Frågor och svar - försäkringar för Fritiden

 • Ingår assistansförsäkring i båtförsäkringen?
  Assistans ingår alltid i din försäkring utan att du behöver göra något extra tillägg. Du får hjälp om båten går på grund, transport av reservbränsle och reservdelar eller om du behöver prata med en motortekniker när motorn krånglar.
 • För vad gäller båtförsäkringen?
  Båtförsäkringen ger ett skydd vid flera olika skadehändelser som stöld, brand eller att båten skadas vid en grundstötning. Förutom att den gäller för skador på båten så ingår även assistans så du kan få hjälp om du får problem till sjöss. Du har också ett rättsskydd som hjälper dig med advokatkostnader om du hamnar i tvist och en ansvarsförsäkring om du skulle orsaka en skada och bli skadeståndsskyldig.
 • Jag har fått skadedjur i mitt hus. Hur gäller försäkringen?
  Hjälp med sanering av skadedjur och träskadeinsekter ingår i din villaförsäkring och fritidshusförsäkring hos oss. Du behöver inte betala någon självrisk. Bor du i hyreslägenhet eller bostadsrätt ska du kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Skadedjur inkluderar råttor, möss och insekter så som getingar. Träskadeinsekter är till exempel husbock och hästmyror. Har du drabbats av skadedjur läs mer under Anmäl skada - Mitt hem och mina saker - Skadedjur om hur du gör för att få hjälp.
 • Gäller reseförsäkringen om jag är borta längre än 45 dagar?
  I vår hemförsäkring ingår en bra reseförsäkring som gäller för hela familjen i 45 dagar på resan. Behöver du en reseförsäkring längre än 45 dagar måste du kontakta oss för att förlänga ditt försäkringsskydd.
 • Någon stal min släpjolle när vi låg i hamn. Ersätter försäkringen släpjollen?
  Om du har båtförsäkring så gäller den även för båtutrustning som normalt används i liknande båtar. Det kan till exempel vara en släpjolle med eller utan utombordsmotor som vi ersätter med upp till 20 000 kronor..
 • En kompis lånade båten och gick på grund. Ersätter försäkringen skadorna?
  När båten är i sjön så gäller båtförsäkringen för skada vid grundstötning, kollision eller kantring. Så du får ersättning för skadorna även om du lånat ut båten till din kompis.
 • För vem gäller båtförsäkringen?
  Den gäller för dig som köpt försäkringen och som äger båten. Lånar du ut din båt till någon annan gäller ansvars- och rättsskydd även för den personen.
 • Var gäller båtförsäkringen?
  Den gäller i följande områden: Sverige, Danmark, Finland och Norge och dessa länders tillhörande vatten, Östersjön med angränsande hav och vikar.
 • Vad räknas till försäkrad egendom när det gäller båtförsäkringen?
  Försäkrad egendom omfattar både själva båten och den båtutrustning, både lös och fastsittande, som du har ombord och runt båten. Exempel på egendom är släpjolle, utombordsmotor, radio, verktyg och kikare.
 • Vad innebär rättsskyddet i båtförsäkringen?
  Om du som äger båten hamnar i en tvist där du behöver en advokat betalar vi dina advokat- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor per tvist. Exempel på tvister där det kan bli aktuellt är vid köp, försäljning eller reparation av båt.
 • Hur stor är självrisken för en båtförsäkring?
  Du väljer själv vilken självrisk du vill ha när du tecknar din båtförsäkring. Den självrisk som gäller för just din försäkring kan du se i ditt försäkringsbrev. För vissa händelser är det en särskild självrisk som kan vara högre än den självrisk du valt.
 • Vad är ett Servicekort?
  Servicekortet är bra att ha med när du reser utomlands om något skulle hända. Det innehåller en kortare information om din försäkring, vad du ska göra om du drabbas av en skada och kontaktuppgifter. Däremot är kortet inte ett bevis på att du har en gällande försäkring.
 • Hur får jag ett Servicekort?
  För att få ett Servicekort kontaktar du ditt lokala Dina-bolag eller skriver ut det här.