Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren för våra försäkringar. Till exempel kanske du råkat ut för en skada och undrar vad din försäkring kan ersätta? Eller så behöver du hjälp med hur du ska gå till väga för att få din ersättning.

Hemmet

 • Vem gäller försäkringen för? (Hemförsäkring och villaförsäkring)
  Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och de hushållsmedlemmar som bor och är folkbokförda på samma adress som du (till exempel sambo). Har du barn under 18 år som inte är folkbokfört på samma adress gäller försäkringen för barnet under den tid han/hon är hos dig (förutsatt att ersättning inte kan fås från annan försäkring).
 • Frysen gick sönder och massor av mat förstördes. Ersätter min hemförsäkring skadorna?
  Det kan vara mycket besvär när en frys går sönder. Du får ersättning för maten som blivit förstörd och frysen – förutsatt att du äger frysen. Är frysen ny får du högre ersättning än om den är äldre. Du betalar en självrisk på 1 500 kronor eller högre.
 • Mitt kök skadades i en brand. Ersätter min villaförsäkring skadorna?
  En brand kan förstöra mycket. Beroende på hur omfattande skadan är behöver du förmodligen sanera utrymmet och sedan bygga upp köket på nytt. Du får ersättning från din försäkring. Det skadade köket värderas med hänsyn till kökets ålder och slitage.Tänk på att alltid visa stor aktsamhet när det gäller ljus och eldning.

Familjen

 • Hur gäller olycksfallsförsäkring när jag är utomlands?

  Försäkringen gäller inte för kostnader utanför Norden. För att få ersättning för till exempel läkarvård när du är utomlands behöver du ha en reseförsäkring.
 • Ingår olycksfallsförsäkring i min hemförsäkring?
  Nej, det ingår inte. För att få möjlighet till ersättning vid ett olycksfall behöver du ha en olycksfallsförsäkring eller en sjuk- och olycksfallsförsäkring.
 • Gäller min olycksfallsförsäkring för sjukdom?
  Nej, den gäller bara vid skador orsakade av olycksfall. För att få möjlighet till ersättning för sjukdom behöver du ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring, som du kan teckna upp till 55 års ålder.

Fordon

 • Min häst sparkade sönder inredningen i hästtransporten. Täcker försäkringen skadorna för reparationen?
  Ja, om du har en vagnskadeförsäkring så gäller den för inre plötslig och oförutsägbar olyckshändelse orsakad av häst. Ett krav är dock att en skadebegränsande säkerhetsbom finns monterad framför hästen i hästtransporten.
 • Mitt släp skadades vid ett stöldförsök. Täcker försäkringen skadorna?
  Ja, om det är låst med godkänt stöldskydd.
 • Glasrutan på släpet krossades av ett stenskott. Vad täcker försäkringen?
  Om du har en vagnskadeförsäkring kan du få ersättning via den om skadekostnaden överstiger självrisken.

Djuren

 • Min hund röntgades och det visade sig att den hade C-höfter. Får jag ersättning genom min försäkringen?
  Höftledsfel ersätts om man i aveln följt de hälsoprogram som finns för olika raser. Dessutom ska hunden ha symptom av sin HD. Du får ingen ersättning för hundar som på grund av höftleds- eller armbågsledsfel inte kan användas i avel.
 • Min katt är en avelskatt och har fått en skada på livmodern som gör att den inte kan användas till avel längre. Vad ersätter försäkringen?
  Har du en avelsförsäkring – det vill säga registrerat katteri – samt en livförsäkring, kan du få ersättning med halva livförsäkringsbeloppet om katten inte längre kan användas i avel på grund av en skada. Katten ska ha fått levande ungar tidigare.
 • Finns det någon maxålder på hästen för att försäkringen ska gälla?
  Veterinärvårdsförsäkring kan behållas hela livet ut. För hästar börjar livförsäkringsbeloppet att sänkas med 20 procent per år från det att hästen fyller 16 år, beloppet sjunker inte under 5 000 kronor. Livförsäkringen för häst upphör att gälla vid 25 års ålder.

