Förseningar

Läs igenom alternativen noga innan du gör din skadeanmälan så att du inte riskerar att få mindre ersättning än vad du har rätt till.

Försenat bagage
Om ditt bagage blivit försenat anmäler du det här.
Missat flyg eller anslutning
Om du helt missar din avresa eller anslutning på grund av trafikolycka, tekniskt fel eller andra oförutsedda hinder.
Försenad avresa eller hemresa
Om du under av- eller hemresa drabbas av försenat flyg, tåg eller färja kan du få ersättning för tiden du väntar.