudring eller vid försäljning av varor.

Extra självrisk vid kabel- och ledningsskada i mark

I din maskinentreprenörsförsäkring har du ett ansvarsskydd som passar de flesta maskinentreprenörer. Skulle du råka skada en kabel i samband med grävning har du en högre självrisk.

Transportansvar för dig som kör andras gods

Om du kör gods åt andra mot betalning behöver du ett skydd för ditt ansvar för godset. Transportansvaret är en form av ansvarsförsäkring vilket innebär att den aldrig ersätter skador på din egen egendom. Transportansvaret ger dig rätt till ersättning i enlighet med Lagen om inrikes vägtransport (VTL) vilken bland annat begränsar ditt ansvar till 150 kronor per kilo skadat eller förkommet gods. Skulle du till exempel välta med dumpern och hela lasten makadam bli förstörd, utreder vi ditt ansvar för skadan och betalar eventuell ersättning för det skadade godset. Vi hjälper dig även med kostnaderna för städning och sanering. Transportansvaret gäller grovkörslor till exempel grus, jord, rundvirke, flis.

Vi hjälper dig i tvist

Skulle du som näringsidkare hamna i en tvist hjälper försäkringen dig med kostnaderna. Försäkringsbeloppet och självrisken är densamma som för rättsskyddsförsäkringen i din fordonsförsäkring.
Läs mer om rättsskydd

Lyftansvar – tillägg för dig som lyfter ofta

Om du lyfter annans egendom regelbundet bör du utöka försäkringen med lyftansvar. Den ersätter skador på det skadade godset. Högsta ersättning är 150 kronor per kilo och högst 1 000 000 per lyft och högst 2 000 000 kronor per år. Läs mer om vår försäkring för traktor

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.