Fritiden

 • Vad räknas till försäkrad egendom när det gäller båtförsäkringen?
  Försäkrad egendom omfattar både själva båten och den båtutrustning, både lös och fastsittande, som du har ombord och runt båten. Exempel på egendom är släpjolle, utombordsmotor, radio, verktyg och kikare.
 • En kompis lånade båten och gick på grund. Ersätter försäkringen skadorna?
  När båten är i sjön så gäller båtförsäkringen för skada vid grundstötning, kollision eller kantring. Så du får ersättning för skadorna även om du lånat ut båten till din kompis.
 • Vad innebär rättsskyddet i båtförsäkringen?
  Om du som äger båten hamnar i en tvist där du behöver en advokat betalar vi dina advokat- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor per tvist. Exempel på tvister där det kan bli aktuellt är vid köp, försäljning eller reparation av båt.

Företaget

 • Taket på stallet har skadats vid stormen. Vad ersätter försäkringen?
  Hästgårdsförsäkringen ger ersättning för att reparera taket. Dessutom ersätts eventuella skador som är en oundviklig följd av att taket skadades, till exempel att foder förstörts.
 • Kontorsbyggnadens tak skadades i en svår storm. Ersätter försäkringen skadorna?
  Brandförsäkringen, som är en del av vår företagsförsäkring, omfattar även skador som orsakats av storm och hagel eller genom naturskador som till exempel jordskalv, översvämning eller dammgenombrott.
 • Företagets egendom skadades i en brand. Vad ersätter försäkringen?
  Företagsförsäkringen täcker många olika typer av skadehändelser, bland annat brandskador på företagets egendom. Brandförsäkringen gäller även för skador som uppkommer genom till exempel explosion, åskslag och strömavbrott.

Lantbruket

 • Hur gäller försäkringen om lantbruksbyggnaden blir skadad av snötrycket?
  Om du drabbas av extrem nederbörd som hindrat dig att forsla bort snö från taket gäller försäkringen för byggnaden när yttertaket brutits sönder på grund av snötrycket. Taket måste vara konstruerat för de snölaster som normalt förekommer i området. För att försäkringen ska gälla ska det heller inte ha legat kvar snö sedan tidigare på taket som du inte har forslat bort.
 • Ersätter försäkringen vid jordbrand?
  Ja, det är en del av ersättningen för minskad tillväxt.

Fakturor och autogiro

 • Hur länge gäller försäkringen?
  Din försäkring gäller för ett år och förnyas automatiskt om inte annat avtalats.
 • Vad gör jag om uppgifterna i försäkringsbrevet är felaktiga?
  Om du hittar något i försäkringsbrevet som inte stämmer, ska du ta kontakt med ditt lokala Dina-bolag så snart som möjligt så att de kan rätta till det. Detsamma gäller om de förhållanden som ligger till grund för din försäkring skulle ändras.
 • Vad gör jag om uppgifterna i försäkringsbrevet är felaktiga?
  Om du hittar något i försäkringsbrevet som inte stämmer, ska du ta kontakt med ditt lokala Dina-bolag så snart som möjligt så att de kan rätta till det. Detsamma gäller om de förhållanden som ligger till grund för din försäkring skulle ändras.

Mina sidor

 • Hur loggar jag in på Mina sidor?
  Klicka på Mina sidor högst upp i menyraden bredvid sökrutan och logga sedan in med hjälp av BankID.
 • Vad kan jag göra på Mina sidor?
  På Mina sidor kan du se förfallodag på dina försäkringar och vad de kostar. För alla försäkringar, utom lantbruk och företag, kan du också se detaljer om försäkringen som till exempel självrisk.
 • Varför kan jag inte anmäla en skada eller se försäkringen på Mina sidor?
  Se till att det är den person som står på försäkringsbrevet som loggar in. Endast den personen kan se försäkringsinformation och anmäla en skada på Mina sidor. Om det ändå skulle krångla, kontakta oss så hjälper vi dig!