Trasig tv – det här gäller i din hemförsäkring

Om du ska köpa en tv funderar du kanske på om du bör tacka ja till en extra produktförsäkring, eller om det räcker med skyddet i din hemförsäkring? Här berättar vi om vilket försäkringsskydd som ingår i hemförsäkringen om något skulle hända med tv:n.

Att råka välta tv:n så att den går i golvet och inte längre går att titta på är trist och kan dessutom bli kostsamt. Om du har tecknat en separat produktförsäkring för din nya tv kan den ersätta skadan. Men visste du att det redan ingår ett visst skydd för dina prylar i din hemförsäkring? Det här gäller i försäkringen hos oss:

  • Hemförsäkringen täcker skador på tv:n om du drabbas av inbrott och den blir stulen eller skadad i samband med inbrottet. Du får också ersättning för din tv om den förstörs vid en brand i bostaden.
  • Har du en tecknat en allriskförsäkring, som också kallas drulleförsäkring, gäller försäkringsskyddet även för en plötslig, oförutsedd händelse. Det kan till exempelvis handla om att du råkar välta tv:n i golvet.

Hemförsäkring med drulle eller produktförsäkring?

  • Med vår försäkring får du i princip samma skydd som i en separat produktförsäkring, men med den stora fördelen att allriskförsäkringen gäller för ALLA dina saker hemma. Det lönar sig därför sällan att teckna en separat produktförsäkring för varje produkt du köper.
  • Även om produktförsäkringen kan ha en lägre självrisk och ibland också en generösare ersättning än allriskförsäkringen, är det viktigt att läsa på villkoren och se vilka undantag som finns. Det kan med andra ord vara värt att jämföra de olika försäkringarna.

Glöm inte kolla garantin till din tv

När du köper en ny tv ingår ofta en garanti som kan ersätta en trasig tv. Du har även rätt att klaga på en vara under tre år efter köp enligt konsumentköplagen.