Bilförsäkring företag - försäkra företagsbil

En av dina medarbetare kolliderar med företagets bil och behöver hyrbil i ett par dagar. Med vår försäkring för företagsbilar ersätter vi dig för hyrbilen, eller betalar kontant ersättning om du hellre vill ha det.

Du får inte högre premie vid skada till följd av en sänkt bonus och du kan enkelt utöka din försäkring med djurkollision och assistansförsäkring. Kör du yrkesmässigt kan du utöka med åkeri- och transportansvar. Du kan också försäkra extra inredning och påbyggnation om du anpassat bilen för din verksamhet. Teckna bilförsäkring företagsbil enkelt och smidigt direkt här på webben.

 • Avbrottsersättning från dag ett
 • Nyckelförlust, feltankning och kupéskador för personbil
 • Tillägg: Åkeri- och transportansvar

Mer om vår försäkring för företagsbil

Du måste alltid köpa trafikförsäkring från första dagen du äger en bil. Den är obligatorisk i Sverige och gäller för alla personskador och eventuella skador på den eller det du kolliderar med. Med vår företagsbilsförsäkring får du alltid högsta rabatt i och med att vi inte höjer priset till följd av en sänkt bonus. Istället höjer vi självrisken efter att fler olyckor inträffat.

Halvförsäkringen tar hand om feltankningen

Med en halvförsäkring har du ett bra skydd för dina företagsbilar. Det enda som inte ingår är ett skydd för yttre skador som kan uppstå på din egen bil. Halvförsäkringen innehållet brand-, glas-, stöld-, räddnings-, rättsskydds- och maskinskadeförsäkring, och dessutom ersätts du för nyckelförlust, invändiga skador i kupén och feltankning för personbil. Vår halvförsäkring erbjuder ett flexibelt försäkringsvärde för påbyggnation och redskap och elektroniskt utrustning.

Maskinskadeförsäkring upp till 8 år eller 15 000 mil

I vår halvförsäkring erbjuder vi en av marknadens bästa maskinskadeförsäkringar. Gäller i upp till åtta år eller 15 000 mil.

Helförsäkringen tar hand om allt, till och med din egen bil

Personbilar har ofta vagnskadegaranti. Vagnskadegarantin innebär att du ersätts för utvändiga skador på din bil. Det räcker med att köpa en vagnskadeförsärking när din vagnskadegaranti går ut. Lätta lastbilar har sällan vagnskadegaranti och därför bör du teckna en vagnskadeförsäkring direkt för att ha ett bra skydd. Vår vagnskadeförsäkring har samma självrisk som vid stöld om du råkar ut för skadegörelse eller kolliderar med ett djur, oavsett vilken självrisk du väljer för vagnskadeförsäkringen. Dessutom har vi ett utökat vagnskadeskydd för bland annat lastanordning. Du kan själv välja vilken självrisk du vill ha mellan fem och hundra procent av basbeloppet.

Avbrottsförsäkring ersätter tre fjärdedelar av hyrbilen

Är olyckan framme och ni behöver hyrbil hjälper vi dig med tre fjärdedelar av kostnaden. Du har rätt till ersättning för leverantörsavbrott i upp till 45 dagar, och endast med en dags karenstid. Vill ni inte ha någon hyrbil har du rätt till kontant ersättning istället.

Transportansvar för CMR – ett smidigt tillval

Du väljer själv om du vill ha skydd för budbiltransport enligt Allbud eller enligt VTL och CMR. Skydd för CMR-transport inom EU/EES ingår i vårt transportansvar.

Utöka din försäkring med en åkeriförsäkring

Som ett tillägg kan du köpa vår åkeriförsäkring för att få ett fullgott skydd till din verksamhet och alla era fordon. Till exempel ersätter vi dig för skador på en lånad truck i samband med lastning/lossning eller om du behöver hjälp med sanering i era lokaler eller på en arbetsplats. Åkeriförsäkringen innehåller egendoms-, resgods-, rån-, oljeskada-, ansvars- och lyftansvarsförsäkring. Lyftansvarsförsäkringen ingår för dig som har lastbil utrustade med kran. Du har även en rättsskydds- och krisförsäkring med i din åkeriförsäkring.

Skräddarsy ditt försäkringsskydd

Vi erbjuder en rad tillägg att komplettera försäkringen till din företagsbil med.

 • Verktyg och varor i bil
  Ersätter stulna eller skadade verktyg och arbetsredskap som du förvarar i bilen och som du använder vid utförande av till exempel reparation eller installation.
 • Företagsanpassat fordon
  Välj detta tillägg om du till exempel har ett anpassat hyllsystem för verktyg eller liknande i bilen. Du väljer själv försäkringsbelopp.
 • Avbrott och Utökat avbrott
  Med tilläggsförsäkringen Avbrott får du ersättning för de arbetsdagar bilen inte kunnat användas på grund av brand-, stöld-, vagn- eller maskinskada, i högst 45 dagar. Väljer du Utökat avbrott ökas ersättningen med 50 procent och du kan få den i högst 65 dagar.
 • Djurkollisionsförsäkring
  Den här tilläggsförsäkringen ersätter självrisken för vagnskada eller max 6 000 kronor om du skulle råka ut för en viltolycka.
 • Assistans
  Ersätter självrisken för räddningsskada, högst två gånger per år, även om driftstoppet beror på brist på el eller drivmedel. Ger rätt till hyrbil i högst tre dagar om skadan inte kan åtgärdas på plats.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.