Frågor och svar om försäkring för Lantbruket

 • Var hittar jag information om självrisker?
  Hur självriskerna ser ut beror på vilken försäkring det gäller och det kan finnas olika självrisker för olika situationer. Du hittar information om självrisker i villkoren för respektive försäkring. Klicka på alternativet Våra försäkringar längst upp till vänster i menyn, välj sedan den försäkring du är intresserad av. På försäkringssidan hittar du längre ner en länk till försäkringens villkor.
 • Ersätts eftersläckningsarbetet vid en skogsbrand?
  Från det att Räddningstjänsten överlämnar ansvaret till markägaren så ersätter vi bevakningskostnader samt eftersläckning med hjälp av lättare utrustning som t ex spade och vattenkanna.
 • Ersätts skador uppkomna efter åtgärder för att stoppa brandspridning i skog, t ex anlägga torra brandgator, skogsskador av vattenbombning mm?
  Brandgatsröjningar ersätts på samma sätt som brandskadad skog. Virkesförlusten blir dock mindre eftersom restvärdet är högre på sådan skog. Träd som skadats av vattenbombning ersätts också eftersom de kan ha förlorat i timmervärde (blir bara massaved).
 • Snöstormen i helgen gav stora skador. Ersätter försäkringen skadan?
  Vår skogspaketförsäkring ger ersättning för skador som orsakas av storm. Den gäller också för stambrott på träden som uppstår av den tunga snön. En förutsättning för ersättning från denna katastrofförsäkring är att skadorna är omfattande (minst 50%) inom ett sammanhängande område (minst 0,5 ha).
 • Måste jag läsa säkerhetsföreskrifterna?
  Där står vilka saker du måste tänka på och ta hänsyn till för att försäkringen ska gälla. Det kan handla om vad vi förväntar oss att du gör för att förebygga vissa skador, till exempel att det ska finnas brandsläckare på plats eller att du ska besikta ditt larm minst en gång om året. Där står också vilka kvalifikationer vi kräver att dina anställda inom olika områden har.
 • Vad gör jag om uppgifterna i försäkringsbrevet är felaktiga?
  Om du hittar något i försäkringsbrevet som inte stämmer, ska du ta kontakt med ditt lokala Dina-bolag så snart som möjligt så att de kan rätta till det. Detsamma gäller om de förhållanden som ligger till grund för din försäkring skulle ändras.
 • Hur mycket ska det blåsa för att jag ska få hjälp av min försäkring?
  Vid storm som är vindhastigheter över 21 m/sekund ersätts skadorna. Men redan vid en medelvind på 14 m/sek kan det blåsa 21 m/sekund i byarna och självklart hjälper din försäkring dig då.
 • Hur gäller försäkringen om lantbruksbyggnaden blir skadad av snötrycket?
  Om du drabbas av extrem nederbörd som hindrat dig att forsla bort snö från taket gäller försäkringen för byggnaden när yttertaket brutits sönder på grund av snötrycket. Taket måste vara konstruerat för de snölaster som normalt förekommer i området. För att försäkringen ska gälla ska det heller inte ha legat kvar snö sedan tidigare på taket som du inte har forslat bort.