Du använder Internet Explorer som webbläsare och därför fungerar inte allt på dina.se som det ska.
Vi rekommenderar därför att du använder en annan webbläsare. Här hittar du några förslag

Räkna ut priset
Anmäl skada

HEJ! RÄKNA UT PRISET PÅ Din försäkring

Självrisk - så funkar det

Nästan alla typer av försäkringar har någon form av självrisk. Självrisken är den del av kostnaderna som du måste betala själv om något skadas.

De allra flesta försäkringar har något som kallas grundsjälvrisk. Den självrisken är oftast ett fast belopp eller en viss procent av ett prisbasbelopp och måste alltid betalas av dig när något händer. Ibland gäller grundsjälvrisken för alla delar av försäkringen och ibland finns olika självrisker för olika typer av händelser, dessa kan då kallas särskild självrisk.

För vissa typer av skadehändelser kan det också finnas en så kallad tilläggssjälvrisk. Det betyder att om den typen av skada inträffar så betalar du både grundsjälvrisken och även en tilläggssjälvrisk.

Självrisken kan även vara uppdelad i fast självrisk och rörlig. I djurförsäkringar är det ganska vanligt att det finns en fast grundsjälvrisk och att du sedan betalar en rörlig del av resterande kostnader när grundsjälvrisken är avdragen. Den rörliga delen är ofta en viss procent av resterande belopp.

Exempel på hur ersättning räknas ut

Din bil får en motorskada och det kostar 10 000 kronor att laga den på verkstad. Du har en bilförsäkring med en självrisk på 2 000 kronor för skador på motorn. Du får då 8 000 kronor i ersättning från din försäkring.

Din hund skadar tassen och behöver veterinärvård för 10 000 kronor. Din hundförsäkring har en fast självrisk på 2 000 kronor och en rörlig på 20 procent av resterande belopp. Du får då ut 6 400 kronor från försäkringen (8 000 – 1 600 = 6 400).

Vad är självriskperiod?

I vissa fall finns en självriskperiod i försäkringen och det innebär att du bara betalar din grundsjälvrisk en gång under en viss period. Det är särskilt vanligt i djurförsäkringar. För de allra flesta andra typer av försäkringar gäller att du betalar grundsjälvrisken vid varje ny skadehändelse.

Hur hittar jag vilken självrisk jag har i min försäkring?

Du hittar självrisken i försäkringens villkor eller på ditt försäkringsbrev. Du kan också se aktuell självrisk genom att logga in på Mina sidor.

Länkar till våra vanligaste produkter:

Bilförsäkring

Hemförsäkring

Hundförsäkring

Vi använder oss av cookies för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies
Läs mer om våra cookies här