Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren för våra försäkringar. Till exempel kanske du råkat ut för en skada och undrar vad din försäkring kan ersätta? Eller så behöver du hjälp med hur du ska gå till väga för att få din ersättning.

Hemmet

 • Hur gäller villaförsäkringen för mitt spabad / min pool?
  För att kunna få ersättning för ditt spa eller din utomhuspool måste det finnas med på ditt försäkringsbrev. Därför är det viktigt att du kontaktar oss om du nyligen skaffat ett spa eller en pool så att vi kan lägga till det till din försäkring. Vår rekommendation är att du även lägger till vår tilläggsförsäkring Allrisk byggnad och tomtmark.
 • Jag spelar golf. Gäller försäkringen för min utrustning?
  Det bästa skyddet får du om du tecknar en golfförsäkring som är en tilläggsförsäkring. Den gäller då i hela världen för skada på eller förlust av golfutrustning som du äger, hyr eller lånar. Högsta ersättning är 50 000 kronor och försäkringen gäller utan självrisk. Slår du hole-in-one betalar försäkringen dessutom 1 000 kronor om du skickar in ett signerat score-kort.
 • Ersätter hemförsäkringen min mobiltelefon om den blir stulen eller går sönder?
  Har du en allriskförsäkring (ofta kallad drulleförsäkring) kan du få ersättning om du har otur och till exempel tappar din mobiltelefon så den går sönder.

Familjen

 • Mitt barn har cyklat omkull och skadat sig. Vad ersätter försäkringen?
  Aj då, hoppas hjälmen skyddade det ömtåliga huvudet i fallet. Din barnförsäkring ger ersättning för läkarbesök, trasiga kläder och förstörd cykelhjälm. Skulle barnet få en fraktur så betalar vi ut ett engångsbelopp på 1 500 kronor, utöver andra ersättningar som till exempel för kostnader och sjukhusvistelse.
 • Hur lång tid har jag på mig att anmäla en skada?
  Du har som konsument i allmänhet tio år på dig att anmäla skadan till oss. Om du är missnöjd med vårt beslut har du alltid minst sex månader från bolagets slutliga beslut på dig att överklaga.
 • Hur länge gäller försäkringen?
  Din försäkring gäller för ett år och förnyas automatiskt om inte annat avtalats.

Fordon

 • Jag har fått ett stenskott i vindrutan på min bil. Vad gäller?
  Du kan reparera rutan och då är självrisken 200 kronor. Om det inte är möjligt att reparera rutan måste den bytas, då blir självrisken högre. En förutsättning är att bilen är hel- eller halvförsäkrad. Läs mer om stenskott
 • Min bil har ett mycket högt värde. Är den fullt försäkrad?
  Vilken omfattning din försäkring har kan du se i ditt försäkringsbrev. Försäkringen har en generell begränsning som innebär att högsta ersättning är 1 500 000 kronor vid skada på fordonet. För bilar som är äldre än 50 år är högsta ersättningen begränsad till 150 000 kronor vid skada på fordonet.
 • Gäller bilförsäkringen vid övningskörning?
  För att försäkringen ska gälla fullt ut måste både den som övningskör och den som är handledare uppfylla reglerna för övningskörning. Läs mer om det hos Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.. Bilförsäkringen gäller då på samma sätt som när någon som har giltigt körkort kör bilen. Ur försäkringssynpunkt har handledaren det fulla ansvaret under övningskörningen och räknas som förare.

Djuren

 • Min katt råkade i slagsmål med grannens katt och fick flera bitskador och bölder. Vad ersätter försäkringen?
  Vår veterinärvårdsförsäkring ersätter akuta sårskador. Du får ersättning med 80% av kostnaderna sedan den fasta självrisken på 2 000 kr dragits av. Behöver katten antibiotika så får du ersättning med upp till 3 000 kr för medicinkostnaderna.
 • Min katt är en avelskatt och har fått en skada på livmodern som gör att den inte kan användas till avel längre. Vad ersätter försäkringen?
  Har du en avelsförsäkring – det vill säga registrerat katteri – samt en livförsäkring, kan du få ersättning med halva livförsäkringsbeloppet om katten inte längre kan användas i avel på grund av en skada. Katten ska ha fått levande ungar tidigare.
 • Min hund röntgades och det visade sig att den hade C-höfter. Får jag ersättning genom min försäkringen?
  Höftledsfel ersätts om man i aveln följt de hälsoprogram som finns för olika raser. Dessutom ska hunden ha symptom av sin HD. Du får ingen ersättning för hundar som på grund av höftleds- eller armbågsledsfel inte kan användas i avel.

Fritiden

 • Ingår assistansförsäkring i båtförsäkringen?
  Assistans ingår alltid i din försäkring utan att du behöver göra något extra tillägg. Du får hjälp om båten går på grund, transport av reservbränsle och reservdelar eller om du behöver prata med en motortekniker när motorn krånglar.
 • För vad gäller båtförsäkringen?
  Båtförsäkringen ger ett skydd vid flera olika skadehändelser som stöld, brand eller att båten skadas vid en grundstötning. Förutom att den gäller för skador på båten så ingår även assistans så du kan få hjälp om du får problem till sjöss. Du har också ett rättsskydd som hjälper dig med advokatkostnader om du hamnar i tvist och en ansvarsförsäkring om du skulle orsaka en skada och bli skadeståndsskyldig.
 • Gäller reseförsäkringen om jag är borta längre än 45 dagar?
  I vår hemförsäkring ingår en bra reseförsäkring som gäller för hela familjen i 45 dagar på resan. Behöver du en reseförsäkring längre än 45 dagar måste du kontakta oss för att förlänga ditt försäkringsskydd.

