Aktsamhetskrav i försäkringen är viktiga att följa

Aktsamhetskrav kanske är ett krångligt ord, men det handlar om att du ska vara försiktig med dina saker, för att förhindra skador.

Är det ditt fel om du råkar ut för en olycka, blir bestulen eller får en vattenläcka hemma? Svaret är förstås nej, men det finns vissa saker som du måste tänka på för inte få avdrag på ersättningen från din hemförsäkring om du råkar ut för något. De saker du behöver tänka på kallas aktsamhetskrav, och ingår i alla försäkringar. Aktsamhetskrav handlar till exempel om att du ska låsa din cykel när du lämnar den, och din ytterdörr när du går hemifrån. Det finns grader av oaktsamhet, och hur mycket det påverkar dina möjligheter att få ut fullt försäkringsbelopp beror på hur du har agerat innan olyckan är ett faktum.

När olyckan är framme

Om du trots allt råkar ut för en stöld eller en olycka finns saker att tänka på, du ska så gott du kan begränsa skadan. Tänk bara på att höra av dig till ditt försäkringsbolag innan du kastar eller reparerar saker.

Exempel på brister i aktsamhetskrav:

  • Du drabbas av inbrott, men har glömt att låsa ytterdörren.
  • Ditt hem börjar brinna när du lämnat ett levande ljus i ett angränsande rum.
  • Du låser inte fast din barnvagn om den förvaras i ett olåst utrymme.
  • Du lämnar värdesaker i hotellets gemensamma förvaringsutrymme på semestern och blir bestulen. För att försäkringen ska gälla fullt ut ska du ha låst in värdesakerna.

Om olyckan är framme:

  • Kasta inte saker.
  • Påbörja inte reparationer.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag!