Cyberförsäkring

tillägget för dig med företags- eller lantbruksförsäkring

Oavsett om du har ett litet företag, lantbruk eller större företag har du mycket att tänka på i dagens samhälle. Nya risker som är svåra att överblicka på grund av nya regelverk och en digital utveckling som fullkomligt rusar framåt gör inte saken enklare. Vad händer om du plötsligt inte kommer åt ditt datasystem och om det i så fall leder till ett avbrott i verksamheten? Hanterar du personuppgifter? Om det här är relevanta frågor för din verksamhet så är cyberförsäkringen ett viktigt tillägg till din företags- eller lantbruksförsäkring.

  • Snabb och effektiv hjälp av IT-specialister
  • Ersättning för avbrott om verksamheten stannar upp
  • Återställandekostnader efter inträffad incident
  • Hjälp vid misstänkt cyberattack exempelvis DoS eller DDoS

Mer om våra cyberförsäkringar

Sedan 1 januari 2024 erbjuder vi ett grundläggande cyberskydd, cyber bas, till dig som tecknar en ny företagsförsäkring. Det är också valbart när du tecknar lantbruksförsäkring. Vill du ha ett ännu bättre skydd mot cyberhot och -incidenter till ditt företag eller lantbruk kan du skaffa vår cyberförsäkring, som vi berättar mer om på den här sidan.

En av de viktigaste delarna i cyberförsäkringen är att du får tillgång till IT-specialister som kan hjälpa dig att dels konstatera om en incident inträffat men även hjälpa dig hantera en hotande eller redan inträffad incident.

VAD INGÅR I cyberförsäkringarna?

Här kan du se de viktigaste skillnaderna mellan cyber bas, som vi erbjuder som en del av vår företagsförsäkring, och cyberförsäkring.

Tabell som beskriver vad som ingår i Cyber bas, Cyberförsäkring
Cyber basCyberförsäkring
Försäkringsbelopp
300 000 krValbart
Självrisk
5 000 kr5 000 kr*
Ansvar
PCI böter
Avbrott ansvarstid
30 dagar180 dagar
Avbrott karenstid
12 timmar8 timmar
Kostnader för återställande av data
Kostnader för återställande av hårdvara
PR-kostnader
Support dygnet runt vid incident

*Andra självrisker kan förekomma.

Första hjälpen om företaget drabbas av skadlig e-post

Kan du egentligen vara helt säker på att länkar eller bilagor i mailet du fått är vad det ser ut att vara? Det är inte alltid lätt att avgöra om avsändaren är verklig eller att den bifogade filen inte är ett program avsett att ta sig in i ditt datasystem. Om en anställd av misstag klickar på en sådan länk eller öppnar en sådan fil och det värsta inträffar kan du få hjälp att återställa systemet eller få ersättning för längre avbrott som sker i din verksamhet till följd av detta.

Hjälp med Ransomware

Vad gör du om du möts av en bild på skärmen som säger att alla filer är krypterade och för att få tillbaka kontrollen behöver du betala en lösensumma? Det kallas för ransomware och det finns många olika exempel på situationer som denna och det kan vara frustrerande att inte kunna eller veta vad man ska göra. Våra experter kan hjälpa dig.

Vi reder ut ansvarsfrågan

Tänk om någon använder ditt företag som avsändare eller att du sprider skadlig programvara till andra utan att veta om det? Här kan du hållas ansvarig för något du inte har en aning om. Men med vår cyberförsäkring kan vi hjälpa dig att utreda om du är skadeståndsskyldig, förhandla med motparten, föra din talan i rätten om så krävs och betala det eventuella skadestånd du döms att betala.

Om personuppgifter kommer på villovägar

Hanterar du personuppgifter? Är du helt säker på vad som händer eller vad du är skyldig att göra om exempelvis ditt kundregister publiceras offentligt eller kommer i orätta händer? Vi hjälper dig att konstatera vad som hänt och att hantera följderna samt ger dig råd kring de åtgärder du är skyldig att vidta vid personuppgiftsincidenter.

Skulle företaget få ett kännbart avbrott i verksamheten till följd av exempelvis ovan nämnda händelser har avbrottsförsäkringen utökats till att ersätta den förlust av täckningsbidrag som i så fall uppstår.

Vad kräver vi av dig?

Du behöver ha en licensierad programvara för antivirus, brandvägg som uppdateras löpande och är avsedd för företag (ej privat- eller hemmaversion) samt göra en backup av din datainformation minst var sjunde dag.

För att stärka din säkerhet ytterligare rekommenderar vi även att du inför rutiner kring uppdatering av lösenord och att hålla regelbunden utbildning med personalen kring IT-säkerhetsfrågor. Fler tips hittar du i Stöldskyddsföreningens nya standard SSF 1101, läs mer hos Stöldskyddsföreningen Länk till annan webbplats..

Vill du testa din IT-säkerhet kan du göra det här: www.ssfcybersäkerhet.se Länk till annan webbplats.

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.