Företaget

 • Företagets egendom skadades i en brand. Vad ersätter försäkringen?
  Företagsförsäkringen täcker många olika typer av skadehändelser, bland annat brandskador på företagets egendom. Brandförsäkringen gäller även för skador som uppkommer genom till exempel explosion, åskslag och strömavbrott.
 • Kontorsbyggnadens tak skadades i en svår storm. Ersätter försäkringen skadorna?
  Brandförsäkringen, som är en del av Dina företagsförsäkring, omfattar även skador som orsakats av storm, hagel eller genom naturskador, till exempel jordskalv, översvämning eller dammgenombrott.
 • Min verkstad har hamnat i rättslig tvist. Vad ersätter försäkringen?
  Med rättskyddsförsäkring, som är en del av vår försäkring för fordonsverkstad, har du ett skydd om du skulle hamna i rättslig tvist. Försäkringen gäller för det försäkrade fordonets ägare, brukare och förare i tvister och mål som gäller fordonskador. Du får ersättning för oundvikliga kostnader som inte staten eller motparten betalar, till exempel advokatkostnad eller kostnaden för utredning och rättegång.

Lantbruket

 • Snöstormen i helgen gav stora skador. Ersätter försäkringen skadan?
  Vår skogspaketförsäkring ger ersättning för skador som orsakas av storm. Den gäller också för stambrott på träden som uppstår av den tunga snön. En förutsättning för ersättning från denna katastrofförsäkring är att skadorna är omfattande (minst 50%) inom ett sammanhängande område (minst 0,5 ha).
 • Måste jag läsa säkerhetsföreskrifterna?
  Där står vilka saker du måste tänka på och ta hänsyn till för att försäkringen ska gälla. Det kan handla om vad vi förväntar oss att du gör för att förebygga vissa skador, till exempel att det ska finnas brandsläckare på plats eller att du ska besikta ditt larm minst en gång om året. Där står också vilka kvalifikationer vi kräver att dina anställda inom olika områden har.
 • Vad gör jag om uppgifterna i försäkringsbrevet är felaktiga?
  Om du hittar något i försäkringsbrevet som inte stämmer, ska du ta kontakt med ditt lokala Dina-bolag så snart som möjligt så att de kan rätta till det. Detsamma gäller om de förhållanden som ligger till grund för din försäkring skulle ändras.

Fakturor och autogiro

 • Vad ska jag göra för att betala via autogiro?
  Kontakta oss och säg att du vill betala via autogiro. Du får då ditt unika betalnummer av oss. Sedan måste du koppla ditt bankkonto till autogiro-funktionen och det gör du smidigast via din internetbank.
 • Jag vill betala med autogiro, hur gör jag?
  När du som privatperson köper en försäkring hos oss på webben får du direkt möjlighet att signera ditt autogiromedgivande. Antingen gör du det i samband med köpet eller via länk i det bekräftelsemail du får av oss.Om du är företagskund och vill betala med autogiro får du istället hem en ansökningsblankett om du väljer månadsbetalning. Fyll i blanketten och skicka den till angiven adress. Vi står för portot, så du behöver bara fylla i uppgifter om bankkonto, skriva under och lägga på lådan.Oavsett om du är privatkund eller företagskund kan du anmäla att du vill betala med autogiro direkt i din internetbank. Din bank hjälper dig vid frågor om hur du gör i internetbanken.Kontakta oss om du redan har en försäkring hos oss och vill byta betalningssätt till autogiro, eller om du har några frågor. Vi hjälper dig!
  Här kan du läsa mer om autogiro:Anmäla och betala med autogiro
 • Vad gäller vid betalning med autogiro?
  Vad som gäller vid betalning med autogiro kan du läsa mer om på sidan Betala med autogiro.

Mina sidor

 • Varför kan jag inte anmäla en skada eller se försäkringen på Mina sidor?
  Se till att det är den person som står på försäkringsbrevet som loggar in. Endast den personen kan se försäkringsinformation och anmäla en skada på Mina sidor. Om det ändå skulle krångla, kontakta oss så hjälper vi dig!
 • Vad kan jag göra på Mina sidor?
  På Mina sidor kan du se förfallodag på dina försäkringar och vad de kostar. För alla försäkringar, utom lantbruk och företag, kan du också se detaljer om försäkringen som till exempel självrisk.
 • Hur loggar jag in på Mina sidor?
  Klicka på Mina sidor högst upp i menyraden bredvid sökrutan och logga sedan in med hjälp av BankID.

Naturskador

 • Ersätter försäkringen vid jordbrand?
  Ja, det är en del av ersättningen för minskad tillväxt.
 • Får jag ersättning om ett träd blåser ned på huset?
  Faller ditt träd över det egna huset ersätter försäkringen kostnaden för att avlägsna trädet från huset och även skadorna på huset. Kostnaden för att få bort trädresterna från tomten ersätts inte. Faller ditt träd över grannens hus ska ersättning lämnas genom grannens försäkring.
 • Om jag måste evakueras på grund av t ex en skogsbrand, kan jag få någon ersättning i samband med det?
  Ja, vi ersätter skäliga kostnader om räddningstjänsten beordrat evakuering.