Jämställdhet och mångfald

Vi eftersträvar jämställdhet och mångfald på alla nivåer inom Dina Försäkringar därför att vi tror att en representativ fördelning bland våra medarbetare gör att vi bättre kan möta våra kunders behov och marknadens förväntningar.

50 procent av Dinagruppens sex bolag har en kvinnlig vd. Även i Dinagruppens ledning är könsfördelningen 50/50.

I mångfaldsarbetet har vi ingått samarbeten med ett flertal organisationer som arbetar för en inkluderande arbetsmarknad. Bland annat jobbar vi med Mitt Liv AB, som adresserar samhällsutmaningar med innovativa lösningar, baserade på lönsamma affärsmässiga metoder. Via mentorprogrammet Mitt Livs Chans hjälper Dina Försäkringar akademiker med utländsk bakgrund att komma in på den svenska arbetsmarknaden.