Lätt lastbil - försäkring för företag

Teckna försäkring för lätt lastbil för ditt företag så att du kan få ersättning vid skador på både dig och bilen. Vår försäkring kan anpassas för olika typer av lätta lastbilar, till exempel skåpbil, hantverkarbil, bil med isolerat skåp eller bil med kran. Skyddet kan också skräddarsys för olika verksamheter, som åkeri, entreprenad eller servicetjänster av olika slag.

Äger du som privatperson den lätta lastbilen? Här hittar du lätt lastbilsförsäkring för privatpersoner

 • Se pris och teckna försäkring online
 • Skräddarsy försäkringsskyddet efter er verksamhet
 • Anpassa försäkringen för olika typer av lätta lastbilar

Mer om försäkringen

När du ska skaffa en företagsförsäkring till lätt lastbil väljer du mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring och kan komplettera med en rad olika tilläggsförsäkringar. Lätta lastbilar säljs utan vagnskadegaranti. Därför kan du behöva en helförsäkring även om bilen är nyinköpt.

Vi har även försäkring för tung lastbil och lätt lastbilsförsäkring för privatpersoner.

Jämför innehållet i Lastbilförsäkringarna

Här kan du se de viktigaste skillnaderna mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Du väljer själv den försäkring som passar dina behov bäst. Är du osäker, hör av dig så hjälper vi till!

Tabell som beskriver vad som ingår i Hel, Halv, Trafik
HelHalvTrafik
Ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Trafikförsäkringen ersätter även skador på annans egendom. Ersättning för skador på din egen bil ingår inte. Enligt lag måste du som bilägare ha trafikförsäkring om bilen inte är avställd och det är den lägsta omfattning du kan välja på din försäkring.
Försäkringen ger ersättning vid skador som uppstår genom brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.
Du får ersättning för kostnader vid utbyte eller reparation av bilens vindruta, bakruta och sidorutor vid glasskador, som till exempel stenskott. Skador på panoramatak, glastak och taklucka ersätts inte. För att få ersättning för skador på till exempel glastak krävs att du har en vagnskadeförsäkring på bilen. Självrisken vid lagning av stenskott är 200 kr. Vid glasbyte gäller vald självrisk.
Du får ersättning för kostnader som uppstår i samband med assistans vid trafikolycka eller annat driftstopp. Du kan få hjälp med bärgning till närmaste verkstad och dessutom ersätts kostnader för transport av förare och passagerare tillbaka till hemorten. Komplettera med vår tilläggsförsäkring Assistans så slipper du självrisken och får dessutom hjälp vid drivmedelsbrist eller om elfordon laddas ur vid färd.
Försäkringen ersätter skador på motor, kraftöverföring och elektronik som inte är orsakade av normalt slitage. Maskinskadeförsäkringen gäller upp till att fordonet är högst 8 år och inte gått mer än 15 000 mil.
Försäkringen kan ge dig ersättning för ombudskostnader och rättegångskostnader om du hamnar i tvist. Högsta ersättningsbelopp är fem basbelopp.
Ger ersättning vid stöld, rån och tillgrepp samt försök till sådana brott. Du får ersättning om bilen inte kommit tillrätta inom en månad efter att vi fått in en skriftlig anmälan. Anmäl stölden till polisen och till oss så fort som möjligt.
Du får ersättning för kostnader för rengöring av bränsletank, bränsleledning och bränslefilter vid feltankning som orsakats av dig, förare eller passagare. Högsta ersättning är 6 000 kr. Vi ersätter även bärgning till närmaste verkstad. Om motorn skadas till följd av feltankningen kan skadan ersättas genom maskinskadeförsäkringen. Skyddet vid feltankning gäller upp till att fordonet är högst 8 år och inte gått mer än 15 000 mil.
Ersätter nyckelförlust eller skada på nycklar samt eventuell omkodning och/eller låsbyte. Högsta ersättning är 10 000 kr. Skyddet vid nyckelförlust gäller upp till att fordonet är högst 8 år och inte gått mer än 15 000 mil.
Ersätter skada som plötsligt och oförutsett uppstår på inredning och innertak i kupé och som orsakas av dig, förare eller passagerare. Högsta ersättning är 50 000 kr. Skyddet vid kupéskada gäller upp till att fordonet är högst 8 år och inte gått mer än 15 000 mil.
Ersätter kostnader för upp till 10 stödsamtal hos psykolog samt resekostnader för sådan behandling i samband med rån, överfall, trafikolycka eller arbetsolycka med fordonet.
Har du helförsäkring får du ersättning för skador på kaross och lack som uppstått vid till exempel kollision, dikeskörning eller skadegörelse. Försäkringen gäller även vid skador som du själv råkar orsaka på din bil eller om du råkar ut för en viltolycka.

Trafikförsäkring är ett måste

Trafikförsäkringen är obligatorisk, den måste du ha enligt lag. Den betalar ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter också skador som orsakas på annans egendom. Däremot gäller den inte för skador på det egna fordonet eller egendom i fordonet. Med en hel- eller halvförsäkring får du en större ekonomisk trygghet om olyckan skulle vara framme.

Anpassa försäkringen till er verksamhet

För att du ska få ett försäkringsskydd som passar företagets behov och verksamhet kan du hos oss skräddarsy en lösning. Komplettera företagsförsäkringen för lätt lastbil med våra tilläggsförsäkringar:

 • Verktyg och varor i bil
  Ersätter stulna eller skadade verktyg och arbetsredskap som du förvarar i bilen och som du använder vid utförande av till exempel reparation eller installation.
 • Företagsanpassat fordon
  Välj detta tillägg om du till exempel har ett anpassat hyllsystem för verktyg eller liknande i bilen. Du väljer själv försäkringsbelopp.
 • Avbrott och Utökat avbrott
  Med tilläggsförsäkringen Avbrott får du ersättning för de arbetsdagar bilen inte kunnat användas på grund av brand-, stöld-, vagn- eller maskinskada, i högst 45 dagar. Väljer du Utökat avbrott ökas ersättningen med 50 procent och du kan få den i högst 65 dagar.
 • Djurkollision
  Ersätter självrisken för vagnskada om du råkar ut för en viltolycka. Har du endast halvförsäkring är högsta ersättning 6 000 kronor.
 • Assistans
  Ersätter självrisken för räddningsskada, högst två gånger per år, även om driftstoppet beror på brist på el eller drivmedel. Ger rätt till hyrbil i högst tre dagar om skadan inte kan åtgärdas på plats.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

Fler försäkringar

VAD KOSTAR LÄTT LASTBILSFÖRSÄKRINGEN?

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.