Vattenskada i villa eller lägenhet – så gäller försäkringen

Vattenskada i ett hem kan vara både besvärligt och kostsamt. Här får du värdefulla råd gällande vattenskador och information om vad som ingår i hemförsäkringen.

Att drabbas av vattenskada kan innebära en stor kostnad. Det krånglar också till livet när man inte har tillgång till kök eller badrum under tiden skadan repareras. Här svarar vi på vanliga frågor om hur våra försäkringar gäller när det kommer till vattenskador. Vi delar också med oss av några vattenskadeförebyggande tips.

Hur vet jag att det är en vattenskada?

Har du ett golv som rest sig? Eller känner du en dålig lukt i badrummet? Då kan det röra sig om en vattenskada. Vattenskador kan till exempel orsakas av:

  • Läckande vattenledning eller läckage från vitvaror, exempelvis hushållsmaskiner.
  • Dåliga yt- och tätskikt eller en felaktigt byggd golvbrunn i badrummet.

Vad täcker försäkringen vid vattenskada?

Om du bor i villa och råkar ut för vattenskada kan du få ersättning från din villaförsäkring för skador som uppkommer på byggnaden.

Du som äger en bostadsrätt och råkar ut för en vattenskada kan få ersättning från din bostadsrättsförsäkring för skador på själva lägenheten, som golv och väggar. Beroende på hur vattenskadan uppkommit kan du även få hjälp från din förening och bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring. Hos Konsumenternas Försäkringsbyrå Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vad som gäller.

Tänk på: Försäkringen ersätter läckage genom tätskikt i våtrum under förutsättning att det är byggt enligt den byggnorm som gällde vid renoverings- eller byggnadstillfället. Hos Boverket Länk till annan webbplats. kan du läsa om vilka byggregler som gäller. Vid en skada gör vi avdrag för ålder och slitage.

  1. Stäng av huvudkranen.
  2. Lokalisera läckan om möjligt.
  3. Torka upp vatten som runnit ut.
  4. Dokumentera skadorna genom att fotografera eller filma.
  5. Anlita en auktoriserad entreprenör som kan reparera skadan.

Några vattenskadeförebyggande tips

För att undvika vattenskador i din bostad finns det saker du kan göra själv:

  • Inspektera vatten- och avloppsrören regelbundet. Kolla under diskbänken och andra utsatta utrymmen.
  • Kontrollera golv och väggar. Vatten som sprider sig kan visa sig genom att golvet eller väggarna sväller och buktar.
  • Installera vattenlarm. Lägg in larmet i ett diskbänksskåp eller utrymmen där risken för vattenskada är förhöjd.

Mer att läsa