Frågor och svar - försäkringar för Fritiden

 • Gäller reseförsäkringen vid skidåkning och dykning?
  Ja, reseförsäkringen gäller vid skidåkning och dykning.De aktiviteter vi ser som riskfyllda och som försäkringen inte gäller för är:
  • Tävling, träning eller bankörning med motorfordon,
  • Vandring i bergsområden över 3 600 meters höjd. Enbart vistelse över denna höjd, dit du tagit dig på annat sätt än genom bergsbestigning, vandring, skidåkning eller annan jämförbar aktivitet anses inte vara riskfylld aktivitet,
  • Bergsklättring och bergsbestigning,
  • Vistelse på båt eller fartyg som varar mer än tre dygn på öppet hav.

 • Jag har nyss varit ute på resa och ska åka tillbaka till samma resmål igen, har jag rätt till en ny 45-dagarsperiod?
  Ett kortare besök på hemorten, mindre än 30 dagar, när du ska åka tillbaka till samma resmål igen betyder inte att du får en ny 45-dagarsperiods reseskydd. Med samma resmål menar vi att du reser tillbaka till samma ort. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att förlänga ditt reseskydd.
 • Jag ska resa till ett land där det finns en avrådan från UD, gäller min reseförsäkring?
  Nej, reseförsäkringen gäller inte om du reser till ett land eller område där det finns en avrådan från UD.
 • Vad gäller vid bagageförsening?
  Om bagaget på utresan är försenat med minst åtta timmar får du ersättning med 500 kronor per väska, högst 2 000 kronor totalt. Har du tilläggsförsäkringen Extra reseskydd får du ersättning med 1 500 kronor per väska, högst 6 000 kronor totalt. Här kan du anmäla bagageförseningen till oss.Om bagaget blir försenat på hemresan kan du inte få någon ersättning genom försäkringen.
 • Gäller reseförsäkringen om mitt flygplan blir försenat eller inställt på utresan på grund av strejk?
  Försäkringen kan betala ersättning när du reser med allmänt färdmedel och detta blir försenat eller ställs in så att du blir försenad till resmålet med minst åtta timmar. En förutsättning är att färdmedlet försenas eller ställs in efter att resan påbörjats från hemorten. Här kan du anmäla din skada till oss.
 • Kan min reseförsäkring betala ersättning om jag missar flyget på grund av att jag glömt passet hemma eller att flyget är överbokat?
  Nej, det finns inte något skydd i försäkringen för den typen av händelser. Om flyget är överbokat kan du ha rätt till ersättning från flygbolaget, du kan läsa mer om vad som gäller på Hallå konsument Länk till annan webbplats..
 • Vad gäller om flygbolaget går i konkurs, kan jag få ersättning genom min reseförsäkring?
  Nej, det finns inte något skydd i reseförsäkringen vid en konkurs. Har du betalt resan med kort kan du eventuellt göra en reklamation mot din bank.Hallå konsument Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om dina rättigheter när flygbolaget gått i konkurs.

 • Jag var sjuk på min resa men uppsökte inte någon läkare. Kan jag få ersättning för förstörda semesterdagar genom min reseförsäkring?
  Nej, då kan du inte få någon ersättning genom försäkringen. För att få ersättning för förstörda semesterdagar, eller reseavbrott som vi kallar det, krävs det att du sökt läkarvård på resmålet och att du blivit sjukskriven eller ordinerad vila på hotellet.
 • Jag är gravid och ska ut och resa, gäller min reseförsäkring?
  Det finns inte några undantag för graviditet utan försäkringen gäller som vanligt om du blir akut sjuk eller skadar dig. Graviditeten i sig och en förlossning utan komplikationer är inte någon sjukdom och kan därför inte ersättas genom försäkringen. Däremot så kan försäkringen ersätta vårdkostnader om det skulle uppstå oväntade komplikationer. Har det varit komplikationer tidigare under graviditeten så rekommenderar vi att du gör en medicinsk förhandsbedömning innan du reser iväg för att veta hur försäkringen gäller. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.Det är viktigt att också stämma av med flygbolaget hur sent in i graviditeten de tillåter att du flyger, försäkringen kan inte ersätta kostnader för att flygbolaget får ändra sin färdplan om något skulle inträffa.
 • Jag är på resa och har blivit sjuk och behöver hjälp av en läkare, vart ska jag vända mig?
  Är du utomlands och behöver hjälp eller vård så är det bästa att du kontaktar SOS International. SOS International hjälper nordiska resenärer över hela världen på uppdrag av oss och andra försäkringsbolag. Du når dem dygnet runt på telefonnummer +46 770 16 02 02 eller via mejl sos@sos.eu. Du kan också anmäla ditt ärende till SOS online Länk till annan webbplats..
 • Vad räknas till försäkrad egendom när det gäller båtförsäkringen?
  Försäkrad egendom omfattar både själva båten och den båtutrustning, både lös och fastsittande, som du har ombord och runt båten. Exempel på egendom är släpjolle, utombordsmotor, radio, verktyg och kikare.
 • En kompis lånade båten och gick på grund. Ersätter försäkringen skadorna?
  När båten är i sjön så gäller båtförsäkringen för skada vid grundstötning, kollision eller kantring. Så du får ersättning för skadorna även om du lånat ut båten till din kompis.
 • Vad innebär rättsskyddet i båtförsäkringen?
  Om du som äger båten hamnar i en tvist där du behöver en advokat betalar vi dina advokat- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor per tvist. Exempel på tvister där det kan bli aktuellt är vid köp, försäljning eller reparation av båt.
 • Hur stor är självrisken för en båtförsäkring?
  Du väljer själv vilken självrisk du vill ha när du tecknar din båtförsäkring. Den självrisk som gäller för just din försäkring kan du se i ditt försäkringsbrev. För vissa händelser är det en särskild självrisk som kan vara högre än den självrisk du valt.
 • Ingår assistansförsäkring i båtförsäkringen?
  Assistans ingår alltid i din försäkring utan att du behöver göra något extra tillägg. Du får hjälp om båten går på grund, transport av reservbränsle och reservdelar eller om du behöver prata med en motortekniker när motorn krånglar.
 • För vad gäller båtförsäkringen?
  Båtförsäkringen ger ett skydd vid flera olika skadehändelser som stöld, brand eller att båten skadas vid en grundstötning. Förutom att den gäller för skador på båten så ingår även assistans så du kan få hjälp om du får problem till sjöss. Du har också ett rättsskydd som hjälper dig med advokatkostnader om du hamnar i tvist och en ansvarsförsäkring om du skulle orsaka en skada och bli skadeståndsskyldig.
 • Någon stal min släpjolle när vi låg i hamn. Ersätter försäkringen släpjollen?
  Om du har båtförsäkring så gäller den även för båtutrustning som normalt används i liknande båtar. Det kan till exempel vara en släpjolle med eller utan utombordsmotor som vi ersätter med upp till 20 000 kronor.
 • För vem gäller båtförsäkringen?
  Den gäller för dig som köpt försäkringen och som äger båten. Lånar du ut din båt till någon annan gäller ansvars- och rättsskydd även för den personen.
 • Var gäller båtförsäkringen?
  Den gäller i följande områden: Sverige, Danmark, Finland och Norge och dessa länders tillhörande vatten, Östersjön med angränsande hav och vikar.