Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har du rätt att inom en viss tid ångra ett köp som du gjort på distans, till exempel via internet.

Ångertiden är 14 dagar från det att du genomfört köpet. Om du inom den tiden ångrar ett köp av försäkring ska du kontakta ditt lokala försäkringsbolag.

Pengarna tillbaka

Har du redan betalt försäkringen betalar vi tillbaka pengarna till dig. Vi gör bara avdrag för den tid som försäkringen varit gällande.